Rozpoznawanie chorób zakaźnych

advertisement
Bakterie
 Wirusy
 Grzyby
 Pasożyty










Barwienie met. Grama
Hodowla
BACTEC
Antybiogram
MIC
Szybkie testy wykrywające antygeny
bakteryjne
PCR
Wykrywanie toksyn (próba biologiczna)
Serologia

Zalety

Wady

relatywnie niedrogie,
– proste procedury,
– specyficzne,
– szeroko
akceptowane
metody

czasochłonne (około
10 dni),
– brak detekcji
mikroorganizmów nie
rosnących w
warunkach
laboratoryjnych,
– wymagają dużego
nakładu pracy





Streptococcus
 Staphylococcus
 Neisseria
 Salmonella
 Shigella
 E. coli 0157
 Helicobacter pylori
 Legionella
 Chlamydia


Zalety

Wady

– rozróżnianie serotypu
lub podgatunku,
– możliwość oznaczania
wielu próbek (płytka
z 96 mikrostudzienkami),
– oznaczenia jakościowe
i ilościowe

– niska czułość,
– niska
specyficzność,
reaktywność
krzyżowa,
– wolna i droga
procedura





Technika przyspieszająca wyrost bakterii i
radiometrycznie wykrywająca produkty
ich metabolizmu

Zalety

Wady

Szybki wynik
Wysoka czułość

Cena
Brak możliwości
oceny
lekowrażliwości
Wykrywanie także
martwych bakterii



 Wykrywanie
toksyny A i B Clostridium
difficile w kale
 Próba
biologiczna:
› Wykrywanie toksyny jadu
kiełbasianego poprzez podanie
myszom laboratoryjnym surowicy
pacjenta
ASO
 Przeciwciała p. krętkom kiły
 Przeciwciała p. H. pylori
 Przeciwciała p. boreliozie

› Test ELISA IgM i IgG
› Test potwierdzenia Western- Bloot
Posiew krwi- 3x
 W trakcie narastania gorączki
 Przed podaniem antybiotyku
 W jałowych warunkach


Interpretacja
› Uwzględnienie flory fizjologicznej
Antygeny (HBV, HIV, EBV)
 Przeciwciała (HBV, HCV, HIV, EBV, HSV,
grypa)
 RNA, DNA met. PCR (HBV, HCV, HIV,
CMV, grypa)
 Badanie histologiczne (CMV, HBV)
 Badania obrazowe (HSV)

Hodowla
 Mykogram
 Antygeny grzybicze (kryptokokoza)


Interpretacja (uwzględnienie flory
fizjologicznej i stanu chorego)
Poszukiwanie form dorosłych lub jaj
pasożyta (lamblia, włosogłówka,
tasiemiec, owsiki)
 Antygeny pasożytnicze (lamblia)
 Przeciwciała ( bąblowica, toksokaroza)

IgE
 eozynofilia

RYC

Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards