Przyrządy optyczne i ich praktyczne zastosowanie

advertisement
Przyrządy optyczne
i
ich praktyczne zastosowanie
Magda Drzazga
Ula Karwasz
Przyrządy optyczne
Przyrządy wykorzystujące światło. Niektóre z nich wspomagają oko ludzkie – ich
działanie poszerza zdolności odbiorcze oka. W przypadku pozostałych odbiornikami
światła są różnego rodzaju elementy światłoczułe, jak np. emulsje fotograficzna.
Do najpopularniejszych przyrządów optycznych można zaliczyć: latarki, reflektory,
okulary, lupy, mikroskopy, lunety, lornetki, teleskopy, wizjery, aparaty projekcyjne,
rzutniki do przezroczy, rzutniki pisma, projektory filmowe, epidiaskopy, aparaty
fotograficzne, kamery filmowe, kamery wideo oraz przyrządy chirurgiczne (mikroskopy
operacyjne – laparoskopy, gastroskopy, endoskopy itp.).
Okulary
Budowa oka
Proces widzenia rozpoczyna się w
oku. Promienie padające na rogówkę docierają przez źrenicę do soczewki. Tam ulegają
załamaniu i na siatkówce oka, która pełni rolę ekranu, tworzą obraz rzeczywisty,
pomniejszony i odwrócony.
twardówka
źrenica
oś optyczna oka
tęczówka
rogówka
soczewka
ciało szkliste
plamka żółta
nerw wzrokowy
siatkówka
Normalne, zdrowe oko ludzkie ma zdolność akomodacji, czyli zmiany ogniskowej
soczewki, co umożliwia ostre widzenie przedmiotów odległych od oka w granicach od
20 cm do bardzo dużych odległości, np.: ciał niebieskich na niebie. Jednak niemożliwe
jest ostre widzenie równocześnie przedmiotów bliskich i dalekich, soczewka dopasowuje
bowiem ogniskową do tego przedmiotu, na który w danej chwili człowiek patrzy. Jeśli
przedmiot jest blisko oka, soczewka staje się bardziej wypukła (ogniskowa zmniejsza się),
natomiast gdy obserwowany przedmiot jest odległy, soczewka oczna staje się bardziej
płaska (tzn. jej ogniskowa się zwiększa).
Człowiek mający zdrowe oczy, gdy chce przeczytać drukowany tekst lub obejrzeć
niewielkie szczegóły, bezwiednie umieszcza oglądany przedmiot w odległości ok.. 25 cm
od oka. Jest to tzw. Odległość dobrego widzenia dla zdrowego oka. A co ciekawe odległość
minimalna zmienia się w ciągu życia człowieka od ok. 12 cm w wieku 20 lat do 40 cm w
wieku 50 lat.
Jednak u wielu ludzi występują wady wzroku.
Należą do nich m.in. krótkowzroczność
i dalekowzroczność.
Krótkowzroczność
To wada soczewki, która skupia promienie świetlne przed siatkówką. Osoba z taką
wadą widzi wyraźnie jedynie obrazy bliskie. Aby temu zapobiec, stosuje się korygujące
soczewki wklęsłe, rozpraszające promienie tuż przed rogówką.
Potocznie mówi się, że krótkowidz nosi okulary, np. – 2. Oznacza to, że jego okulary
zbudowane są z soczewek rozpraszających o zdolności skupiającej – 2 D (minus
dwie dioptrie).
Dalekowzroczność
Jest również wadą soczewki, która powoduje, że promienie światła są skupione
dopiero za siatkówką. Dlatego osoba mająca taką wadę widzi wyraźnie obrazy dalsze.
Odpowiednio dopasowana soczewka wypukła załamuje promienie, zanim osiągną
oko.
Zatem okulary dalekowidza to soczewki skupiające o zdolności zbierającej dodatniej,
np. + 2 D (plus dwie dioptrie).
Astygmatyzm (niezborność)
Jest wynikiem zmiany kształtu rogówki, która ma kształt nieregularny, przez co
następuje zniekształcenie obrazu. Przejawia się to brakiem ostrości widzenia. W takim
wypadku stosujemy korygującą soczewkę cylindryczną, załamującą tylko niektóre
promienie świetlne, co powoduje powstanie normalnego obrazu.
Astygmatyzm często połączony jest z krótkowzrocznością lub
dalekowzrocznością.
