ODŻYWIANIE

advertisement
ODŻYWIANIE
Organizmy, aby podtrzymywać funkcje życiowe, potrzebują pożywienia.
Pożywianie jest używane jako budulec, materiał energetyczny i regulator
pracy organizmu. Rośliny (i inne autotrofy) wytwarzają własny pokarm
wykorzystując światło, wodę i dwutlenek węgla znajdujący się w
powietrzu. Takie zjawisko nazywa się samożywnością. Zwierzęta (i inne
heterotrofy) odżywiają się innymi organizmami lub substancjami
organicznymi wytwarzanymi przez inne organizmy (np. mleko lub miód). To
cudzożywność.
..........................................................................................................................................
ODDYCHANIE
Część pokarmów spożywanych przez zwierzęta i wytwarzanych przez
rośliny zamieniana jest na energię niezbędną do życia. W większości
przypadków potrzebny jest do tego tlen (z organizmu usuwany jest
powstający przy tej okazji dwutlenek węgla). Taki sposób uzyskiwania
energii nosi nazwę oddychania tlenowego. Proces ten zachodzi głównie w
mitochondriach. U roślin tlen pobierany jest przez aparaty szparkowe w
liściach. Zwierzęta pobierają tlen różnymi drogami. Np. ryby absorbują
tlen z wody przez skrzela. Niektóre organizmy nie potrzebują do życia
tlenu - oddychają beztlenowo (w ich ciele zachodzi fermentacja)
..........................................................................................................................................
WYDALANIE
W procesie oddychania powstają produkty odpadkowe, których organizmy
pozbywają się w procesie wydalania. Człowiek pozbywa się niepotrzebnych
substancji pocąc się, wydychając i opróżniając pęcherz moczowy.
..........................................................................................................................................
WRAŻLIWOŚĆ
Krokus otwiera swój kwiat tylko wtedy, gdy świeci słońce. Wszystkie
organizmy są mniej lub bardziej czułe na zmiany w ich środowisku. Ssaki
są zwierzętami o niezwykle czułych zmysłach. Wzrok, słuch i węch pozwala
np. zebrom wyczuć zbliżającego się lwa.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
PORUSZANIE SIĘ
Wszystkie organizmy poruszają się, nawet rośliny, choć robią to zbyt
wolno, abyś mógł to zauważyć. Jeśli jednak postawisz roślinę w doniczce
przy oknie po kilku dniach zauważysz, że jej liście odwróciły się w
kierunku okna. Rośliny mogą poruszać tylko niektórymi częściami swojego
ciała. natomiast prawie wszystkie zwierzęta potrafią przemieścić swoje
ciało z jednego miejsca na inne.
..........................................................................................................................................
WZROST
Wszystkie organizmy rosną. Niektóre z nich np. drzewa rosną całe życie,
choć tylko w określonej porze roku. Ludzie rosną tylko do określonego
wieku
..........................................................................................................................................
ROZMNAŻANIE
Żaden organizm nie żyje wiecznie, dlatego ważne jest aby organizmy
mogły pozostawiać po sobie potomstwo. Organizmy o mikroskopijnych
rozmiarach rozmnażają się przez podział. Nazywa się to rozmnażaniem
bezpłciowym (lub wegetatywnym). Większość organizmów rozmnaża się
przez połączenie komórek rozrodczych: żeńskiej i męskiej. To
rozmnażanie płciowe. Kwiaty są organem służącym do rozmnażania
płciowego u roślin.
..........................................................................................................................................
Sprawdź czy dobrze rozumiesz na czym polegają poszczególne
czynności życiowe.
Jaka to czynność życiowa?
Uwalnianie i dostarczanie organizmowi energii.
........................................................................................................................
Powielanie się organizmów i zapewnienie w ten sposób gatunkowi
ciągłości trwania.
.......................................................................................................................
.
Usuwanie produktów przemiany materii powstających w
komórkach podczas oddychania.
........................................................................................................................
Dostarczanie organizmowi materiałów budulcowych,
energetycznych i regulujących pracę organizmu.
........................................................................................................................
Reagowanie na bodźce płynące z otoczenia.
........................................................................................................................
Zwiększanie rozmiarów i masy ciała.
........................................................................................................................
Zdolność do zmiany położenia ciała względem otoczenia.
........................................................................................................................
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards