PYTANIA NA SPRAWDZIAN CZYNNOŚCI ŻYCIOWE

advertisement
PYTANIA NA SPRAWDZIAN CZYNNOŚCI ŻYCIOWE ORGANIZMÓW ŻYWYCH
PRAWDA / FAŁSZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bakterie rozmnażają się przez pączkowanie.
W oddychaniu beztlenowym nie powstaje energia.
Sposobem rozmnażania płciowego jest pączkowanie u drożdży
W rozmnażaniu płciowym potomek jest kopią jednego z rodziców.
Oddychanie tlenowe polega na rozkładzie cukru z udziałem tlenu na dwutlenek węgla i wodę.
Organizmy cudzożywne potrzebują pobierać związki organiczne z otoczenia.
Wytwarzanie zarodników to sposób rozmnażania płciowego.
Nocą rośliny pobierają tlen i oddychają.
Usuwanie z organizmu szkodliwych i niepotrzebnych produktów przemiany materii
nazywamy oddychaniem.
10. Organizmy żywe nie reagują na bodźce z otoczenia.
11. Grzyby przeprowadzają fotosyntezę.
12. Do fotosyntezy niezbędny jest dwutlenek węgla.
13. Wszystkie organizmy żywe przeprowadzają fotosyntezę
14. Podczas fermentacji mlekowej powstaje energia.
15. Oddychanie tlenowe odbywa się w jądrze komórkowym
16. W rozmnażaniu bezpłciowym osobniki potomne różnią się od rodzicielskich
17. Spalanie pokarmu dostarcza energii.
18. Odżywianie polega na dostarczeniu związków organicznych do wszysztkich komórek
organizmu.
19. Oddychanie beztlenowe to rozkład związków organicznych z udziałem tlenu.
20. W procesie oddychania organizm wytwarza związki organiczne.
21. Organizmy samożywne muszą pobierać związki organiczne z otoczenia
22. Organizmy cudzożywne mogą wydzielać soki trawienne na zewnątrz.
23. W wyniku fermentacji alkoholowej powstaje dwutlenek węgla.
24. Organizmy cudzożywne nie muszą pobierać związków organicznych z otoczenia.
25. Rośliny oddychają, ale uwalniają więcej tlenu niż pobierają.
26. Związki organiczne to między innymi cukry, białka i tłuszcze.
27. Rozmnażanie bezpłciowe często występuje u organizmów o skomplikowanej budowie.
28. Oddychanie to proces polegający na uwalnianiu energii ze związków organicznych.
29. Nie wszystkie organizmy żywe oddychają.
30. Oddychanie beztlenowe przebiega w cytoplażmie komórki.
31. Usuwanie z organizmu szkodliwych produktów przemiany materii nazywamy wydalaniem.
32. Grzybom do procesu fotosyntezy jest potrzebna energia słoneczna
33. W intensywnie pracujących mięśniach może zachodzić fermentacja mlekowa.
34. Nocą fotosynteza u roślin jest najbardziej efektywna.
35. W rozmnażaniu bezpłciowym osobniki potomne są identyczne jak rodzicielskie.
36. W procesie fotosyntezy jest uwalniany tlen.
37. Glukoza to substrat fotosyntezy.
38. Do fermentacji mlekowej niezbędny jest tlen.
39. Drożdże przeprowadzają proces fermentacji alkoholowej.
40. Są dwa sposoby oddychania tlenowe i beztlenowe.
Dodatkowe punkty będzie można zdobyć za prawidłowy zapis reakcji
- fotosyntezy
- oddychania tlenowego
- fermentacji alkoholowej
- fermentacji mlekowej
Download