Slide 1 - Poznan.pl

advertisement
Trzymaj
ciepło
Program bezpłatnych badań
termowizyjnych budynków
w Poznaniu
Projekt „Trzymaj ciepło”
Projekt „Trzymaj ciepło” to organizowany przez
Miasto Poznań program bezpłatnych badań
termowizyjnych budynków wraz z akcją
informacyjną na rzecz oszczędzania energii cieplnej
w gospodarstwach domowych
Geneza - bilans CO2 dla przeciętnego
gospodarstwa domowego w Poznaniu
Cel projektu
Celem projektu jest zwrócenie uwagi na fakt,
że straty ciepła w budynkach powodując
niepotrzebną emisję zanieczyszczeń do środowiska
obciążają także budżety mieszkańców.
Partnerzy projektu
Miasto Poznań – inicjator
projektu
Poznańskie spółki
z Grupy Dalkia
Adresaci projektu
Mieszkańcy domów jednorodzinnych w czterech lokalizacjach:
Świerczewo
Smochowice
Stare Winogrady
osiedle Warszawskie
Chętni do udziału w programie od dnia 14 stycznia 2010r.
mogą rejestrować się na specjalnej stronie internetowej
www.trzymajcieplo.pl lub www.poznan.pl/srodowisko
Badania termowizyjne rozpoczną się 25 stycznia i potrwają ok. dwa
miesiące. Każdy z uczestników otrzyma zdjęcie wraz z raportem oraz
niewielki upominek związany z tematyką projektu.
Zakładane rezultaty projektu
Mobilizacja mieszkańców do ograniczania strat ciepła
w budynkach mieszkalnych, przynosząca efekty ekonomiczne
i ekologiczne
Propagowanie działań energooszczędnych i zachowań
proekologicznych – w myśl zasady „myśl globalnie, działaj lokalnie”
Doświadczenia wynikające z przeprowadzenia pilotażowego w skali
kraju programu powszechnych badań termowizyjnych
Zdjęcie termowizyjne – zobacz gdzie tracisz
Zdjęcie termowizyjne – zobacz gdzie tracisz
Zdjęcie termowizyjne – zobacz gdzie tracisz
Download