Lupa
Lupa to soczewka o stosunkowo krótkiej ogniskowej. Jest ona najprostszym
przyrządem optycznym. Zbudowana jest z jednej soczewki skupiającej,
zaopatrzonej w uchwyt. Lupa powiększa kąt widzenia przedmiotu, oglądany
obiekt powinien znajdować się blisko lupy. Oglądany obraz jest obrazem
pozornym, powiększonym (powiększanie lup jest maksymalnie 10-krotne) i nie
odwróconym. Obraz oglądanego przedmiotu powstaje w tzw. odległości dobrego
widzenia x (przyjmuje się x=250 mm).
Luneta
Lunety służą głównie do obserwacji odległych przedmiotów. Składają się z dwóch
podstawowych części: obiektywu i okulara, osadzonych współosiowo na
przeciwległych końcach metalowej rury. Długość rury jest tak dobrana, aby
ognisko obrazowe obiektywu pokrywało się z ogniskiem przedmiotowym. Luneta
jest zatem układem bezogniskowym, tzn. że równoległa wiązka światła
wchodząca do lunety wychodzi z niej również jako równoległa.
Rozmiary obrazu otrzymywanego za pomocą lunety nie są większe od
rzeczywistych rozmiarów przedmiotu; działanie jej polega jedynie na
powiększeniu kąta widzenia pod jakim patrzymy na przedmiot, czyli na pozornym
zbliżeniu przedmiotu do obserwatora.
Niekiedy wynalazek lunety przypisuje się XII-wiecznemu angielskiemu filozofowi
Rogerowi Baconowi. Jednak o wiele bardziej prawdopodobne jest to, że wymyślili
ją wcześniej uczeni arabscy. Pierwszą lunetę skonstruował optyk holenderski Z.
Jansen w 1604.
Istnieją dwa zasadnicze rodzaje lunet soczewkowych:
luneta Keplera
luneta Galileusza
LUNETA KEPLERA ( astronomiczna )
W 1611 roku astronom Johannes Kepler jako pierwszy opisał taką dwusoczewkową lunetę.
Nakreślił on również bieg promieni w tej lunecie . Nazywamy ją kleperowską lub
astronomiczną. Można przez nią oglądać planety i ich księżyce, gwiazdy itp.
Lunetę tworzą dwie soczewki. Pierwsza soczewka pełni rolę obiektywu, tworząc pomniejszony i
odwrócony obraz.
Ten obraz z kolei oglądamy przez
drugą soczewkę skupiającą spełniającą rolę lupy. Lunety
posiadają
lupy o małych średnicach. W miejscu,
w którym powstaje obraz, wbudowuje
się dodatkową soczewkę
polową. Działa ona tak samo jak kondensor w projektorze – kieruje biegnące promienie świetlne
na lupę i poszerza pole widzenia obrazu. Lupa i soczewka polowa tworzą wspólnie okular. Im
większa jest ogniskowa obiektywu, tym dłuższa jest luneta, a tym samym uzyskujemy w niej
większe powiększenie. Lunety astronomiczne są obecnie używane do obserwacji nieba.
LUNETA GALILEUSZA
Galileusz był wybitnym włoskim uczonym i astronomem. Aby móc dokładnie obserwować
niebo, zbudował swoją pierwszą lunetę. Luneta ta szybko rozpowszechniła się w Europie.
W lunecie Galileusza obiektyw jest soczewką skupiającą,
a okular
rozpraszającą. Otrzymany obraz pozorny jest
powiększony, prosty i
nieodwrócony. Obserwując niebo
dokonał wielu rewolucyjnych, bardzo
ważnych odkryć
astronomicznych. Między innymi 4 księżyce Jowisza,
a przede wszystkim zaobserwował, że Słońce podobnie
jak Ziemia obraca
się wokół własnej osi. Obecnie zasadę
działania lunety Galileusza wykorzystuje
się w konstruowaniu lornetek teatralnych. Składają się one z dwóch takich lunet.
Lornetka pryzmatyczna
Lornetka jest to przyrząd ułatwiający oglądanie obojgiem oczu odległych przedmiotów.
Składający się z odpowiednio połączonych dwóch lunet.
Lornetka pryzmatyczna posiada zarówno okular,
jak i obiektyw o
dodatniej ogniskowej, pomiędzy
nimi znajduje się układ
pryzmatyczny umożliwiający
otrzymanie prostego, nie odwróconego
obrazu.
Najczęściej w lornetkach pryzmatycznych, uzyskuje się
powiększenia od 6-do 12-krotnych. Aby powiększyć obraz uzyskany przez obiektyw i
skierować go do naszego oka w formie równoległych wiązek światła używa się okularu,
który w najprostszej postaci może składać się z jednej soczewki rozpraszającej lub
skupiającej. W lornetce znajdują się jeszcze pryzmaty, które służą do odwrócenia obrazu
uzyskiwanego przez obiektyw, tak aby po przejściu przez okular był on prosty.
