Charakterystyka Protistów

advertisement
Protisty
najprostrze organizmy eukariotyczne
mgr Ilona Marciniak
Systematyka
Teoria endosymbiozy
Charakterystyka
Procesy życiowe
Sposoby rozmnażania się (przemiana pokoleń)
Przegląd i znaczenie
Systematyka
Królestwo: Protisty (Protista)
Typ: Krasnorosty (Rodophyta)
Typ: Zielenice (Chlorophyta)
Stramenopile
Typ: Złotowiciowce (Chrysophyta)
Typ: Okrzemki (Bacillariophyta)
Typ: Lęgniowce (Oomycota)
Typ: Brunatnice (Phaeophyta)
Alweolaty
Typ: Tobołki (Dinoflagellata)
Typ: Sporowce (Sporozoa)
Typ: Orzęski (Ciliata)
Euglenozoa
Typ: Klejnotki (Euglenida)
Typ: Świdrowce (Kinetoplastida)
Sarkodowe
Typ: Ameby (Amebozoa)
Typ: Otwornice (Foraminifera)
Typ: Śluzorośla (Myxomycota)
Typ: Promienionóżki (Actinopoda)
Powstanie komórki eukariotycznej
Teoria endosymbiozy
- Pojawienie się systemu błon wewnętrznych oraz
cytoszkieletu, które umożliwiły pochłanianie ze
środowiska stałych cząstek pokarmowych w drodze
endocytozy - w tym także innych komórek
bakteryjnych. Niektóre z tych komórek nie zostały
strawione lecz podjęły swoją działalność,
przynosząc korzyść komórce preeukariotycznej
i stały się przodkami dzisiejszych mitochondriów
i plastydów.
Korzyści płynące z takiej symbiozy to :
Dla preeukarionta
Lynn Margulis
Dla prokarionta
- zdolność do pozyskiwania
energii w drodze
oddychania tlenowego
- stabilne warunki
środowiskowe (wnętrze
komórki)
- zdolność do czerpania
energii ze Słońca
- fizyczna ochrona przed
niebezpieczeństwem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Endosymbioza
Teoria endosymbiozy
czarny - błona
komórkowa,
różowy - eukariotyczny
DNA,
zielony - cyjanobakterie
lub ct DNA,
czerwony protobakterie
lub mtDNA
Charakterystyka protistów
- są to ogranizmy polifiletyczne
- odżywiają się auto- i heterotroficznie
- żyją w wodzie, w glebie, niektóre są pasożytami
- są jednokomórkowe, wielokomórkowe lub kolonijne
- jednokomórkowce przyjmują formy- pełzaków,
wiciowców, nieruchliwych komórek
Pełzaki
- organizmy o cienkiej błonie komórkowej
- przybierają rozmaite kształty
- poruszają się ruchem pseudopodialnym (za pomocą
nibynóżek- pseudopodia)
http://ar.geocities.com/seti_argentina/estamos_solos/ameba.jpg
http://www.lacoctelera.com/myfiles/antares/Ameba.jpg
http://zhurnal.lib.ru/img/s/sterwa_j/kozli/index.shtml
Wiciowce
- jedna lub kilka wici wprawiają je w ruch undulipodialny
- mają swoisty dla siebie kształt
- mogą wytwarzać pancerzyki
- występują pojedynczo lub w grupach
http://faculty.southwest.tn.edu/jiwilliams/euglena.jpg
http://www.plantbiology.msu.edu/triemer/Euglena/euglenoid_cd/euglena/e_sp1/spring2001_5338_5859_3a.jpg
Komórczaki
- posiadają wiele jąder komórkowych
- niektóre formy żyją w koloniach
- do form komórczakowych zaliczamy plechowce
Listownica
http://6plus.interklasa.pl/szesc/rys/rys20431.jpg
Morszczyn
http://www.petra.opoka.katowice.pl/foto/12.jpg
Procesy życiowe protistów
Odżywianie się
autotrofy
miksotrofy
heterotrofy
- Zielenice
- Euglenidy
- Orzęski
Autotrofy
- organizmy samożywne
- proces fotosyntezy
- np.chlorella
http://www.hamburg.de/Behoerden/Umweltbehoerde/Badegewaesser/bad_hh/chlorella.jpg
Heterotrofy
wchłanianie
- organizmy cudzożywne
pinocytoza
fagocytoza
Drobne cząsteczki
- Pobieranie białek lub
- Pobieranie całych
rozpuszczalne w tłuszczach
innych substancji
mikroorganizmów.
przenikają do komórki na
rozpuszczonych w wodzie.
zasadzie różnicy stężeń
-Wytwarzane są tu
pęcherzyki pinocytarne
Miksotrofy
- organizmy odżywiające się samo- lub cudzożywnie
- ich sposób odżywiania się zależy od warunków
środowiska
- np. Euglana zielona (Euglena virdis)
Oddychanie
- całą powierzchnią ciała
- poprzez oddychanie tlenowe
- poprzez oddychanie beztlenowe
(formy pasożytnicze)
Osmoregulacja i wydalanie
Osmoza- proces podczas którego woda przedostaje się
przez półprzepuszczalną błonę komórkową z roztworu o
niższym stężeniu (r. hipotoniczny) do roztworu o stężeniu
wyższym (r. hipertoniczny).
- protisty morskie są izotoniczne (stężenie wody
morskiej odpowiada stężeniu substancji wewnątrz
komórki protista).
- protisty słodkowodne są hipertoniczne co znaczy,
że mają większe stężenie substancji w cytoplazmie
komórka gromadzi wodę, której pozbywa się przy
pomocy wodniczek tętniących
Rozmnażanie się
płciowo
- koniugacja
- gamety:
bezpłciowo
- mitoza
- pączkowanie
izogamia
anizogamia
oogamia
http://www.aloj.us.es/optico/carromzar/botanica1/sexual1.jpg
Przegląd i znaczenie protistów
Krasnorosty
widlik
rozmnóżka
• Z krasnorostów produkuje się agarsubstancję żelującą
• Są jadalne- wielkie hodowle u wybrzeży
Japonii
Zielenice
• Stanowią ważny element łańcuchów
troficznych
• Sałata morska- w przemyśle spożywczym
jako główny składnik sałatek
• Powodują zakwity wód
Stramenopile
• Okrzemki tworzą ziemię okrzemkową
• Z brunatnic wytwarza się paszę dla zwierząt
Bibliografia
Salomon,Villee „Biologia” Oficyna
Wydawnicza 1996
„Biologia w szkole” czasopismo dla
nauczycieli
Encykopedia PWN
Download