CENNIK BADAŃ I USŁUG

advertisement
CENNIK BADAŃ I USŁUG
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
obowiązuje od 1.01.2017 r.
L.p.
-1I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jednostka
wykonująca
badanie/usługę
-2Pracownia
Endoskopowa
33.22.S
33.22.F
33.232
33.239.Q
7. 33.239.W
8. 33.24.2
9. 33.24.3
10. 33.24.1
11. 33.239.B
Rodzaj badania/usługi
Cena
w złotych
-3-
-4-
Przygotowanie pacjenta i znieczulenie miejscowe
Przygotowanie pacjenta i znieczulenie ogólne
Bronchoskopia diagnostyczna sztywna
Bronchofiberoskopia (diagnostyczne wziernikowanie)
Bronchoskopia sztywna z usunięciem ciała obcego
Bronchofiberoskopia z odsysaniem z oskrzeli (bez
badania materiału)
Bronchofiberoskopia z punkcją węzłów chłonnych (bez
badania materiału)
Bronchofiberoskopia ze szczoteczkowaniem oskrzeli
(bez badania materiału)
Bronchofiberoskopia z pobraniem wycinka z oskrzeli
(bez badania materiału)
Bronchofiberoskopia z odsysaniem z oskrzeli, ze
szczoteczkowaniem i z pobraniem wycinka (bez
badania materiału)
Bronchofiberoskopia z biopsją aspiracyjną
(bez badania materiału)
30,00
180,00
290,00
290,00
290,00
350,00
450,00
400,00
350,00
500,00
400,00
CENNIK BADAŃ I USŁUG
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
obowiązuje od 1.01.2017 r.
L.p.
-1II.
1.
2.
3.
4.
Jednostka
wykonująca
badanie/usługę
-2Centrum POChP
89.383
89.386
89.384
89.384.6
5. 89.381
6. 89.381.6
7. 89.384.1
8. 89.389
9. 89.0
10. 89.17
Rodzaj badania/usługi
-3Pracownia Spirometryczna
Badanie spirometryczne podstawowe
Badanie spirometryczne z próbą rozkurczową
Badanie spirometryczne z dyfuzją
Badanie spirometryczne z dyfuzją i z próbą
rozkurczową
Badanie spirometryczne z mechaniką oddychania
Badanie spirometryczne z mechaniką oddychania i z
próbą rozkurczową
Badanie spirometryczne z dyfuzją z mechaniką
oddychania
Badanie spirometryczne z dyfuzją z mechaniką
oddychania i z próbą rozkurczową
Konsultacja
Pracownia Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu
Polymesonografia
Cena
w złotych
-450,00
85,00
220,00
250,00
170,00
200,00
265,00
300,00
70,00
1300,00
CENNIK BADAŃ I USŁUG
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
obowiązuje od 1.01.2017 r.
L.p.
-1III.
1.
2.
3.
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Jednostka
wykonująca
badanie/usługę
-2Izba Przyjęć
89.00
EKG
Przychodnia
99.592.
99.1
38.99
38.99.0
99.1 W
99.99 W
99.99 P
93.964
99.129
99.801.S
99.801.P
Rodzaj badania/usługi
Cena
w złotych
-3-
-4-
Konsultacja lekarska
- wyjazdowa
Elektrokardiogram
Pomiar ciśnienia
135,00
300,00
20,00
5,00
Próba tuberkulinowa
Iniekcja
Założenie venflonu
Pobranie krwi
Wlew kroplowy
Pobranie wwymazu
Pobranie prowokowane plwociny
Tlenoterapia
Odczulanie
Testy alergiczne środskórne
Testy alergiczne płatkowe
120,00
18,00
18,00
23,00
26,00
13,00
18,00
30,00
18,00
100,00
170,00
CENNIK BADAŃ I USŁUG
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
obowiązuje od 1.01.2017 r.
L.p.
Jednostka
wykonująca
badanie/usługę
-2Gabinet zabiegowy
-1V.
1. 34.011
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
23.0401
97.43
97.42
97.41
57.94
96.6
100.62
97.16
11. 32.29
12.
13.
14.
15.
16.
86.11
34.23
86.59
86.28
34.92A
17. 100.41
18. 34.04
19. 34.71
20. 86.04
21. 86.22
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
34.094
40.10
34.24
34.25
33.26
34.095
34.92
Rodzaj badania/usługi
Cena
w złotych
-3-
Wymiana butli z zestawem drenażowym; Wym.
opatrunku wokół drenu
Przygotowanie pola operacyjnego do zabiegu
Znieczulenie miejscowe
Usunięcie szwów z klatki piersiowej
Usunięcie drenu ze śródpiersia
Usunięcie drenu z jamy opłucnej
Założenie cewnika do pęcherza
Założenie zgłębnika do żołądka
Założenie cewnika do żyły centralnej
Wymiana sączka w ranie
Inne zabiegi diagnostyczne na płucach i oskrzelach
(wycinek skórno-mięśniowy)
Biopsja skóry/tkanki podskórnej
Biopsja ściany klatki piersiowej
Szycie skóry i tkanki podskórnej
Oczyszczenie rany, zakażenia, oparzenia bez wycięcia
Wstrzyknięcie leku do jamy klatki piersiowej
Znieczulenie nerwów obwodowych (blokada
m.żebrowa)
Drenaż jamy opłucnej
Szycie rany głębokiej
Nacięcie/drenaż skóry/tkanki podskórnej - inne
Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia
Płukanie przez dren w ranie
Biopsja węzła chłonnego
Biopsja opłucnej
Przezskórna igłowa biopsja śródpiersia
Przezskórna igłowa biopsja płuca
Punkcja jamy opłucnej
Talkowanie jamy klatki piersiowej
-485,00
35,00
100,00
70,00
80,00
100,00
90,00
135,00
300,00
95,00
130,00
140,00
140,00
140,00
190,00
190,00
190,00
500,00
250,00
270,00
300,00
190,00
140,00
280,00
170,00
300,00
380,00
500,00
CENNIK BADAŃ I USŁUG
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
obowiązuje od 1.01.2017 r.
L.p.
-1VI.
Jednostka
wykonująca
badanie/usługę
-2Zakład Rehabilitacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
93.1812
93.1202
93.2202
93.2204
932102
93.3916
93.3912
93.3918
93.3304
93.3302
93.3301
93.3309
93.3315
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
27.
27.
28.
29.
30.
93.3928
93.3982
93.3906
93.3929
93.3920
93.3944
93.3939
93.3937
93.3943
93.3983
93.3952
93.3930
93.3932
93.3931
93.3923
93.3988
93.3927
Rodzaj badania/usługi
Cena
w złotych
-3-
-4-
Rehabilitacja
Ćwiczenia oddechowe
Ćwiczenia - inne
Pionizacja
Nauka poruszania się
Wyciągi
Masaż wibracyjny
Masaż klasyczny
Masaż limfatyczny ręczny; Mobilizacje i manipulacje
Bicze szkockie; Inne natryski
Kąpiel wirowa kończyn dolnych
Kąpiel wirowa kończyn górnych
Masaż podwodny miejscowy
Kąpiel wirowa w wannie; Hydromasaż
Fizykoterapia
Diadynamik
Diatermia krótkofalowa, mikrofalowa
Inhalacje
Interdyn
Jonoforeza
Elektrofonoforeza
Laseroterapia
Solux
Ultradźwięki
Magnetronic
Krioterapia miejscowa
Prądy TENS
Prądy TREBERTA
Prądy KOTZA
Kąpiel elektryczna wodna
Elektrostymulacja
Tonoliza
7,00
12,00
9,00
9,00
9,00
7,00
12,00
14,00
15,00
15,00
10,00
12,00
18,00
5,00
7,00
7,00
5,00
5,00
10,00
6,00
5,00
7,00
8,00
9,00
5,00
5,00
5,00
15,00
8,00
8,00
CENNIK BADAŃ I USŁUG
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
obowiązuje od 1.01.2017 r.
L.p.
Jednostka
wykonująca
badanie/usługę
-1-2VII. Zakład Radiologii
1. 87.440
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.
2.
3.
4.
88.761
88.734
88.732
33.273
Rodzaj badania/usługi
-3RTG
Zdjęcie klatki piersiowej pa
Zdjęcie klatki piersiowej boczne z kontrastem
Zdjęcie żeber - 2 projekcje
Zdjęcie mostka
Zdjęcie jamy brzusznej
Zdjęcie czaszki
Zdjęcie zatok
Zdjęcie nosogardła
Zdjęcie stawu skroniowo-żuchwowego
Zdjęcie stawu barkowego
Zdjęcie kości ramiennej
Zdjęcie stawu łokciowego
Zdjęcie przedramienia
Zdjęcie nadgarstka
Zdjęcie dłoni
Zdjęcie kości udowej
Zdjęcie stawu kolanowego
Zdjęcie podudzia
Zdjęcie stopy, st .skokowego, kości piętowej
Zdjęcie porównawcze stawów kolanowych
Zdjęcie porównawcze stóp
Zdjęcie porównawcze kości piętowych
Zdjęcie porównawcze dłoni
Zdjęcie stawów biodrowych, miednicy
Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych
Zdjęcie kręgosłupa C
Zdjęcie kręgosłupa Th
Zdjęcie kręgosłupa L-S
Zdjęcie kręgosłupa na skoliozę
Płyta CD/DVD (zdjęcie) – opłata za dokumentację
medyczną
Radiogram- wydruk cyfrowy zdjęcia RTG
(1 arkusz)
USG
USG jamy brzusznej
USG jamy opłucnej
USG piersi
Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG (bez badania
Cena
w złotych
-425,00
35,00
35,00
30,00
25,00
30,00
25,00
25,00
30,00
25,00
30,00
25,00
25,00
25,00
25,00
30,00
30,00
30,00
25,00
30,00
30,00
25,00
25,00
25,00
30,00
30,00
40,00
40,00
25,00
6,77
13,00
80,00
80,00
80,00
130,00
materiału)
VII.
Zakład Radiologii
1. 87.410
2. 87.411
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 87.415
10. 34.23
11.
Pracownia TK
TK jednego i więcej odcinków tułowia
TK jednego i więcej odcinków tułowia bez kontr.+
kontrast
TK głowy
TK głowy bez kontr.+ kontrast
TK szyi
TK szyi bez kontr.+ kontrast
TK kończyn
TK kończyn bez kontr.+ kontrast
Angio TK naczyń klatki piersiowej
BAC pod TK
Perfuzja TK
300,00
550,00
250,00
350,00
300,00
450,00
300,00
450,00
550,00
300,00
550,00
CENNIK BADAŃ I USŁUG
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
obowiązuje od 1.01.2017 r.
L.p.
-1VIII.
1.
2.
3.
4.
Jednostka
wykonująca
badanie/usługę
-2Poradnie
Gruźlicy i Chorób
Płuc
Torakochirurgiczna
Alergologiczna
Pulmonologiczna
Rodzaj badania/usługi
Cena
w złotych
-3-
-4-
Porada lekarska
70,00
Porada lekarska
Porada lekarska
Porada lekarska
70,00
70,00
70,00
CENNIK BADAŃ I USŁUG
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
obowiązuje od 1.01.2017 r.
L.p.
Jednostka
wykonująca
badanie/usługę
-1-2IX. Oddział
Anestezjologii i
Intensywnej Terapii
X. Oddział Chirurgii
Klatki Piersiowej i
Nowotworów
XI. Oddział Kliniczny
Chorób Płuc,
Nowotworów i
Gruźlicy,
Oddział Chorób Płuc
i Leczenia Raka
XII. Oddziały Chorób
Płuc - zachowawcze
XIII. Oddział Rehabilitacji
Rodzaj badania/usługi
Cena
w złotych
-3Doba pobytu (bez leków i procedur medycznych)
-4600,00
Doba pobytu (bez leków i procedur medycznych)
500,00
Doba pobytu (bez leków i procedur medycznych)
400,00
Doba pobytu (bez leków i procedur medycznych)
300,00
Doba pobytu (bez leków i procedur medycznych)
* Dopłata za pokój jednoosobowy – za dobę
180,00
50,00
Opłata za wydanie oświadczenia lekarskiego dla celów
ubezpieczeniowych
-informacji o stanie zdrowia na podstawie
dokumentacji medycznej, której objętość nie
przekracza 30 stron
100,00
Download