Centralna teoria naukowa biologii

advertisement
1.
PREZENTACJA
Centralna teoria naukowa biologii
•
Teoria ewolucji K. Darwina (1859r.)
•
Od czasu odkryć Darwina dokonano wielu odkryć z różnych dziedzin np. genetyki,
embriologii, biologii molekularnej, systematyki.
•
Naukowcy połączyli wszystkie fakty z tych dziedzin, tworząc syntetyczną teorię
ewolucji.
Wskazuje ona genetyczne podłoże zmian ewolucyjnych.
Założenia syntetycznej teorii ewolucji
•
Cechy przodków ulegają dziedziczeniu
•
Osobniki jednego gatunku zwykle różnią się od siebie –jest to tzw. zmienność
genetyczna, która jest efektem rekombinacji i mutacji.
•
Organizmy wydają na ogół więcej potomstwa niż może przeżyć.
•
Organizmy konkurują ze sobą o określone zasoby środowiska.
•
Przeżywają organizmy najlepiej przystosowane – działa dobór naturalny.
Mikroskop - wynalazek, które zmienił świat
Pierwszy, prosty mikroskop optyczny wynaleziono w 1590 r.
Pierwszy mikroskop elektronowy powstał w 1931 r.
Rodzaje mikroskopów
Odkrycia mikroświata
•
Robert Hook- wprowadził pojęcie „komórka” (połowa XVII w.)
•
Robert Koch – odkrył bakterie wywołujące gruźlicę (1882 r.)
•
Louis Pasteur – opracował metodę konserwacji pożywienia poprzez obróbkę
termiczną - pasteryzację oraz opracował pierwszą szczepionkę ochronną dla ludzi przeciw wściekliźnie (XVIII w.)
•
Alexander Fleming – odkrył pierwszy antybiotyk – penicylinę
Szczepienia i odporność
CZYNNA- organizm sam wytwarza przeciwciała
•
naturalna
•
sztuczna
BIERNA- organizm dostaje gotowe przeciwciała
•
naturalna
•
sztuczna
Rola krwinek białych:
•
Makrofagi – pierwsza linia obrony
•
Limfocyty B produkują specyficzne przeciwciała skierowane przeciwko konkretnemu
antygenowi.
Przeciwciała pozostają we krwi nawet gdy patogen został wyeliminowany jako tzw.
komórki pamięci
Antybiotyki
To substancje wytwarzane głównie przez bakterie i grzyby, które
•
hamują wzrost innych mikroorganizmów
( działanie cytostatyczne)
•
lub je zabijają (działanie bakteriobójcze)
Od lat 60 XX wieku notuje się przypadki oporności na antybiotyki.
Jak stosować antybiotyki http://www.wapteka.pl/blog/jak-przyjmowac-antybiotyki
Odkrycia w genetyce
•
Mendla Grzegorz Mendel, który w 1866 roku po raz pierwszy opisał podstawowe
prawa dziedziczenia cech ( I i II prawo )
•
R. Franklin, J. Watson, F.Crick odkryli budowę DNA (1953 r.)
•
2001 r. poznano pełną sekwencję genomu człowieka
Biotechnologia molekularna
•
Inżynieria genetyczna (czym zajmuje się) i GMO (przykłady zastosowania; organizmy
transgeniczne)
•
PCR łańcuchowa reakcja polimerazy (co to jest i do czego służy)
•
Terapia genowa (na czym polega i gdzie ma zastosowanie)
•
Terapia szyta na miarę
•
Produkcja leków w komórkach różnych organizmów
•
Klonowanie DNA, komórek roślin i zwierząt (na czym polega)
•
Hodowla narządów do transplantacji
Komórki macierzyste
Zarodkowe komórki macierzyste mogą różnicować w każdy z około 200 znanych rodzajów
komórek budujących ciało człowieka, a rodzaj powstających komórek zależy od sygnałów,
które docierają ze środowiska. Ta zdolność sprawia, że zarodkowe komórki macierzyste
rozpatrywane są jako te, które mogą zostać wykorzystane do naprawy uszkodzonych tkanek,
np. do leczenia choroby Parkinsona czy cukrzycy.
2.
ZAGADNIENIA Z KART PRACY Z BIOLOGII
3.
NAGRODY NOBLA DLA MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
4.
FIZYKA I CHEMIA – POLIMERY PRZEWODZĄCE (BUDOWA I
WŁAŚCIWOŚCI)
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards