Budowa nowej cywilizacji

advertisement
Budowa nowej
cywilizacji
Alvin i Heidi Toffler
Alvin i Heidi Tofflerowie
!
!
!
!
Od ponad ćwierć wieku mówią i piszą o przyszłości,
współpracują przy planowaniu prac i zbieraniu
materiałów.
Alvin ma zbyt wiele pomysłów, które trzeba
starannie wybierać, co czyni jego żona Heidi.
Uważnie czyta i krytykuje wszystko, co pisze Alvin.
Tofflerowie są najpopularniejszymi w Ameryce
autorami książek na tematy społeczne, czołowymi
interpretatorami sytuacji człowieka współczesnego
„Szok przyszłości” - 1970
!
!
!
Obiegowe określenie dotyczące skali i
dramatyzmu przemian, które aktualnie
przeżywamy.
Książka zwróciła uwagę na przyspieszenie i
mnożnikowy charakter zmian.
Przepływ i wymiana informacji stały sie
naczelnym czynnikiem wytwórczości i władzy
człowieka.
„Trzecia fala”
!
!
!
!
Tofflerowie przeszli od obserwacji do przedstawiania
prognostycznych wizji.
Spojrzeli na rewolucję informacyjną w perspektywie
dziejowej, porównując ją z dwoma przełomami o
podobnej wadze – rewolucją rolniczą i przemysłowa.
Rewolucja informatyczna zmienia rytm, strukturę i
treść naszego życia.
Dzięki ukazaniu sensu tej przemiany książka ta
wywarła wielki wpływ na strategię poczynań
przywódców gospodarczych i politycznych.
„Budowa nowej cywilizacji”
!
!
!
„Przejęcie władzy”
„Wojna i anty-wojna”
Nowa cywilizacja informacyjna niesie:
!
!
!
!
!
!
Nowy styl życia rodzinnego,
Zmiany w sposobie pracy,
Zmiany w odnoszeniu się do siebie,
Nowy kształt życia gospodarczego,
Nowe konflikty społeczne,
Nową świadomość.
Pierwsza fala
!
!
!
!
!
Rewolucja rolnicza trwała tysiące lat.
Można przyjąć, że pierwsza fala rozpoczęła
się koło roku 8000 p.n.e. i niepodzielnie
dominowała na świecie do lat 1650-1750.
Dzisiaj pierwsza fala osiągnęła swój kres.
Cywilizacja pierwszej fali była i jest
nierozerwalnie związana z ziemią.
Symbolem tej fali jest motyka.
Druga fala
!
!
!
!
Jej początki to przełom XVII i XVIII w.
Cywilizacja przemysłowa panująca obecnie
na świecie wchodzi obecnie w fazę
przesilenia.
Drugiej fali ciągle daleko do wyczerpania
swojej siły – obserwuje się nadal pęd do
industrializacji.
Symbolem tej fali jest taśma produkcyjna.
Początki trzeciej fali
!
!
Przesilenie cywilizacji przemysłowej to
początek trzeciej fali. W USA w 1955 roku
liczba pracowników administracyjnych
przekroczyła liczbę robotników.
Dzisiaj wszystkie społeczności, które
wykorzystują najnowsza technikę wstrząsane
są przez konflikty trzeciej fali ze skostniałymi
strukturami drugiej fali.
Idzie nowe...
!
!
!
Pojawiają się nowe instytucje „elektronicznej wioski”.
Radykalnie zostaną przekształcone szkoły i formy
współdziałania.
Spisywany jest nowy kodeks zachowań:
!
!
Usuwana jest standaryzacja,synchronizacja i centralizacja,
Wypierana jest koncentracja pieniędzy, energii i władzy
Konflikt cywilizacji
!
!
!
!
Najważniejsze jest nie to, kto panuje nad ostatnimi
dniami społeczeństwa industrialnego, ale kto
kształtuje nową cywilizację.
Znikają dawne polaryzacje i pękają stare koalicje.
Psychoterapeuci i najróżniejsi guru robią kokosowe
interesy – pacjenci błąkają się bezradni szukając
odpowiedzi na podstawowe pytania.
Rodzące się współcześnie nacjonalizmy to efekt
toczącego się konfliktu cywilizacyjnego.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards