ORTODONCJA Ubezpieczenia zdrowotne w Generali pokrywa 20

advertisement
ORTODONCJA
Ubezpieczenia zdrowotne w Generali pokrywa 20% kosztów procedur medycznych z zakresu ortodoncji.
Pacjent ma zapewnioną zniżkę w następującym zakresie:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Badanie ortodontyczne (dla dzieci < 18 r.ż.);
Inne środki ortodontyczne - Retainer stały;
Kontrola leczenia aparatem stałym (dla dzieci < 18 r.ż.);
Kontrola przebiegu leczenia bez aparatu (dla dzieci < 18 r.ż.);
Kontrola przebiegu leczenia z aparatem ruchomym (dla dzieci < 18 r.ż.);
Korekcyjne szlifowanie zębów (dla dzieci < 18 r.ż.);
Leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym dwuszczękowym nieelastycznym (dla dzieci < 18
r.ż.);
Leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym jednoszczękowym (dla dzieci < 18 r.ż.);
Leczenie wady zgryzu aparatem ruchomym ponadstandardowym (dla dzieci < 18 r.ż.);
Naprawa aparatu bez wycisku (dla dzieci < 18 r.ż.)
Naprawa aparatu ortodontycznego (dla dzieci < 18 r.ż.);
Naprawa aparatu ortodontycznego (dla dzieci < 18 r.ż.);
Naprawa aparatu z wyciskiem (dla dzieci < 18 r.ż.);
Oddanie nowego aparatu ruchomego połączone z instruktażem właściwego postępowania (dla dzieci
< 18 r.ż.);
Opracowanie na piśmie, na zlecenie lub życzenie, planu leczenia ortodontycznego, włącznie z oceną
modeli i kosztów (dla dzieci < 18 r.ż.);
Osadzenie zamka ortodontycznego na zębie (dla dzieci < 18 r.ż.);
Postępowanie przygotowujące do wykonania aparatu, wyciski, ustalenie zwarcia (dla dzieci < 18
r.ż.);
Rekonstrukcja aparatu ruchomego przy pacjencie w niewielkim zakresie (dla dzieci < 18 r.ż.);
Środki dla wprowadzenia pojedynczego przemieszczonego zęba do łuku, po chirurgicznym jego
odsłonięciu (dla dzieci < 18 r.ż.);
Środki do usunięcia szkodliwych przyzwyczajeń i dysfunkcji, również porady i pouczenia, jeżeli są
związane z praktycznymi wskazaniami lub ćwiczeniami (każda wizyta) (dla dzieci < 18 r.ż.);
Utrzymywacz przestrzeni jako samodzielne postępowanie (dla dzieci < 18 r.ż.);
Wycisk jednej szczęki dla diagnozy, planowania i kontroli (dla dzieci < 18 r.ż.);
Wykonanie zgryzu konstrukcyjnego (dla dzieci < 18 r.ż.);
Założenie aparatu ortodontycznego - aparat stały (zamki metalowe, 1 łuk) (dla dzieci < 18 r.ż.).
Download