WRE WOJEWÓDZKI REJESTR EKSPOZYCJI

advertisement
WREZP
WOJEWÓDZKI REJESTR EKSPOZYCJI
ZAWODOWYCH, POZAZAWODOWYCH
w województwie zachodniopomorskim
mgr Małgorzata Kłys-Rachwalska
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital
Zespolony
Ul. Arkońska 4
71-455 Szczecin
„IDOL”
Cel projektu
• Analiza istniejących procedur w działaniach
•
•
•
profilaktycznych po narażeniu zawodowym
i pozazawodowym na domniemane lub ewidentne
zakażenie wirusem HIV, HBV, HCV w celu
określenia aktualnych potrzeb i braków w
systemowych. Program powinien opierać się na:
Stworzenie rejestru ekspozycji zawodowych i
pozazawodowych na szczeblu województwa.
Rozwijanie strategii i mechanizmów zapobiegania
zakażeniom wirusami przenoszonymi drogą krwi
(HIV,HBV,HVC) w miejscu pracy.
Udostępnienie opinii publicznej wszelkich
niezbędnych informacji w zakresie profilaktyki
HIV, HBV,HCV.
Zalecenia dotyczące profilaktyki poekspozycyjnej
HIV,HBV,HCV powinny być prowadzone po
konsultacji z lekarzem mającym doświadczenie w
terapii osób zakażonych HIV
Szczecin:
Do godziny15.00
Poradnia Nabytych Niedoborów
Immunologicznych
ul. Broniewskiego 12
Tel ( 91) 45 42 450
Po godz. 15.00
Izba Przyjęć Zakaźna
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego
ul. Arkońska 4
Tel. ( 91 ) 4541 007 wew. 266
Liczba zgłoszonych ekspozycji
zawodowych – województwo
zachodniopomorskie 2005r.
Ogółem zgłoszonych zostało 119
ekspozycji zawodowych
pracowników ochrony zdrowia:
• Kobiety 95 (80%)
• Mężczyźni 24 (20%)
ZAWÓD OSÓB
EKSPONOWANYCH
Zawód
n
%
pielęgniarka
45
38
położna
7
5,8
lekarz
21
17,6
sanitariuszka
21
17,6
Osoba sprzątająca /
firma zewnętrzna
10
8,4
Studenci Pomorskiej
Akademii Medycznej
7
5,9
Ratownik medyczny
5
4,2
Laborant
3
2,5
Razem
119
100
Liczba ekspozycji zawodowych w
województwie zachodniopomorskim z
podziałem na miesiące
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
StyczeńLutyMarzecKwiecień
Maj
CzerwiecLipiecSierpień
Wrzesień
Październik
ListopadGrudzień
Razem:
15 (12,6%)
7 (6%)
11(9,2%)
1(0,8%)
7(6%)
21(17,6%)
6(5%)
1(0,8%)
11(9,2%)
10(8,4%)
12(10%)
17(14,3%)
119
Rodzaj narażenia na zakażenia
HIV,HBV,HCV- województwo
zachodniopomorskie 2005 rok
Rodzaj ekspozycji n
zawodowych
%
zakłucia
97
81,5
skaleczenia
11
9,2
zachlapania
8
6,8
podrapania
3
2,5
razem
119
100
Zakłucia, jako najczęstsza przyczyna
narażenia zawodowego na zakażenia
przenoszone drogą krwi
• Zakłucia igła do
•
•
•
•
iniekcji- 77 (79,3%)
Zakłucia mandrynem
od venflonu- 11
(11,3%)
Zakłucia igłą motylek1 (1,1%)
Zakłucia igłą
chirurgiczną- 6
(6,2%)
Zakłucia igłą do
punkcji – 2 (2,1)
Skaleczenia, jako sytuacje narażające na
zakażenia HIV,HBV,HCV- pracowników
służby zdrowia w województwie
zachodniopomorskim
Skaleczenia ogółem- 11
- skalpelem- 5
- pensetą-1
- Ampułką-1
- Narzędziem
chirurgicznym- 1
- Zbitą probówką- 1
- Szkłem
laboratoryjnym-1
- Golarką - 1
Wdrożona profilaktyka poekspozycyjna
wśród pracowników ochrony zdrowia
województwa zachodniopomorskiego
Leki antyretrowirusowe (ARV) otrzymały- 22
osoby:
w tym 21 osób –Combivir, 1 osoba Combivir +
Viracept
Leki zalecane w postępowaniu po narażeniu na zakażenie
wirusem HIV, zmniejszają ryzyko rozwinięcia zakażenia o
76%. Terapia trwa 28 dni.
Leki antyretrowirusowe (ARV) otrzymały- 22 osoby
Szczepienie WZW typu B – 16 osób
Download