Zasada działania aparatu fotograficznego

advertisement
Mówiąc prosto, każdy aparat jest światłoszczelnym pudełkiem
z umieszczonym w przedniej ściance obiektywem, przez który
jest wpuszczane światło oraz materiałem lub matrycą
światłoczułą. Elementy optyczne obiektywu mogą być
nieruchome, co selektywnie ogranicza ostrość pewnych partii
obrazu, lub ruchome, co umożliwia regulację ostrości przy
fotografowaniu obiektów znajdujących się w różnej odległości
od aparatu. Otwór przesłony (zwany inaczej diafragmą)
umieszczonej tuż za obiektywem umożliwia kontrolę jasności
obrazu. W każdym aparacie znajduje się również migawka.
Uniemożliwia ona dostęp do filmu czy matrycy promieni światła
tworzących obraz, zanim fotograf nie będzie gotów do zdjęcia,
reguluje też ona czas działania promieni na materiał
światłoczuły. dzisiejsze aparaty są w większości całkowicie
zautomatyzowane, jeśli chodzi o ustawienie parametrów
technicznych, jednakże w praktyce, zamiast pomóc, ogranicza
to twórcze możliwości i inwencję fotografującego.
Pod wieloma względami aparat fotograficzny i oko
ludzkie są do siebie podobne. Gałka oczna ma z przodu,
za przezroczystą warstwą zewnętrzną - rogówką prawdziwą soczewkę. To ona tworzy obraz na dnie oka w siatkówce, składającej się z milionów światłoczułych
komórek - tak jak obiektyw aparatu na materiale
światłoczułym.
Zabarwiona tęczówka oka (źrenica), umieszczona blisko
soczewki, powoli powiększa lub zmniejsza średnicę w
zależności od warunków oświetleniowych - analogicznie
jak fotograf zmienia przesłone w aparacie.
Można mówić o pewnej zbieżności między prostym
obiektywem a szkłem powiększającym. Oglądając obraz
powstały przy użyciu lupy, od razu dostrzegamy kilka
jego wad. Jeśli środek jest ostry, to obraz na obrzeżach
rozmazuje się i ulega zniekształceniu dając wrażenie
ogólnej mglistości. Obiektyw aparatu może składać się z
kilku soczewek połączonych w grupy - najczęściej mieści
się w nim sześć lub więcej soczewek. Jedynie takie
rozwiązanie konstrukcyjne pozwala wyeliminować błędy
optyczne pojedynczych soczewek.
• Proste aparaty z celownikiem optycznym (film 35 mm )
• Lustrzanki jednoobiektywowe
• Aparaty cyfrowe
Powyższe rysunki przedstawiają zasadę działania lustrzanki. Rysunek
pierwszy schematyczny przebieg promieni światła przed naciśnięciem
spustu migawki, rysunek drugi podniesienie lustra i dotarcie światła
do emulsji filmu. Podczas naświetlania klatki światło nie dociera do
pryzmatu pentagolnego i fotografujący nic nie widzi w wizjerze tak
długo, jak długo trwa naświetlenie filmu.
Aparaty zmieniały swój wygląd, sposób działania, rozmiary i parametry, ale
jest coś, co niezmienione przetrwało do dziś, w każdym - nawet najbardziej
profesjonalnym sprzęcie - to sposób powstawania obrazu na matówce,
który zostaje uwieczniony dzięki fotografującemu na długie lata, czasami
nawet na wieki… Jej "nieśmiertelność" wynika z praw fizyki, którym poddaje
się to zjawisko. Obraz powstający w aparacie fotograficznym jest rzutowany
na matówkę - obraz rzeczywisty powstaje w płaszczyźnie nazywanej
płaszczyzną obrazu. Wszystkie przedmioty/obiekty posiadają pewne
wymiary przestrzenne (długość, wysokość, głębokość), co jest przyczyną
powstawania perspektywy obrazu oraz problemu głębokości ostrości.
Prawidłowo odtworzony obraz powstaje w wyniku spełnienia następujących
warunków:
•na całym polu obrazu odtworzone są różnice luminacji w możliwie
takich samych stosunkach (reprodukcja luminacji i kontrastu).
•zarysy konturów i szczegółów obrazu powinny być subiektywnie ostre
dla oka ostrość ogólna obrazu (głębokość ostrości)
•drobne szczegóły w swoich elementach powinny być jak najbardziej
dokładnie rozpoznawalne (rozdzielczość)
Najprostszym sposobem jest celownik optyczny wbudowany w aparat tuż
przy obiektywie i działający na zasadzie wizjera w drzwiach. System ten jest
tani i prosty, ale nie wolny od wad. Obraz oglądany nie pokrywa się
dokładnie z tym, który powstaje na filmie (matrycy). Szczególnie może to
wprowadzić w błąd w sytuacjach, gdy ciasno wypełniamy kadr akcją. Błąd
zwany paralaksą, wynika z umieszczenia celownika i obiektywu obok siebie,
a co za tym idzie, z różnicy punktu i kąta widzenia, jest tym większy, im
mniejsza jest odległość aparatu od fotografowanego obiektu. Innym
systemem są lustrzanki, w których obraz optyczny kierowany jest za pomocą
lustra z obiektywu na matówkę. Światło wchodzące przez obiektyw odbija się
w lustrze i po przejściu przez pryzmat trafia do wizjera. W trakcie robienia
zdjęcia lustro podnosi się przepuszczając promienie tworzące obraz na
filmie (czy jak to jest w lustrzankach cyfrowych na matrycy światłoczułej).
