Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej od grudnia br. rozpocznie

advertisement
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej od grudnia br. rozpocznie badania termowizyjne
budynków na terenie miasta. Akcja skierowana jest do właścicieli domów jednorodzinnych, a jej cel
to zwrócenie uwagi na powstawanie strat ciepła w budynkach a tym samym ułatwienie właścicielom
budynków podjęcia decyzji o ewentualnej termomodernizacji.
Badania są przeprowadzane przez pracownika PEC-u za pomocą specjalnej kamery
termowizyjnej. Na czym polega takie badanie?
Badanie termowizyjne to skuteczna i bezkonkurencyjna metoda diagnostyczna. Polega na
bezinwazyjnym pomiarze i przeanalizowaniu rozkładu temperatur na powierzchniach przegród.
Dzięki termogramom, czyli zdjęciom termowizyjnym, jesteśmy w stanie określić niekorzystne zjawiska
zachodzące w budynku oraz przyczyny ich powstawania. Przeprowadzając badanie termowizyjne przy
naturalnej różnicy ciśnień, pracownik PEC zlokalizuje nieszczelności powietrzne, które w danym
momencie będą widoczne dla kamery termowizyjnej (będą zasysały chłodne powietrze do wnętrza
budynku). Inaczej mówiąc termowizja to bezkontaktowy pomiar temperatury na powierzchni
badanego obiektu przy pomocy kamery termowizyjnej. Kamera termowizyjna nie umożliwia
spojrzenia do wewnątrz czy też przez dany obiekt. Kamera termowizyjna swoje działanie opiera na
zjawisku promieniowania podczerwonego, które jest niewidzialne dla ludzkiego oka. Przedmiot o
temperaturze wyższej od zera bezwzględnego, zawsze jest źródłem promieniowania podczerwonego.
Kamera termowizyjna jest urządzeniem wrażliwym na fragment zakresu promieniowania
podczerwonego. Tworzenie obrazu polega na rejestracji przez kamerę promieniowania emitowanego
przez obserwowany obiekt, a następnie przetworzeniu na kolorową mapę temperatur. System
termowizyjny jest rodzajem termometru, który pozwala mierzyć temperaturę na odległość w wielu
miejscach jednocześnie i który jest przekształcany w termogram - są to zdjęcia barwnych izoterm,
opisujące temperaturę obiektu.
Jesteśmy w stanie:






znaleźć wady izolacyjne i mostki termiczne przegród budynku,
znaleźć nieszczelności przegród, stolarki i sprawdzić poprawność jej osadzenia,
określić przyczyny powstawania zagrzybienia,
określić priorytety termomodernizacyjne przed remontem / dociepleniem budynku,
sprawdzić stan izolacji budynku przed zakupem,
zlokalizować rury oraz wycieki instalacji CO.
Badania termowizyjne przeprowadzaliśmy także w ubiegłym roku.
W związku z tym, że zainteresowanie mieszkańców było ogromne i nie sposób było dotrzeć do
wszystkich, ponieważ liczba składanych wniosków była ograniczona – postanowiliśmy - wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom Suwalczan – kontynuować cykl tych badań w bieżącym roku, a jeśli będzie
taka potrzeba, również w kolejnych latach.
Bieżące badania będą trwały do końca marca 2016r.
Download