Fotosynteza

advertisement
Fotosynteza
• Fotosynteza to złożony
proces biochemiczny
zachodzący głównie w
liściach, a dokładniej w
chloroplastach.
Przeprowadzany jest
jedynie przez organizmy
samożywne.
Organizmy samożywne
• wykorzystują energię
świetlną do wytwarzania
cukrów z dwutlenku
węgla i wody.
• organizmami
samożywnymi są
wszystkie rośliny i glony
oraz niektóre bakterie.
Energia
świetlna
Dwutlenek węgla + woda
cukier +tlen
Chlorofil
•
•
Fotosynteza jest procesem anabolicznym,
jej reakcje wymagają dostarczenia energii.
Organizmy żywe posiadają specjalne
barwniki, które mogą pochłaniać energię
świetlną i przekształcać ją w energię
chemiczną. Najważniejszym barwnikiem tego
rodzaju jest chlorofil.
Niezbędny do fotosyntezy dwutlenek węgla
wnika do liścia z powietrza przez aparaty
szparkowe. Natomiast woda pobierana jest
przez korzeń i transportowana w wiązkach
przewodzących w elementach drewna.
Liście są doskonale przystosowane do
przeprowadzania fotosyntezy.
Fotosyntezę można podzielić na
charakterystyczne fazy
•
•
•
Reakcje fotosyntezy dzielą się na
zależne bezpośrednio od światła i
niezależne od niego. Pierwsze składają
się na tzw. fazę jasną fotosyntezy,
natomiast drugie – fazę ciemną.
W czasie fazy jasnej cząsteczki
chlorofilu pochłaniają światło (tylko
jego czerwoną oraz niebieską część).
Dzięki temu możliwe jest zgromadzenie
pewnej ilości energii chemicznej.
Zmagazynowana energia chemiczna
umożliwia przeprowadzenie reakcji
fazy ciemnej. W jej trakcie następuje
asymilacja dwutlenku węgla
(przyłączenie go do związku
organicznego) i przeróbka powstałej
substancji na cukier – glukozę.
Wytworzenie cukru zachodzi
w dwóch fazach.
Glukoza – podstawowy
produkt fotosyntezy
•
•
•
może zostać od razu wykorzystana, np. w
procesie oddychania wewnątrzkomórkowego
albo zamieniona na nierozpuszczalną skrobię
lub też przetransportowana wiązkami
sitowymi do innych części rośliny.
Ubocznym, chociaż bardzo potrzebnym
innym organizmom produktem fazy jasnej
fotosyntezy jest tlen.
Pobierane z wodą sole mineralne są źródłem
pierwiastków niezbędnych organizmom
samożywnym do syntezy wszystkich
potrzebnych związków organicznych. Na
przykład łączenie zmienionych cukrów ze
związkami azotu daje aminokwasy, a
następnie białka.
Powrót na stronę
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards