Poznań 16 - mok gniezno

advertisement
Gniezno 10.03.2016
Protokół
z obrad Jury Konkursu Fotograficznego
„Chrzest Polski – kronikarze piszą, fotografowie interpretują”
Jury w składzie:
Wojciech Beszterda – przewodniczący (ZPAF/GALERIA-MUZEUM STASZICA w PILE),
Władysław Nielipiński (WBPiCAK w Poznaniu),
Maciej Frankowski – (Fotoplastyka),
Iwona Piechocka-Jóźwiak – sekretarz, kurator wystawy (MOK),
Stwierdza, że na konkurs wpłynęło 179 zdjęć cyfrowych 63 autorów w dwóch kategoriach
wiekowych oraz 9 zdjęć 5 autorów wykonanych w technice analogowej.
Po ich obejrzeniu i przeanalizowaniu jury zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej 50
zdjęć autorów i przyznało nagrody finansowe ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury oraz
nagrody rzeczowe ufundowane przez pozostałych współorganizatorów i partnerów
organizacyjnych.
Nagrody:
W kategorii „A” – uczestnicy do lat 16
I nagroda– 1000 zł, dla Katarzyny Woźniak
za zdjęcie „DOBRAWA”
dot. tekstu kronikarskiego nr 13
II nagroda– 500 zł, dla Fryderyki Orawczak
za zdjęcie „OŚWIECENIE”
dot. tekstu kronikarskiego nr 2
II nagroda– 500 zł, dla …Wiktorii Straśko
za zdjęcie „WYGNANIE ŻON PRZEZ MIESZKA”
dot. tekstu kronikarskiego nr 3
Wyróżnienia:
- WBPICAK ( album fotograficzny) , dla Magdaleny Kos
za zdjęcie „ODRZUCENIE STAREJ WIARY
dot. tekstu kronikarskiego nr 10
W kategorii „B” – uczestnicy powyżej 16. roku życia.
I nagroda– 1500 zł, dla Henryka Maćkowiaka
za zdjęcie „CHRYSTIANISSIMA”
dot. tekstu kronikarskiego nr 8
II nagroda– 1000 zł, dla Bogdana Groth
za zdjęcie
dot. tekstu kronikarskiego nr 10
III nagroda– 500 zł, dla Magdaleny Polak
za zdjęcie „ŁASKA OŚWIECENIA DUCHOWEGO”
dot. tekstu kronikarskiego nr 2
Wyróżnienia:
- WBPICAK ( album fotograficzny) , dla Bartosza Borowiaka
za zdjęcie „CHRZEST MIESZKA”
dot. tekstu kronikarskiego nr 3
- WBPICAK ( album fotograficzny) , dla Idy Starek
za zdjęcie „DROGA DO NAWRÓCENIA”
dot. tekstu kronikarskiego nr 11
- wyróżnienie przewodniczącego Jury (album fotograficzny) dla Magdaleny Gawlik
za zdjęcie ‘KRONIKARZ”
dot. tekstu kronikarskiego nr 13
Z pośród zdjęć analogowych wyróżniło zdjęcie Mai Górskiej „ODZYSKANIE WZROKU”
Ponadto Jury nominowało do tytułu „Wielkopolskie zdjęcie roku” fotografię
„CHRISTIANISSIMA” autora Henryka Maćkowiaka
Do wystawy pokonkursowej zostały zakwalifikowane zdjęcia:
Magdalena Kos „Odrzucenie starej wiary”
Katarzyna Woźniak „Dobrawa”
Fryderyka Orawczak „Oświecenie”
Wiktoria Straśko „Wygnanie żon przez Mieszka”
Andrzej Błoński ”Za kurtyną”
Karol Budziński „Ślepota”
Ewa Barczentewicz „Ślepota Mieszka”
Magdalena Polak „Radość Mieszka po odzyskaniu wzroku”
Jacek Cisło „Między ziemią a niebem”
Tomasz Okoniewski „Modlitwa na koniec dnia”
Magdalena Polak „Łaska oświecenia duchowego”
Bartosz Borowiak „Chrzest Mieszka”
Marek Lapis „Chrzest”
Olga Chodorowska „Strumień oczyszczenia”
Bogdan Groth zdjęcie do tekstu nr 6
Tomasz Okoniewski „Symbol_wiary”
Magdalena Polak „Katedra w Gnieźnie”
Kamila Struczak „Krzyż”
Okoniewski Tomasz „Pamięć i cnota”
Olga Chodorowska „Trzy cnoty”
Bogdan Groth zdjęcie do tekstu nr 6
Ida Starek „Walka”
Magda Saba „Oczyszczenie”
Karol Budziński „Chrzest”
Marek Lapis „Woj”
Henryk Maćkowiak „Chrystianissma”
Wojciech Domagała „Z tak szlachetnego pnia wystrzeliła latorośl jeszcze bujniejsza”
Magdalena Polak „Współczesny portret Dobrawy i Mieszka”
Magda Saba „Światło wiary”
Karol Budziński „Zmierzch bogów”
Przemysław Degórski „Niweczenie świętego gaju”
Wojciech Domagała „Symbol pogan – cmentarz rzymskokatolicki Grójec, mazowieckie”
Bogdan Groth zdjęcie do tekstu nr 10
Marek Lapis „Poganie”
Magda Saba „Przeszłość”
Magda Gawlik zdjęcie do tekstu nr 11
Olga Chodorowska „Kaganek wiary”
Ida Starek „Droga do nawrócenia”
Przemysław Degórski „Mieszko i Bolesław Mieszkowic”
Tomasz Okoniewski „Syn”
Wojciech Domagała „Nad miarę bezwstydna”
Magda Gawlik „Kronikarz”
Tomasz Okoniewski „Kierunek chrześcijaństwo”
Andrzej Błoński „W amoku złości”
Magda Gawlik zdjęcie do tekstu nr 14
Magdalena Polak „Współczesny portret Dobrawy, Mieszka i ich syna”
analogi:
Maja Górska godło Majka – „Odzyskanie wzroku”
Weronika Gajek godło Wera – „Oświecenie”
Oliwia Woźniak godło Owo – „Zwycięstwo”
Magda Saba godło Ma-sa – „Dobrawa”
.
Podpisy Jury:
Download