VI WL i ED tematyka zajęć i literatura

advertisement
Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej
„Przylądek Nadziei”
Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej UM we Wrocławiu
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. Alicja Chybicka
VI English Division
Classes
1.Practical training in outpatient hematology clinic: (acute and chronic anemias,
immunodeficiencies)
Primary sources:
1. Nelson Textbook of Pediatrics, 19th Edition
By Robert M. Kliegman, MD, Bonita M.D. Stanton, MD, Joseph St. Geme, Nina Schor and
Richard E. Behrman, MD
VI Wydział Lekarski
Tematyka zajęć
1. Epidemiologia nowotworów u dzieci. Zasady chemioterapii i terapii wspomagającej w
onkologii dziecięcej.
2. Omówienie stanów nagłych w onkologii dziecięcej. Postęp w leczeniu chorób
nowotworowych u dzieci.
3. Zasady leczenia skojarzonego nowotworu. Terapia wspomagająca.
4. Opieka paliatywna. Zasady leczenia bólu u dziecka z chorobą nowotworową.
Literatura:
1. Kawalec, Grenda, Ziółkowska (Red), Pediatria, PZWL, 2013
2. Malinowski, Kwalec (Red), Diagnostyka różnicowa najczęstszych objawów w praktyce
pediatrycznej, PZWL, 2005
3. Chybicka (Red), Od objawu do nowotworu. Wczesne rozpoznawanie chorób
nowotworowych u dzieci, Urban&Partner, 2013
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
T: +48 71 733 27 00; F: +48 71 733 27 09; [email protected] www.umed.wroc.pl
2
Download