Wyznaczanie względnego współczynnika załamania światła dla

advertisement
Wyznaczanie względnego współczynnika załamania światła dla przeźroczystego ośrodka przy pomocy
mikroskopu.doc
(129 KB) Pobierz
Andrzej
Kądziołka
8.01.20
07
Sprawozdanie z ćwiczenia nr 44
Wyznaczanie względnego współczynnika załamania światła dla
przeźroczystego ośrodka przy pomocy mikroskopu
1. Zagadnienia teoretyczne:
Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) rozchodzące się w przestrzeni
zaburzenie pola elektromagnetycznego, zaburzenie to ma charakter fali poprzecznej w której
składowa elektryczna i magnetyczna prostopadłe do siebie i kierunku ruchu, nawzajem się
przekształcają. Zmieniające się pole elektryczne wytwarza pole magnetyczne, a zmieniajace się
pole magnetyczne wytwarza pole elektryczne.
Widmo fal elektromagnetycznych
Fale elektromagnetyczne zależnie od długości fali (częstotliwości) przejawiają się jako (od fal
najdłuższych do najkrótszych): fale radiowe, podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet,
promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie X), promieniowanie gamma. Kwantem fali
elektromagnetycznej jest foton.
Własności promieniowania
Promieniowanie elektromagnetyczne rozchodząc się objawia swe własności falowe zachowujac
się jak każda fala, ulegając interferencji, dyfrakcji, spełniając prawo odbicia i załamania.
Rozchodzenie się fali w ośrodkach silnie zależy od ośrodków oraz częstotliwości fali. Fala
rozchodząc się w ośrodku pobudza do drgań cząsteczki, atomy i elektrony zawarte w ośrodku,
które są źródłami fal wtórnych, zmieniając w stosunku do próżni warunki rozchodzenia się fali.
Powstawanie i pochłanianie promieniowania elektromagnetycznego wiąże się ze zmianą ruchu
ładunku elektrycznego.
Własności promieniowania elektromagnetycznego silnie zależą od długości fali (częstotliwości
promieniowania) i dlatego dokonano podziału promieniowania elektromagnetycznego ze
względu na jego częstotliwość.
Mikroskop optyczny to urządzenie do silnego powiększania obrazu, wykorzystujące do
generowania tego obrazu światło przechodzące przez specjalny układ optyczny składający się
zazwyczaj z zestawu kilku-kilkunastu soczewek optycznych.
Mikroskop optyczny może wykorzystywać zwykłe światło dzienne, dostarczane do układu
optycznego przez specjalne lusterko, lub wykorzystywać sztuczne światło, którego źródło
znajduje się zazwyczaj pod analizowaną próbką. Mikroskopy ze sztucznym źródłem światła
bywają nazywane mikroskopami świetlnymi, większość profesjonalnych mikroskopów
optycznych posiada jednak współcześnie możliwość pracy z użyciem światła naturalnego i
sztucznego. Światło może padać na oglądany obiekt z góry - mówi się wtedy o odbiciowym
mikroskopie optycznym. Światło może też padać na badany obiekt z dołu i przechodzić przez
niego, co wymaga jednak aby obiekt był półprzezroczysty.
Mikroskopy optyczne są stosowane do obserwacji małych obiektów w wielu naukach. W
biologii są stosowane np.: do obserwacji drobnoustrojów i budowy tkanek. W chemii i fizyce są
stosowane do obserwacji np.: przemian krystalicznych. W geologii są stosowane do obserwacji
budowy skał.
Mikroskopy optyczne mogą korzystać, ze zwykłego, niespolaryzowanego światła, lub korzystać
ze światła spolaryzowanego. W tym drugim przypadku mówi się o polaryzacyjnym mikroskopie
optycznym. Posługiwanie się światłem spolaryzowanym umożliwia obserwację wzrostu i
zanikania kryształów i ciekłych kryształów.
Niektóre mikroskopy optyczne korzystają też ze światła monochromatycznego. Są one często
stosowane do obserwacji obiektów w zakresie poza-widzialnym (np.: w podczerwieni lub
ultrafiolecie).
W tradycyjnych mikroskopach optycznych obserwuje się obiekty przez specjalny okular, do
którego przykłada się bezpośrednio oko. W wielu współczesnych mikroskopach optycznych
stosuje się obserwację obrazów za pomocą specjalnych kamer i monitorów. Można też podłączać
je za pomocą kamer i aparatów cyfrowych do komputerów.
Fizyczną granicą maksymalnego powiększenia obrazu w mikroskopie optycznym jest precyzja
wykonania soczewek. Najlepsze mikroskopy optyczne, działające na spolaryzowane światło
ultrafioletowe osiągają maksymalne powiększenie do ok. 3500x. Mikroskopy działające na
zwykłe światło osiągają maksymalne powiększenia rzędu 1500x.
Budowa tradycyjnego mikroskopu na światło dzienne dostarczane od dołu próbki:
 okular
 uchwyt rewolwerowy obiektywów
 obiektyw
 tubus
 statyw
 stolik przedmiotowy
 zwierciadło oświetlające
 kondensor
2. Wykonanie ćwiczenia:
1. Przygotować mikroskop do pomiarów ustawiając równo oświetlone pole widzenia.
2. Otrzymane dwie płytki płasko-równoległe o różnych grubościach starannie oczyścić.
3. Śrubą mikrometryczną zmierzyć grubość płytek d. Pomiary powtórzyć 10 razy dla każdej
płytki (mierząc w różnych miejscach).
4. Ustawić płytkę na stoliku mikroskopu. Pokręcając śrubą przesuwu pionowego ustawić
mikroskop tak, aby widoczna była ostro kreska narysowana na górnej powierzchni płytki.
5. Kręcąc śrubą znajdującą się na stopce czujnika dołączonego do mikroskopu ustawić
wskazanie zerowe.
6. Obniżyć obiektyw tak, aby otrzymać ostry obraz kreski znajdującej się na dolnej powierzchni
płytki.
7. Odczytać wskazanie czujnika, pomiary powtórzyć kilkakrotnie.
8. Powtórzyć pomiary omawiane w punktach 4 ÷ 7 kolejnych płytek.
Przyjęte zostały następujące oznaczenia:
d - grubości płytek zmierzone przy pomocy śruby mikrometrycznej,
- średnie wartości grubości tych płytek,
d’ - wartości pozornej grubości płytek zmierzone przy pomocy mikroskopu,
- średnie wartości pozornej grubości płytek zmierzone przy pomocy mikroskopu.
3. Tabela pomiarowa:
Numer płytki
--1
[mm]
1,543
1,545
1,544
1,546
1,541
1,544
1,541
1,543
1,545
1,545
3,513
3,509
3,510
3,514
3,511
2
[mm]
1,544
[mm]
0,81
0,96
0,91
0,88
0,90
0,83
0,97
0,81
0,88
0,84
2,57
2,61
2,44
2,39
2,53
3,511
[mm]
0,88
2,53
...
Plik z chomika:
bincia15
Inne pliki z tego folderu:


dudnienie_(1).doc (194 KB)
siła coriolisa(1).doc (187 KB)
 fala akustyczna(1).doc (140 KB)
 niepewnoscpomiarowa(1).ods (69 KB)
 niepewność(1).xls (64 KB)
Inne foldery tego chomika:
Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download