Teleskop
Urządzenie optyczne do obserwacji ciał niebieskich, o konstrukcji lunety.
Teleskop odbiera promienie światła pochodzące z odległych obiektów
astronomicznych i skupia je, dając rzeczywisty
obraz
obserwowanego obiektu. Rozróżniamy dwa
rodzaje teleskopów:
tzw. reflektory i refraktory.
W teleskopach zwierciadłowych (tzw.
reflektorów
do skupienia światła używa się zwierciadeł wklęsłych. Natomiast w teleskopach soczewkowych
(tzw.
refraktorach) do ogniskowania odbieranego
światła służą
soczewki. Teleskop soczewkowy to
to samo co luneta Galileusza.
W latach 60. XVII wieku Isaac Newton skonstruował teleskop zwierciadlany – reflektor,
w którym soczewkę obiektywu zastąpił zwierciadłem wklęsłym. Dzięki temu uzyskał o
wiele lepszą jakoś obrazu, gdyż promienie odbite od zwierciadła nie były zniekształcone
tak jak promienie przechodzące przez soczewkę.
Refraktor o średnicy 102 cm zbudowano w obserwatorium Yerkes w
USA w 1897 r. Jednak w badaniach
astronomicznych reflektory zupełnie
wyparły refraktory.
Trzy
największe obecnie na świecie reflektory to:
 reflektor o średnicy 5 m zbudowany w 1948r. w USA
Mount Palomar,
i ustawiony na
 reflektor o średnicy 6 m w obserwatorium
Kaukazie w Rosji
astronomicznym na
 reflektor o średnicy 10 m – teleskop Kecka
Hawajach na górze Mouna Kea.
postawiony w 1992 r. na
Teleskop Hubble’a
Ponieważ atmosfera ziemska ogranicza widoczność
odległych ciał niebieskich, obserwatoria astronomiczne, a
właściwie teleskopy (refraktory, później reflektory
budowano na wysokich górach. Obecnie obserwatoria te
przenosi się w kosmos.
W 1990 r. prom kosmiczny
Discovery umieścił na orbicie okołoziemskiej teleskop
Hubble’a (czyt. Habla) o średnicy zaledwie 2,4 m. Można
jednak za jego pomocą obserwować znacznie więcej
szczegółów niż przy zastosowaniu teleskopów
pracujących na Ziemi.
W badaniach astronomicznych oprócz reflektorów
stosuje się obecnie również radioteleskopy, które
pozwalają rejestrować nie tylko promieniowanie
elektromagnetyczne w zakresie widzialnym, pochodzące
z kosmosu.
Teleskop
Mikroskop
Mikroskop jest to przyrząd optyczny służący
do uzyskiwania silnie powiększonych
obrazów małych przedmiotów
niedostrzegalnych gołym okiem.
Pierwszy mikroskop powstał ok. 1600 roku. Zbudował go holenderski optyk van Jansen. Był
on bardzo prostym przyrządem a tak właściwie był bardzo silną lupą. Za pomocą tego
przyrządu można było oglądać komórki drożdży, bakterii, jajka owadów. W 1665 roku
angielski fizyk Robert Hooke zbudował mikroskop , którego konstrukcja przypominała
dzisiejsze mikroskopy. Posiadał już dwa odrębne układy optyczne – obiektyw i okular, który
działał jak lupa. Przyrząd ten umożliwił badaczowi odkrycie komórek roślinnych i porów w
ludzkiej skórze.
Najprostszy mikroskop – podobnie jak najprostsza luneta – składa się z
dwóch soczewek skupiających: obiektywu OB o ogniskach F1 i okularu OK
o ogniskach F2.
Umieszczając bardzo mały przedmiot AB,
półprzezroczysty dla światła, na szkiełku mikroskopu
w odległości nieznacznie większej niż ogniskowa f1
obiektywu, otrzymuje się obraz rzeczywisty,
odwrócony i powiększony. Położenie soczewki
okularu jest tak dobrane, aby powstający obraz A’B’,
po przejściu światła przez obiektyw, leżał pomiędzy
okularem a jego ogniskiem F2. Obraz F2 jest więc
przedmiotem dla okularu. Patrząc przez ten ostatni
jak przez lupę, widzi się obraz A’’B’’ pozorny, prosty i
powiększony w stosunku do obrazu A’B’. Ostateczny
obraz A’’B’’ jest więc dwukrotnie powiększany, raz
przez obiektyw, a raz przez okular.
