Światło to strumień cząstek zwanych fotonami

advertisement
Światło to strumień cząstek zwanych fotonami. Są to takie same cząstki tylko w przypadku
światła o jednakowej długości fali czyli światła monochromatycznego (jednobarwnego).
Fotony dla światła o różnych długościach fal są różne.
Foton niesie ze sobą porcje energii zwaną kwantem światła. Ef=h*υ , υ
-częstotliwość, h-stała Plancka h=6,6*15-43 Js
c=3*108 m/s –prędkość rozchodzenia się fali w próżni
v=c/n , n-współczynnik załamania ośrodka , wzór na prędkość rozchodzenia się fali w
dowolnym ośrodku.
λ=v*T , λ=c/υ.
Mf=E/c2=h υ/c2=h/c* λ
Dualizm korpuskularno falowy światła –zasada wg której światło wykazuje podwójną
naturę (cząsteczkową lub falową). To czy światło traktuje się jako falę czy strumień cząstek
zależy od rodzaju przeprowadzanego eksperymentu. W zjawiskach takich jak: dyfrakcja,
interferencja czy polaryzacja światło zachowuje się jak fala. Natomiast w zjawiskach jak efekt
Comptona, krótkofalowa granica promieniowania rentgenowskiego, zjawisko fotoelektryczne
światło zachowuje się jak strumień cząstek (fotonów).
Efekt Comptona- zmiana długości fali elektromagnetycznej gdy fala taka pada na swobodne
elektrony.
pfo=h/λ0 pęd fotonu przed zderzeniem
pf= h/λ pęd fotonu po zderzeniu
pe≠0 pęd elektronu po zderzeniu
∆λ= λ- λ0
∆λ=h/me*c (f-cosΦ) Φ-kąt ugięcia fotonu (kąt o jaki zmienił się kierunek ruchu fotonów)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards