27 października w II LO miała miejsce wizyta

advertisement
Powiat Tczewski
27 października w II LO miała miejsce wizyta Konsula
Honorowego Republiki Austrii
27 października 2016 z wizytą do Tczewa przybył Konsul Honorowy Republiki Austrii Marek
Kacprzak. Głównym celem wizyty Konsula było upamiętnienie jednego z nielicznych na Pomorzu
miejsc związanych z Austrią. W Tczewie znajduje się cmentarz żołnierzy austriackich. Ta często
zapomniana przez Tczewian mogiła, dzięki wizycie Konsula, przypomniała nam o swoim istnieniu w
przeddzień dnia Wszystkich Świętych.
Wizytę należy wiązać również z przypadającym na dzień 26 października Świętem Narodowym Austrii. W 1955 r.
państwo to odzyskało pełnię suwerenności po 10-letniej kontroli ze strony sojuszniczych mocarstw i
proklamowało niepodległość.
Historia cmentarza jest bardzo ciekawa. Spoczywają na nim jeńcy którzy dostali się do pruskiej niewoli w trakcie
wojny prusko-austriackiej z roku 1866. Przetrzymywani przez Prusaków w okolicach Tczewa żołnierze austriaccy
padli ofiarą epidemii cholery i pochowani zostali w zbiorowej mogile obok wsi Suchostrzygi, która dziś jest
częścią Tczewa. W 1888 z dobrowolnych składek obywateli Austro-Węgier ufundowany został w nim obelisk z
piaskowca o formach klasycystycznych. Popadający w ruinę cmentarz odnowiony został w latach 90-tych. Wśród
nazwisk zmarłych odczytać możemy wiele nazwisk węgierskich, ukraińskich, czeskich i polskich, co świadczy o
wielonarodowych charakterze państwa Habsburgów w XIX w.
Wizyta Konsula służyła również celom edukacyjnym. Mieści się ona w szeroko pojętym zadaniu zbliżaniu i
nawiązywaniu płaszczyzn kontaktów pomiędzy instytucjami Polski i Austrii. Podczas ubiegłorocznej wizyty ,na
spotkanie z konsulem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie licznie przybyła delegacja II Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie. Postać patrona szkoły jest bowiem niezwykle cennym
pomostem pomiędzy dwoma republikami. Nawiązany wówczas kontakt konsula ze szkołą sprawił, że to właśnie
II Liceum Ogólnokształcące było gospodarzem tegorocznej wizyty konsularnej.
Uroczystość miała charakter edukacyjny i artystyczny. Konsul Marek Kacprzak opowiadając o swojej pracy
zdradził tajniki pracy dyplomatycznej. Młodzież chętnie zadawala pytania, gdyż dla wielu z nich był to pierwszy
kontakt z pracownikiem dyplomacji wyższego szczebla. Na spotkaniu w II LO miała również miejsce prezentacja
na temat cesarza Franciszka Józefa i przygotowana przez uczniów szkoły w setną rocznicę jego śmierci oraz
część artystyczna w języku niemieckim.
Wizyta zaowocowała zapowiedzią zacieśnienia kontaktów szkoły z konsulatem Republiki Austrią, co w
przyszłości przełoży się na współpracę z innymi szkołami w Austrii bądź wizytą młodzieży śladami jej patrona
Jana III Sobieskiego w Wiedniu.
Załączniki
Pamiątkowe zdjęcie na cmentarzu żołnierzy austriackich.JPG [zdjęcie - pobierz]
Zebrani na spotkaniu w II LO, w pirwszym rzędzie drugi od lewej Konsul Austrii.JPG [zdjęcie - pobierz]
Prezentację na temat cesarza Franciszka Józefa zaprezentował uczeń szkoły.JPG [zdjęcie - pobierz]
Konsul Honorowy Republiki Austrii Marek Kacprzak.JPG [zdjęcie - pobierz]
Przygotowana przez uczniów szkoły część artystyczna w języku niemieckim.JPG [zdjęcie - pobierz]
Dyrektor szkoły Dorota Kościjańczuk, Konsul Austrii Marek Kacprzak i Wicestarosta Tczewski Witold
Sosnowski.JPG [zdjęcie - pobierz]
Zebrani na cmentarzu żołnierzy austriackich.JPG [zdjęcie - pobierz]
Konsul Austrii Marek Kacprzak.JPG [zdjęcie - pobierz]
Wicestarosta Tczewski Witold Sosnowski sklada kwiaty pod pomnikiem.JPG [zdjęcie - pobierz]
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download