wpływ siedzącego trybu życia na zdrowie i kondycję człowieka

advertisement
Dnia 19 listopada 2014r. odbyło się spotkanie z rodzicami, którego tematem, między
innymi, był wpływ siedzącego trybu życia na zdrowie i kondycję człowieka. Poruszono także
problem niedostosowania społecznego dziecka, izolacji w grupie, agresji.
Informacje przekazane rodzicom:
WPŁYW SIEDZĄCEGO TRYBU ŻYCIA NA ZDROWIE I
KONDYCJĘ CZŁOWIEKA
Siedzący tryb życia prowadzi nie tylko do drobnych dolegliwości, ale i do groźnych schorzeń. Nasz organizm
nie został zaprogramowany do spędzania większej części dnia w bezruchu. Brak aktywności fizycznej,
siedzący tryb życia sprzyja rozwojowi m.in.









hemoroidów,
żylaków,
nadciśnienia
cukrzycy typu 2
zaparć
nerwic neurowegetatywnych
upośledzenia motoryczności i wydolności fizycznej
problemów z kręgosłupem, wad postawy
otyłości.
Otyłość u dzieci staje się coraz poważniejszym problemem. Śmieciowe jedzenie, siedzący tryb życia,
przekarmianie - to tylko niektóre powody nadwagi u najmłodszych Z otyłości się nie wyrasta! Jest ona
przyczyną nie tylko licznych chorób (cukrzycy, nowotworów, nadciśnienia tętniczego), ale także problemów
dziecka w relacjach z rówieśnikami.
Nasz organizm nie jest w stanie spożytkować dostarczanych mu kalorii i zamienia je w tkankę tłuszczową.
Ta zaś stopniowo rujnuje układ krążenia, zwiększa zagrożenie rozwojem niektórych nowotworów, nadmiernie
obciąża stawy i więzadła. Brak ruchu zaburza również przebieg wielu procesów w organizmie, m.in. przemiany
węglowodanowe, spalanie tłuszczów, przyswajanie wapnia.
W rezultacie więc teoretycznie niewinne upodobanie do spędzania czasu w fotelu prowadzi do naprawdę
poważnych schorzeń. Póki szkody poczynione w organizmie przez brak ruchu nie są duże, zwykle można je
naprawić po prostu zwiększając aktywność fizyczną. Ale jeśli już zdążyły się utrwalić, przejście na bardziej
aktywny tryb życia jest tylko jednym z elementów szerszej terapii.
Badania przeprowadzone przez Lubelską Akademię Medyczną wśród młodzieży ze wschodnich
województw Polski wykazały, że już u 17-19-latków występują podstawowe czynniki ryzyka decydujące o
zawałach serca. Siedem procent nastolatków ma nadciśnienie tętnicze, trzy podwyższony poziom cholesterolu,
a jeden procent cierpi na otyłość. W starszych grupach wiekowych wskaźniki te wzrastają dwukrotnie.
Wśród młodzieży szkolnej co czwarty uczeń lub uczennica wykazuje odchylenia od prawidłowego stanu
zdrowia. Plagą stają się coraz częściej występujące u dzieci i młodzieży wady postawy ciała.
Postawy Polaków wobec własnego zdrowia są wysoce niepokojące. Około 3/4 dorosłych twierdzi, że nie
dba o zdrowie tak długo, jak długo nie czują się chorzy. Takie postawy przejmują także ich dzieci! Świadczy to
o niskim poziomie wychowania zdrowotnego naszego społeczeństwa.
Na tę sytuację wpływa postęp cywilizacyjny, warunki bytu, sposób odżywiania, warunki mieszkaniowe i
pracy, stresy psychiczne, system wartości, sposób spędzania wolnego czasu (oglądanie telewizji,
przesiadywanie przed komputerem, czytanie czasopism i książek, rozmowy z rodziną, spotkania towarzyskie,
słuchanie radia).
Dla 60 % dzieci i młodzieży szkolnej 3 godziny lekcji WF w tygodniu są jedyną formą uczestnictwa w
zorganizowanych ćwiczeniach ruchowych.
Brak aktywności fizycznej u dzieci wiąże się:

z agresją wśród rówieśników,

izolacją w grupie rówieśniczej

i niedostosowaniem społecznym.
Chcąc ustrzec dzieci i młodzież szkolną przed trudnościami wychowawczymi należy zapewnić im oprócz
szkoły systematyczną organizację życia codziennego, zwłaszcza w czasie wolnym.
 Dzieci, które więcej niż ¾ czasu wolnego spędzają w trybie siedzącym, np. przed komputerem czy
telewizorem, są bardziej agresywne, mają trudności w kontaktach z rówieśnikami. Wpływa to także na
takie ważne aspekty jak: stosunek do szkoły, motywacja do nauki czy ocena samego siebie. Zbyt częste
oglądanie telewizji czy siedzenie przed komputerem skutkuje wzrostem poziomu niepokoju, a to z kolei
prowadzi do wcześniej wymienionych zachowań. Wynika to stad, że korzystając z nieskrępowanego
dostępu do wielu kanałów czy stron internetowych, najmłodszy telewidz czy internauta napotyka na
duże trudności z odnalezieniem audycji i stron internetowych o miłości, przyjaźni czy
bezinteresowności. Z drugiej strony odnajduje informacje na temat konfliktów, bójek, szantaży,
zabójstw, itp. Przemoc, agresja są na porządku dziennym nie tylko w programach kierowanych dla
dorosłych, ale, co zatrważające, również do dzieci. Młodzi widzowie za wszelka cenę często starają się
upodobnić do postaci ze szklanego ekranu. Odbiór programów proponowanych przez media, a
oglądanych przez dzieci ,odbywa się najczęściej bez należytej selekcji, zaś przekazy medialne w coraz
większej mierze nasycone są obrazami ukazującymi przemoc. Młodzież i dzieci często naśladują
zachowania agresywne pokazywane w telewizji i grach komputerowych. Sceny przemocy sprzyjają
formowaniu się agresywnego zachowania i podnoszą poziom agresji w zachowaniu dziecka wobec
rówieśników. Znieczulają także oglądającego na zachowania agresywne. Prowadzą do przeświadczenia,
że agresja jest powszechna i dozwolona.
Aktywność społeczna okazuje się także doskonałym sposobem włączania dzieci
nieakceptowanych w życie szkolne i rodzinne, pozwala poznać dziecko z zupełnie innej, lepszej strony.
Wychowanie fizyczne i sport są również czynnikami wspomagającymi u dzieci i młodzieży rozwój cech
o charakterze społeczno-wychowawczym: uczy dokonywania wyboru i krytycznego patrzenia na siebie oraz
podporządkowania celów jednostki- celom grupy; uczy właściwie przeżywać sukcesy i porażki; uczy
dyscypliny; kształci życzliwy stosunek do ludzi; przyczynia się do wzrostu zainteresowania
współzawodnictwem, ale też i współdziałaniem, kształci silną wolę; uczy konsekwencji w osiąganiu celów;
rozwija refleks, prawidłowe rozumowanie, kształtuje umiejętność poprawnej oceny sytuacji, zdolność
przewidywania i podejmowania decyzji; wpływa na samodzielność i inicjatywę; zwiększa odporność na
zmęczenie itd.
Zadaniem rodziców oraz nauczycieli
jest mobilizowanie dzieci i młodzieży do aktywności, gier
sportowych, jazdy na rowerze, wycieczek górskich, pływania. Daje to dziecku dobre samopoczucie,
rozładowuje stres, przeciwdziała agresji.
Download