Pomiar promieni krzywizny soczewki płasko

advertisement
Pomiar promieni krzywizny soczewki płasko-wypukłej metod.DOC
(84 KB) Pobierz
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Instytut Fizyki
Ćwiczenie numer 14
Temat: Pomiar promieni krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą
pierścieni Newtona.
Wydział Budowy Maszyn
Edyta Gil
Piotr Dziwiński
Grupa 1 rok 2
WSTEP TEORETYCZNY
Zjawisko nakładania się fal prowadzące do ich wzajemnego wzmocnienia w jednym
miejscu lub wygaszenia nosi nazwę interferencji. Warunkiem wystąpienia
interferencji światła jest koherentność (spójność) spotykających się wiązek światła.
Dwie wiązki koherentne otrzymamy, gdy światło wychodzące z punktowego źródła
skierujemy na dwie wąskie, równoległe szczeliny.
Fale spójne możemy uzyskać również przy użyciu cienkich, przezroczystych płytek
lub błonek, na których powierzchni zachodzi interferencja pomiędzy falami ( odbitą
od górnej powierzchni płytki i odbitą od dolnej powierzchni po jej załamaniu
wewnątrz płytki.
Jeżeli współczynnik załamania i kont padania na płytkę są wszędzie jednakowe, to
wówczas w tych miejscach płytki gdzie grubość d jest jednakowa, obserwujemy ten
sam wynik interferencji. Oznacza to że wzdłuż ciemnego lub jasnego prążka
interferencyjnego wytworzonego na powierzchni płytki grubość jest stała. Będą to
tzw. Prążki równej grubości. Przykładem takich prążków są tzw. pierścienie
Newtona. Uzyskujemy je za pomocą płasko równoległej płytki szklanej i soczewki
płasko wypukłej o dużym promieniu krzywizny oświetlonych światłem
monochromatycznym.
Opis przyrządu
W celu wykonania ćwiczenia posługujemy się mikroskopem i układem
płytek. Światło z lampy sodowej jest skupione za pomocą soczewki.
Po odbiciu od zwierciadła (wewnątrz mikroskopu) światło pada na układ płytek,
dających w skutek odbicia i interferencji pierścienie Newtona. Promienie odbite
trafiają do obiektywu mikroskopu, a następnie do oka obserwatora. W okularze
mikroskopu znajduje się nić pajęcza, którą możemy przesuwać w polu widzenia za
pomocą śrub mikrometrycznych.
Wykonanie ćwiczenia.
1. Włączamy do sieci zasilacz lampy sodowej (czekamy ok. 10 min aż do rozgrzania lampy).
2. Kładziemy na stoliku mikroskopu płytkę grubości 25 mm stroną matową do stolika
mikroskopu, tak aby środek płytki leżał pod obiektywem mikroskopu. Na płytkę kładziemy
soczewkę, tak, aby strzałka zaznaczona na jej zewnętrznej powierzchni była skierowana
ostrzem w dół.
3. Ustawiamy lampę sodową na wprost soczewki i mikroskopu.
4. Pokrętłem przesuwamy kolumnę mikroskopu tak, aby w polu widzenia ukazał się ostry
obraz pierścieni Newtona przy czym w środku powinien znajdować się ciemny prążek.
5. Pokrętłem śruby mikrometrycznej sprawdzamy środek krzyża z nici pajęczej do pokrycia się
z k-tym (k >= 5 ) prążkiem po lewej stonie, następnie po prawej odczytując wskazania
mikrometru l i p, l – p będzie średnicą pierścienia.
6. Czynności (5) wykonujemy dla 12 różnych pierścieni.
Tabela:
Numer
Lp. Pierścienia
k
1
7
2
3
4
5
6
7
9
11
13
15
17
19
Wskazania mikrometru
Na lewo l Na prawo p
M.*10
M.*10
-3
32.22
32.85
33.37
33.83
34.26
34.68
-3
24.39
23.82
23.30
22.85
22.41
22.10
M/n
m
Rm
R
śr
m.*10
-3
3.915
4.515
5.035
5.5
5.925
6.29
13/7
15/9
17/11
19/13
19/11
23/15
...
Plik z chomika:
Cornelius
Inne pliki z tego folderu:
4.2226
4.1656
4.0218
5.2462
4.9743
5.89* 4.1868 4.2983


abele i teoria.doc (47 KB)
Pomiar promieni krzywizny soczewki płasko-wypukłej metod.DOC (84 KB)
 Pomiar promienia krzywizny soczewki płasko-wypukł.dot (127 KB)
 pomiary.doc (93 KB)
 Soczewki.doc (194 KB)
Inne foldery tego chomika:
Błąd
 Ćwiczenie 10
 Ćwiczenie 12
 Ćwiczenie 14
 Ćwiczenie 2

Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download