Klawiatura

advertisement
Części
komputerowe
SKANER
Skaner - urządzenie służące do przebiegowego odczytywania: obrazu, kodu
paskowego lub magnetycznego, fal radiowych itd. do formy elektronicznej
(najczęściej cyfrowej). Skaner przeszukuje kolejne pasma informacji odczytując
je lub rejestrując. Nie jest to więc zwykły czytnik, a czytnik krokowy (np. skaner
obrazu nie rejestruje całego obrazu w jednej chwili jak aparat fotograficzny, a
zamiast tego rejestruje kolejne linie obrazu - dlatego głowica czytająca skanera
przesuwa się lub skanowane medium pod nią). Nazwa skanera jako czytnika
przebiegowego, często przenoszona jest na czytniki nieprzebiegowe (np.
elektroniczne).
KAMERA
Kamera internetowa (ang. webcam) – kamera cyfrowa podłączana
bezpośrednio do komputer zazwyczaj za pomocą złącza USB. Kamera
może transmitować obrazy statyczne (co pewien czas, zwany czasem
odświeżania, przesyła pojedynczy obraz) lub transmisja może odbywać
się w sposób ciągły (tzw. streaming cams). Najprostsze modele oparte są
na tańszej matrycys COMPS, o niewielkich rozmiarach, 352x288 i
przydadzą się użytkownikom mało wymagającym i mającym niezbyt
wydajne łącze internetowe. Przeważnie spełniają swoje zadania ale
jakość obrazu, wykonanie i szybkość działania pozostawiają wiele do
życzenia. W słabszym oświetleniu pracuje wyraźnie gorzej.
MYSZ
Mysz (z ang. mouse) – urządzenie wskazujące używane podczas pracy z
interfejsem graficznym systemu komputerowego. Wynaleziona została
przez Douglasa Engelbarta w 1963 r. Mysz umożliwia poruszanie
kursorem po ekranie monitora poprzez przesuwanie jej po powierzchni
płaskiej. Mysz odczytuje zmianę swojego położenia względem podłoża, a
po jego zamianie na postać cyfrową komputer dokonuje zmiany
położenia kursora myszy na ekranie. Najczęściej wyposażona jest w
kółko do
KLAWIATURA
Klawiatura - uporządkowany zestaw
klawiszy służący do ręcznego sterowania
urządzeniem lub ręcznego wprowadzania
danych. W zależności od spełnianej funkcji
klawiatura zawiera różnego rodzaju klawisze
– alfabetyczne, cyfrowe, znaków
specjalnych, funkcji specjalnych, o
znaczeniu definiowanym przez użytkownika.
Jednostka centralna
Jednostka systemowa - zwana także jednostką centralną lub
komputerem, zasadnicza część zestawu komputerowego
zawierająca najważniejsze elementy składowe komputera,
zawarte we wspólnej obudowie, stanowiąca zazwyczaj
jednostkę handlową. W zależności od konstrukcji danego typu
komputera, zawiera: zasilacz, płytę główną z procesorem,
pamięcią operacyjną oraz porty do komunikacji z pozostałymi
składnikami zestawu komputerowego w skład jednostki
centralnej mogą wchodzić również dalsze składniki jak dysk
twardy, karty rozszerzeń, itd.
DRUKARKA
Drukarka - urządzenie współpracujące z komputerem, służące do
przenoszenia danego tekstu, obrazu na różne nośniki druku
(papier, folia, płótno itp). Niektóre drukarki potrafią również
pracować bez komputera, np. drukować zdjęcia wykonane
cyfrowym aparatem fotograficznym (po podłączeniu go do drukarki
lub po włożeniu karty pamięci z zapisanymi zdjęciami do
wbudowanego w drukarkę slotu).
Monitor
Monitor to ogólna nazwa jednego z urządzeń wyjścia do
bezpośredniej komunikacji operatora z komputerem.
Zadaniem monitora jest natychmiastowa wizualizacja
wyników pracy komputera.
Głośniki
Głośnik - przetwornik elektroakustyczny. Urządzenie elektryczne
(odbiornik energii elektrycznej) przekształcające sygnał elektryczny
w falę akustyczną. Idealny głośnik przekształca zmienny prąd
elektryczny o odpowiedniej częstotliwości na falę akustyczną
proporcjonalnie i liniowo. Rzeczywisty zakres częstotliwości, w
którym głośnik wytwarza falę ciśnienia proporcjonalnie do napięcia
(z dopuszczalnym odchyleniem) nazywa się pasmem
przenoszenia głośnika.
Download