F2
OK
A’
B’
F2
F1
OB
A”
F1
B
B”
A
Konstrukcja obrazu otrzymanego w mikroskopie
Miarą postępu w badaniach przyrodniczych są zmiany,
którym podlegało jedno z podstawowych narzędzi
badawczych w biologii – mikroskop. Najlepsze są
mikroskopy optyczne (świetlne), wykorzystujące
krótkofalowe światło ultrafioletowe, osiągają zdolność
rozdzielczą około 100-200 nm, dzięki czemu możliwe są
powiększenia rzędu 1200 razy.
Od połowy 20 wieku w poznaniu szczegółów budowy
komórki odgrywa mikroskop elektronowy. Jego
konstrukcja umożliwia obserwacje preparatów z
rozdzielczością teoretycznie nawet 0,2 nm. Źródło
wysyła wąski strumień elektronów, które z ogromną
prędkością biegną w próżni wzdłuż kolumny
mikroskopu. Funkcje soczewek, czyli układu
skupiającego i korygującego przebieg strumienia
elektronów pełnią cewki elektromagnetyczne.
Zdjęcie mikroskopu optycznego, schemat ilustrujący zasadę jego działania oraz mikrofotografia
powstała przy użyciu takiego mikroskopu
(nazwy części
optycznych mikroskopu są podświetlone).
W elektronowym mikroskopie transmisyjnym (TEM) wiązka elektronów
przechodzi przez cieniutki skrawek odpowiednio przygotowanego preparatu. Bardzo
mała grubość preparatów powoduje, że powstający w ten sposób obraz jest
dwuwymiarowy.
Zdjęcie transmisyjnego mikroskopu elektronowego, schemat ilustrujący zasadę jego działania i kolorowana mikrofotografia uzyskana przy
użyciu takiego mikroskopu.
Ograniczenie to w pewnym zakresie można pominąć, stosując skaningowy mikroskop
elektronowy (SEM). Po przetworzeniu danych powstają trójwymiarowe obrazy
obiektów o dość znacznej głębi ostrości.
Zdjęcie transmisyjnego mikroskopu elektronowego z przyssawką skaningowa, schemat ilustrujący zasadę działania i kolorowa mikrofotografia
uzyskana przy użyciu tego mikroskopu.
Za pomocą dzisiejszego mikroskopu możemy oglądać przedmioty powiększone nawet do
1800 razy. Mikroskop optyczny pozwala uzyskać bardzo powiększony obraz przedmiotu
lub jego części, niedostrzegalnych dla ludzkiego oka. Lusterko odbija światło na
obserwowany preparat, a dwie, znajdujące się blisko badanego obiektu soczewki (zwane
soczewkami obiektywu) dają jego powiększony obraz rzeczywisty w pobliżu soczewek
okularu. Obserwacja obrazu przez okular pozwala na uzyskanie jeszcze większego
powiększenia. Mikroskop optyczny składa się z następujących części:
OKULAR
LUSTERKO
OBIEKTYW MIKROSKOPU
TUBUS
SOCZEWKA POLOWA
KONDENSOR
LUSTERKO odbija światło z lampy
lub z okna (w słoneczny dzień )
wprost na badany preparat.
OKULAR są to soczewki lub układ
soczewek. Używany jest do obserwacji
obrazu tworzonego przez obiektyw.
Znajduję się on od strony oka. Okular
pełni rolę lupy. Powiększa obraz
rzucany przez soczewki obiektywu
(okular znajdujący się w górnej części
przedmiotu jest wymienialny).
OBIEKTYW MIKROSKOPU zbudowany jest z soczewki
o ogniskowej rzędu kilku milimetrów. Wytwarza on
bardzo silnie powiększony obraz pośredni we wnętrzu
mikroskopu. Często w miejscu powstania tego obrazu
wstawia się dodatkową soczewkę zwaną soczewką
polową. (mikroskopy maja najczęściej wieele
obiektywów)
TUBUS jest elementem mikroskopu, który utrzymuje zwierciadło główne i płaskie
oraz wyciąg okularowy w stałych miejscach względem siebie.
SOCZEWKA POLOWA jest dodatkową soczewką której zadaniem jest wyłącznie skupianie
promieni biegnących do obiektywu, tak by padały na powierzchnię okularu.
SOCZEWKI KONDENSATORA skupiają światło rzucane przez lusterko wprost na
badany preparat.
Obraz powstający w mikroskopie jest powiększony i odwrócony względem
rzeczywistego obiektu. Mikroskop powiększa również kąt widzenia przedmiotu.
Powiększenie mikroskopu jest równe iloczynowi powiększenia obiektywu i okularu.
Np. jeśli obiektyw powiększa 30-krotnie, a okular 10-krotnie, oznacza to, że za
pomocą tego mikroskopu można uzyskać powiększenie 30x10=300-krotne.
Erytrocyty oglądane w skaningowym mikroskopie
elektronowym
Wnętrze chloroplastu oglądane w
transmisyjnym mikroskopie
elektronowym
Aparat fotograficzny
Aparat fotograficzny to urządzenie, które
wykorzystując soczewkę i migawkę, skupia
przez ułamek sekundy na błonie filmowej
światło odbite od przedmiotu.
Prototypem aparatu fotograficznego jest znana
już w
starożytności i uzupełniona w obiektyw w
1519 roku przez
Leonarda da Vinci ciemnia optyczna (camera obscura z łaciny – ciemna izba). Jest
to światłoszczelne pomieszczenie ograniczone sześcioma ściankami. Niewielki
otworek w jednej ze ścian przepuszcza wiązkę promieni świetlnych, które na
przeciwległej ścianie tworzą obraz rzeczywisty - odwrócony.
Dziś we współczesnym aparacie fotograficznym można wyodrębnić części
zasadnicze i części specjalne.
Do części zasadniczych zalicza się:
Korpus aparatu (jego obudowa) – tworzy ciemnie optyczną
Obiektyw, osadzony w czołówce aparatu na przedniej ściance
Celownik lub matówka – urządzenie do kontroli wycinka fotografowanego obrazu
Kaseta – urządzenie do podtrzymywania materiału światłoczułego
Migawka – urządzenie do ustalania czasu naświetlania
Do części specjalnych czyli ułatwiających użytkowanie aparatu, możemy zaliczyć:
Licznik zdjęć
Kontakt do lampy elektronowej
Samowyzwalacz
Dalmierz
Skala głębi ostrości
Obraz widoczny w wizjerze aparatu fotograficznego (lustrzanki jednoobiektywowej)jest
dokładnie taki sam, jak obraz utrwalony na zdjęciu po wciśnięciu przycisku wyzwalacza.
Lusterko, umocowane zawiasowo i pryzmat odbijają światło z soczewki do celownika. W chwili
robienia zdjęcia lusterko odchyla się do góry, następuje zwolnienie migawki i naświetlenie
filmu.
Jedną z podstawowych i najważniejszych części aparatu fotograficznego jest obiektyw.
Urządzenie to jest układem optycznym,
składającym się z jednej lub
kilku
soczewek – całego zespołu – wykonanych
z różnego rodzaju szkła i mających
różne krzywizny
powierzchni kulistych.
Układy skupiające działają podobnie
jak pojedyncza soczewka skupiająca
i dają obrazy
rzeczywiste, kiedy przedmioty znajdują się poza głównym
ogniskiem układu. Obraz taki powinien być wyraźny czyli ostry i równomiernie
naświetlony na całej płaszczyźnie zdjęcia oraz podobny pod względem geometrycznym
do fotografowanego obiektu.
A p a r a t p r o j e k c y j n y (rzutnik do przezroczy)
Urządzenie optyczne służące do rzutowania na ekran znacznie powiększonych
obrazów.
Soczewka kondensora skupia światło lampy
na filmie. Bez
kondensora jedynie obraz
środko- wej części przezrocza jest
dostatecznie jasny. Dopiero dzięki niemu uzyskujemy silne i równomierne oświetlenie przezrocza i dobrą jakość
obrazu na ekranie. Kondensor musi być przynajmniej taki duży jak przezrocze. Aby
jak najlepiej wykorzystać światło wysyłane przez żarówkę, umieszcza się za nią
zwierciadło wklęsłe. Kieruje on dodatkową ilość światła na przezrocze.
P r o j e k t o s k o p (rzutnik pisma)
Działa prawie tak samo jak rzutnik do przezroczy. Posiada bardzo silną lampę
dzięki której można z niego korzystać
nawet w świetle
dziennym. Folie używane w
projektoskopie są znacznie większe
od przezrocza. Stosuje się tutaj specjalną soczewkę
schodkową, z przezroczystego tworzywa sztucznego. Nie jest
ona gruba i ciężka. Zadaniem
tej soczewki jest oświetlenie folii
i skierowanie
wiązki światła na obiektyw. Po przejściu przez
obiektyw wiązka światła kierowana jest na ekran
za pomocą
zwierciadła płaskiego umieszczonego
nad nim.
Download