Ewolucja to powolny nieodwracalny i kierunkowy proces rozwoju

advertisement
Ewolucja to powolny nieodwracalny i kierunkowy proces rozwoju
organizmów. Jej efektem jest olbrzymia różnorodność całego świata
żywego. Podłożem ewolucji jest fakt, że organizmy żywe przekazują
swemu potomstwu materiał genetyczny. Mutacje zachodzące w obrębie
DNA są więc dziedziczne i są główną przyczyną ewolucji.
Nie ewolucyjne poglądy powstania życia na ziemi: ●teoria
samorództwa zakładałe że organizmy żywe powstały z materii
nieożywionej np.; bakterie z brudu. ●teoria kreacjonistyczna zakładała że
wszystkie gatunki w formie obecnej zostały stworzone w jednorazowym
akcie stwórczym przez Boga ●teoria Pamspermi że życie przywędrowało
z kosmosu.
Ewolucyjne teorie powstania życia: ●teoria Lamarcha głosiła że cechy
nabyte podczas życia są dziedziczone oraz że używanie jakiegoś narządu
sprawia jego rozwój, a nie używanie zanik. Teoria Lamarcha została
obalona. ●teoria doboru naturalnego Karola Darwina, inaczej
przeżywania organizmów najlepiej przystosowanych do walki o byt.
●współczesna syntetyczna teoria ewolucji. W doborze sztucznym
organizmy które będą przedłużały swój gatunek wybiera człowiek który
wybiera je według wartości użytkowej.
Dobór naturalny. Źródłem różnorodności genetycznej są mutacje.
Większość nich jest dla organizmu niekorzystna, ale niektóre sprawiają
że jest lepiej przystosowany do środowiska i łatwiej pokonuje
konkurentów. Oznacza to że organizm ten zostawi więcej potomków
lepiej przystosowanych dzięki czemu gatunek wzmocni się. Rolę
selekcjonera pełni środowisko naturalne a selekcjonowane są te cechy
które zwiększają szanse na przeżycie.
Paleontologia to nauka dostarczająca dowodów kopalnych na istnienie
różnych form życia w minionych epokach.
Skamieniałości to fragmenty, resztki albo ślady organizmów pochodzące
z ubiegłych epok geologicznych (np.; pancerze szkielety o kości)
powstałe w skałach osadowych.
Skamieniałości przewodnie uznawane są skamieniałości organizmów
które żyły krótko, miały ogromny zasięg występowania i były bardzo
liczne np.:trylobity, okrzemki, amonity.
Odciski to ślady organizmów zachowane w skale osadowej po rozłożeniu
tego organizmu.
Odlewy powstają w skale osadowej gdy rozłożone szczątki organizmu są
wypełnione składnikami mineralnymi.
Zmiany środowiska na ziemi wpływające na proces ewolucji: skład
atmosfery, poziom mórz i oceanów, zmiany klimatyczne, ruchy płyt
inteligencji, obecna psychika, silne więzi społeczne.
Ewolucja to powolny nieodwracalny i kierunkowy proces rozwoju
organizmów. Jej efektem jest olbrzymia różnorodność całego świata
żywego. Podłożem ewolucji jest fakt, że organizmy żywe przekazują
swemu potomstwu materiał genetyczny. Mutacje zachodzące w obrębie
DNA są więc dziedziczne i są główną przyczyną ewolucji.
Nie ewolucyjne poglądy powstania życia na ziemi: ●teoria
samorództwa zakładałe że organizmy żywe powstały z materii
nieożywionej np.; bakterie z brudu. ●teoria kreacjonistyczna zakładała że
wszystkie gatunki w formie obecnej zostały stworzone w jednorazowym
akcie stwórczym przez Boga ●teoria Pamspermi że życie przywędrowało
z kosmosu.
Ewolucyjne teorie powstania życia: ●teoria Lamarcha głosiła że cechy
nabyte podczas życia są dziedziczone oraz że używanie jakiegoś narządu
sprawia jego rozwój, a nie używanie zanik. Teoria Lamarcha została
obalona. ●teoria doboru naturalnego Karola Darwina, inaczej
przeżywania organizmów najlepiej przystosowanych do walki o byt.
●współczesna syntetyczna teoria ewolucji. W doborze sztucznym
organizmy które będą przedłużały swój gatunek wybiera człowiek który
wybiera je według wartości użytkowej.
Dobór naturalny. Źródłem różnorodności genetycznej są mutacje.
Większość nich jest dla organizmu niekorzystna, ale niektóre sprawiają
że jest lepiej przystosowany do środowiska i łatwiej pokonuje
konkurentów. Oznacza to że organizm ten zostawi więcej potomków
lepiej przystosowanych dzięki czemu gatunek wzmocni się. Rolę
selekcjonera pełni środowisko naturalne a selekcjonowane są te cechy
które zwiększają szanse na przeżycie.
Paleontologia to nauka dostarczająca dowodów kopalnych na istnienie
różnych form życia w minionych epokach.
Skamieniałości to fragmenty, resztki albo ślady organizmów pochodzące
z ubiegłych epok geologicznych (np.; pancerze szkielety o kości)
powstałe w skałach osadowych.
Skamieniałości przewodnie uznawane są skamieniałości organizmów
które żyły krótko, miały ogromny zasięg występowania i były bardzo
liczne np.:trylobity, okrzemki, amonity.
Odciski to ślady organizmów zachowane w skale osadowej po rozłożeniu
tego organizmu.
Odlewy powstają w skale osadowej gdy rozłożone szczątki organizmu są
wypełnione składnikami mineralnymi.
Zmiany środowiska na ziemi wpływające na proces ewolucji: skład
atmosfery, poziom mórz i oceanów, zmiany klimatyczne, ruchy płyt
inteligencji, obecna psychika, silne więzi społeczne.
Tempo ewolucji Ewolucja zachodzi zwykle powoli. Zmiany powstają w
skali jednego lub kilkudziesięciu pokoleń są najczęściej niezauważalne,
ale w skali geologicznej setek tysięcy lub milionów lat są znaczne.
Zwykle zatem możemy zaobserwować tylko skutki doboru naturalnegoprzystosowania do środowiska jakie cechują wszystkie organizmy a
rzadko mamy okazję śledzić ten proces na bieżąco. Najlepiej znanym
przykładem zmiany ewolucyjnej która zaszła w stosunkowo krótkim
czasie jest tzw. Melanizm przemysłowy; zmiana ubarwienia skrzydeł
ciem występujących na terenach przemysłowych. Zmianę tę
zaobserwowano po raz pierwszy w Anglii i pospolitej ćmy –krępaka
brzozowego. Na początku XX w jeszcze przed rewolucją przemysłową
wszystkie osobniki tego gatunku miały skrzydła z charakterystycznym
wzorem naśladującym porosty nadrzewne, wśród których te ćmy
odpoczywały za dnia. Takie ubarwienie maskowało je przed ptakami. W
połowie XIX wieku zaczęły się pojawiać ciemno ubarwione osobniki, a
na początku XXw w niektórych rejonach prawie wszystkie ćmy miały
ciemne skrzydła. Okazało się że przyczyną było zanieczyszczenie
powietrza które doprowadziło do wyginięcia porostów nadrzewnych.
Jasne ćmy były bardzo dobrze widoczne na tle ciemnej kory drzew i
dlatego stały się łatwym łupem ptaków, natomiast ciemno ubarwione ćmy
łatwo się maskowały przed drapieżnikami.kontynentalnych, katastrofy
np: uderzenia meteorytów.
Antropogeneza to nauka biologiczna zajmująca się badaniem
pochodzenia człowieka.
Systematyka człowieka: królestwo-zwierzęta, typ-strunowce, podtypkręgowce, gromada-ssaki, podgromada-ssaki właściwe, rząd-naczelne,
rodzina-człowiekowate, rodzaj-człwiek, garunek-człwiek rozumny.
Charakterystyczne cechy naczelnych: rozróżnianie barw, duża
sprawność z przeciwstawnym kciukiem, silnie rozwinięty mózg.
Swoiste cechy gatunkowe człowieka: pionowa postawa ciała, dwunożny
chód, wysklepiona pozbawiona chwytności stopa, duży mózg,
paraboliczny łuk zębowy, mało wydatne kły i grubsze szkliwo na zębach
policzkowych, bródka, redukcja owłosienia, wykształcenie mowy, rozwój
Tempo ewolucji Ewolucja zachodzi zwykle powoli. Zmiany powstają w
skali jednego lub kilkudziesięciu pokoleń są najczęściej niezauważalne,
ale w skali geologicznej setek tysięcy lub milionów lat są znaczne.
Zwykle zatem możemy zaobserwować tylko skutki doboru naturalnegoprzystosowania do środowiska jakie cechują wszystkie organizmy a
rzadko mamy okazję śledzić ten proces na bieżąco. Najlepiej znanym
przykładem zmiany ewolucyjnej która zaszła w stosunkowo krótkim
czasie jest tzw. Melanizm przemysłowy; zmiana ubarwienia skrzydeł
ciem występujących na terenach przemysłowych. Zmianę tę
zaobserwowano po raz pierwszy w Anglii i pospolitej ćmy –krępaka
brzozowego. Na początku XX w jeszcze przed rewolucją przemysłową
wszystkie osobniki tego gatunku miały skrzydła z charakterystycznym
wzorem naśladującym porosty nadrzewne, wśród których te ćmy
odpoczywały za dnia. Takie ubarwienie maskowało je przed ptakami. W
połowie XIX wieku zaczęły się pojawiać ciemno ubarwione osobniki, a
na początku XXw w niektórych rejonach prawie wszystkie ćmy miały
ciemne skrzydła. Okazało się że przyczyną było zanieczyszczenie
powietrza które doprowadziło do wyginięcia porostów nadrzewnych.
Jasne ćmy były bardzo dobrze widoczne na tle ciemnej kory drzew i
dlatego stały się łatwym łupem ptaków, natomiast ciemno ubarwione ćmy
łatwo się maskowały przed drapieżnikami.kontynentalnych, katastrofy
np: uderzenia meteorytów.
Antropogeneza to nauka biologiczna zajmująca się badaniem
pochodzenia człowieka.
Systematyka człowieka: królestwo-zwierzęta, typ-strunowce, podtypkręgowce, gromada-ssaki, podgromada-ssaki właściwe, rząd-naczelne,
rodzina-człowiekowate, rodzaj-człwiek, garunek-człwiek rozumny.
Charakterystyczne cechy naczelnych: rozróżnianie barw, duża
sprawność z przeciwstawnym kciukiem, silnie rozwinięty mózg.
Swoiste cechy gatunkowe człowieka: pionowa postawa ciała, dwunożny
chód, wysklepiona pozbawiona chwytności stopa, duży mózg,
paraboliczny łuk zębowy, mało wydatne kły i grubsze szkliwo na zębach
policzkowych, bródka, redukcja owłosienia, wykształcenie mowy, rozwó
Download