Jeszcze inaczej rozwiązane są kompakty cyfrowe, gdzie oprócz celownika
optycznego, występuje również wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Pokazuje on
cały obraz na bieżąco i przeprowadza wstępny pomiar światła na podobnej
zasadzie jak kamera, która cały czas zmienia ustawienia przesłony,
przyciemniając lub rozjaśniając obraz.
Aby móc spełnić te warunki musimy najpierw uświadomić sobie jak
powstaje obraz. Z optyczno-geometrycznego punktu widzenia powstawanie
obrazu polega na tym, iż każdy punkt fotografowanego przedmiotu (np.
budynek i otaczający go krajobraz) będzie otworzony punktowo na
płaszczyźnie obrazu. Poniższy rysunek otworkowego aparatu
fotograficznego przedstawia, w jaki sposób powstaje obraz na matówce.
Rysunek 1. Otworkowy aparat fotograficzny;
y - przedmiot, y' - obraz, K - aparat, ) - obiektyw, A - strona przedmiotowa, A'
- strona obrazowa
Promienie przechodzące przez środek otworu (środek źrenicy
obiektywu w aparacie fotograficznym) nazywamy promieniami
głównymi. W następstwie powstaje rzeczywisty, ale odwrócony obraz
optyczny. Stosunki przestrzenne kątów na obrazie pozostają
zachowane. Krzyżujące się promienie w obiektywie powodują
odwrócenie się promieni, co jest przyczyną powstawania odwróconego
obrazu w pionie oraz poziomie. W obecnych aparatach fotograficznych
osoba fotografująca nie musi nawet o tym wiedzieć, gdyż (podczas
fotografowania) zjawiska tego nie zaobserwuje. Wystarczy jednak zdjąć
obiektyw i popatrzeć przez niego, aby przekonać się, iż zjawisko to
faktycznie występuje. Obraz widziany w obiektywie jest odwzorowany
na matówce podczas wykonywania zdjęć. Nie ma to dla nas większego
znaczenia, gdyż światłoczuła błona fotograficzna jest (po naświetleniu
w aparacie i poddana chemicznej obróbce wywoływania) przeźroczysta
w miejscach, na które padało najmniej światła - można ją oglądać z
obydwu stron, nie robi to najmniejszej różnicy.
Obiektyw aparatu składa się przeważnie z kilku
soczewek wykonanych ze szkła optycznego. Ich
moc zależy od grubości, współczynnika załamania
światła, wielkości promieni krzywizn soczewek.
Wyróżniamy soczewki skupiające oraz
rozpraszające. Każde z nich mogą występować w
trzech odmianach:
1. soczewki skupiające, o kształtach (1a-c):
• obustronnie wypukła,
• płasko-wypukła,
• wklęsło-wypukła, tzw. menisk skupiający
2. soczewki rozpraszające, przyjmują kształty (2ac):
• obustronnie wklęsła,
• płasko-wklęsła,
• wypukło-wklęsła, tzw. menisk
rozpraszający
y - przedmiot, y' - obraz, P - punkt przedmiotu, P' - punkt obrazu, F ognisko przedmiotowe, F' - ognisko obrazowe, H - płaszczyzna główna
przedmiotowa, H' - płaszczyzna główna obrazowa, f - ogniskowa
przedmiotowa, f' - ogniskowa obrazowa, z - odległość przedmiotu od
ogniska przedmiotowego, z' - odległość obrazu od ogniska obrazowego,
a - odległość przedmiotu od płaszczyzny głównej przedmiotowej H, a' odległość obrazu od płaszczyzny głównej obrazowej H'
Ujmując rzecz najprościej jest, to odległość pomiędzy aparatem
fotograficznym, a przedmiotem fotografowanym oraz tłem, które
znajduje się za interesującym nas przedmiotem. O dużej głębi
ostrości będziemy mówić wówczas, gdy wszystkie trzy plany będą
jednakowo ostre. Czyli widać dokładnie ich zarysy, kontury.
Natomiast o małej głębi ostrości mówimy wówczas, gdy brana jest
pod uwagę odległość pomiędzy aparatem fotograficznym i
fotografowanym przedmiotem, lub pomiędzy fotografowanym
przedmiotem, a jego tłem; w zależności od zamysłu samego
fotografa. Głębia ostrości jest jednym z kluczy do uchwycenia tego,
co istotne w obserwowanym świecie, dzięki niej fotograf ma
możliwość pokazania, uwypuklenia na zdjęciu to, co jego zdaniem
jest najistotniejsze. No dobrze, powie nie jeden amator fotografii, ale
jak uzyskać taki efekt?
•http://partyka.republika.pl/sprzet.html
•http://serwis.fotograficzny.w.interia.pl/index_pliki/aparat_zasada.htm
Download