Dowody ewolucji : Z Wikipedii W ciągu przeszło 150 lat które

advertisement
Dowody ewolucji : Z Wikipedii
W ciągu przeszło 150 lat które upłynęły od publikacji dzieł Darwina i Wallace’a, teoria
ewolucji została udokumentowana licznymi dowodami. Obecnie zdecydowana większość
naukowców nie podważa prawdziwości faktu ewolucji, dyskutowane są jednakże różne teorie
i mechanizmy ewolucji.
BEZPOŚREDNIE DOWODY EWOLUCJI – badaniem tych dowodów zajmuje się
paleontologia. Są to:





Typowe skamieniałości - szczątki roślin i zwierząt np. Archaeopteryxa,
Odciski i odlewy, najczęściej w skałach osadowych np. karbońskich paproci
drzewiastych
Szczątki kopalne w postaci kłów, kości, zębów np. dinozaurów
Inkluzje - zatopione np. w bursztynie owady, zachowany w wiecznej zmarzlinie
mamut
Żywe skamieniałości (niepoprawnie: żywe skamieliny) są to organizmy, które często od
milionów lat nie zmieniły się i przetrwały tylko w niektórych miejscach na świecie.
Pojęcie używane w stosunku do żyjących gatunków znanych poza tym jedynie ze
skamieniałości i nie mających wielu bliskich żyjących krewnych. Gatunki określane tym
terminem przeżyły masowe wymieranie w przeszłości i z reguły ograniczają się do jednego
czy kilku gatunków. Są to np.: Miłorząb- drzewo kuzyn roślin iglastych, skrzypy, prassakidziobak i kolczatka, latimeria- ryba trzonopłetwa, żółwie, krokodyle itd.


Podo
bieństwo liści skamieniałości Miłorzębu Ginkgo sp. sprzed 170 milionów lat -po lewej
i żyjącej rośliny -po prawej.
Skrzyp polny Equisetum arvensev
Dziobak- prymitywny prassak składający jaja:
Występowanie: Australia, Tasmania
Znaki szczególne: jest jajorodny, nie ma sutków - mleko jest zlizywane przez młode
bezpośrednio z matczynej sierści
Kolczatka australijska
Latimeria
także prassak
- ryba trzonopłetwa.
POŚREDNIE DOWODY EWOLUCJI - są to dane dostarczane z różnych dziedzin, tj. z
anatomii porównawczej, embriologii, systematyki, biogeografii, fizjologii i biochemii, które
wskazują na jedność świata żywego.
1. Narządy szczątkowe - u form współczesnych zredukowane, u przodków dobrze
rozwinięte narządy. U człowieka narządami szczątkowymi są np. kość ogonowa, zęby
mądrości, wyrostek robaczkowy. Obecność narządów szczątkowych byłaby
niewytłumaczalna, gdyby organizmy nie zmieniały się w czasie, ponieważ jednak
ewolucja miała miejsce logiczne jest ich występowanie. Atawizmy - pierwotne lub
wtórne występowanie cechy charakterystycznej dla odległych przodków osobnika.
Przykładem atawizmu jest np. odruch czepny u noworodków(młode szympansy
czepiają się futra matki).
2. Narządy homologiczne - o wspólnym pochodzeniu i planie budowy, ale o różnym
wyglądzie. Przykładem są łuski rogowe u gadów i pióra ptaków, kończyna konia i
człowieka lub kreta. Są to organizmy spokrewnione, a odmienny wygląd ich organów
wynika z przystosowania do pełnienia różnych funkcji. Trzeba mieć na uwadze, że
czasem homologia może przypominać analogię (podobieństwo pozorne). Narządy
analogiczne to bardzo podobne do siebie narządy, ale nie na skutek wspólnego
pochodzenia, ale w skutek pełnienia podobnych funkcji i czynności w organizmie,
przykładem jest skrzydło owada i ptaka, oko ośmiornicy i ssaka.
Podobna sytuacja mogła zajść w przypadku organizmów bytujących w podobnych
siedliskach, ale zupełnie ze sobą nie spokrewnionych, np. delfin mimo, że żyje w
wodzie i posiada opływowy kształt ciała nie jest rybą a ssakiem.
3. Dowody z embriologii, czyli nauki o rozwoju zarodka i płodu.
Takie same etapy rozwoju zarodkowego u zwierząt, pojawienie się w rozwoju zarodkowym
cech w określonej kolejności-najpierw są to cechy charakterystyczne dla całego typu zwierząt
potem dla gromady, rzędu itd. Cechy te na dalszych etapach rozwoju mogą zanikać np. ogon
u zarodka ludzkiego.
4. Dowody z zakresu biochemii i fizjologii, wskazujące na pokrewieństwo i wspólne
pochodzenie wszystkich organizmów. Przykładami są; uniwersalność kodu
genetycznego, zbliżony skład krwi i limfy u wszystkich organizmów, podobna
struktura białek.
Download