Krew - Blogi CEO

advertisement
Krew
Funkcje i skład
Krew.
• Krew stanowi ok. 7% masy ciała. Składa
się z żółtawej substancji
międzykomórkowej – osocza, oraz
zanurzonych w niej elementów
morfotycznych, czyli krwinek i płytek krwi.
Skład krwi
Krew zbudowana jest z:
• Płytek krwi (ok. 0,5%),
• Leukocytów (ok. 0,5%),
• Erytrocytów (ok. 45%),
• Osocza, dzielącego się na:
 Wodę (ok. 50%),
 Substancje rozpuszczone w osoczu (ok.
4%).
Funkcje poszczególnych
elementów krwi.
Osocze.
• Osocze zawiera hormony praz substancje
zwalczające drobnoustroje
chorobotwórcze. W wodzie rozpuszczone
są sole mineralne oraz substancje
odżywcze i gazy takie jak dwutlenek
węgla.
Erytrocyty.
• Erytrocyty, zwane krwinkami czerwonymi, nie
mają jądra komórkowego. Kształtem
przypominają spłaszczony krążek. Żyją ok. 4
miesiące, obumarłe są natychmiast
zastępowane przez nowe komórki, a rozkładane
są w śledzionie i wątrobie. W 1mm3 występuje
od 3,5 do 5,5 mln krwinek czerwonych.
Liczebność zależna jest m. in. od płci. W
erytrocytach znajduje się hemoglobina, białko
dzięki któremu mogą one transportować tlen.
Leukocyty
• Leukocyty, zwane krwinkami białymi,
występują w ilości od 4,5 do 11 tysięcy w
1 mm3 krwi. Posiadają jądro komórkowe
oraz zdolność ruchu. Niszczą
drobnoustroje chorobowe. Niektóre krwinki
białe wchłaniają i trawią bakterie. Część
leukocytów wytwarza specjalne białka,
tzw. przeciwciała biorące udział w
zwalczaniu czynników chorobotwórczych.
Płytki krwi.
• Płytki krwi odpowiadają za proces
krzepnięcia. Nie mają jądra komórkowego
i zdolności ruchu. W 1 mm3 jest ich od 150
do 450 tysięcy.
Funkcje krwi.
• Dostarcza do wszystkich komórek
organizmu tlen i substancje odżywcze.
• Pobiera z komórek dwutlenek węgla i inne
zbędna produkty przemiany materii.
• Transportuje związki regulujące pracę
organizmu.
• Zwalcza czynniki chorobotwórcze.
• Bierze udział w regulacji temperatury ciała.
Krzepnięcie.
1. Proces krzepnięcia rozpoczynają płytki krwi .
Przyklejają się one do brzegów rany,
zmniejszając wielkość uszkodzenia.
2. Następnie, płytki wydzielają substancję, dzięki
której fibrynogen zmienia się w fibrynę, której
włókna tworzą gęstą sieć zatrzymującą
komórki krwi.
3. Sieć włókien fibryny wzmacnia się i twardnieje,
tworząc skrzep wypełniający ubytek w ścianie
naczynia i zapoczątkowuje gojenie się rany.
Układ limfatyczny.
Układ limfatyczny.
• Układ limfatyczny, zwany inaczej
chłonnym, jest podobny do układu
krwionośnego. Składa się z naczyń
limfatycznych, w których znajduje się płyn
zwany limfa lub chłonką.
Funkcje układu limfatycznego.
• Dostarczanie przesączonego przez
naczynia włosowate osocza z powrotem
do krwiobiegu.
• Pośredniczenie w wymianie składników
między osoczem a tkankami.
• Odprowadzanie z komórek zbędnych
substancji i nadmiaru wody.
• Uczestniczenie w zwalczaniu
drobnoustrojów chorobotwórczych.
Krążenie w układzie limfatycznym.
• Skład limfy podobny jest do składu osocza.
Zawiera on więcej białek i substancje usunięte z
komórek. Z przestrzeni międzykomórkowych
limfa dostaje się do włosowatych naczyń
limfatycznych, które łączą się w coraz większe
przewody. Największe doprowadzają limfę do żył
układu krwionośnego. Chłonka zanim dopłynie
do żył przepływa przez co najmniej jeden węzeł
chłonny.
Węzły chłonne.
• Węzły chłonne usuwają z limfy drobnoustroje
chorobotwórcze, które przeniknęły do niej z płuc
i przewodu pokarmowego. Do krwi dostaje się
więc płyn oczyszczony z obcych ciał. W węzłach
chłonnych rozmnaża się jeden z rodzajów
krwinek białych, tzw. limfocyty. Do narządów
układu limfatycznego należy także śledziona. W
grasicy, położonej za mostkiem, dojrzewają
limfocyty. Migdałki znajdujące się jamie ustnej i
gardle usuwają drobnoustroje chorobotwórcze z
powietrza i pożywienia.
Budowa układu limfatycznego.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Węzły chłonne zauszne.
Żyła główna górna.
Grasica.
Węzły chłonne pachowe.
Przewód piersiowy.
Śledziona.
Węzły chłonne pachwinowe.
Naczynia limfatyczne.
Węzły chłonne podkolanowe.
Download
Study collections