Zakażenia HIV i choroba AIDS. i inne zakażenia

advertisement
Zakażenia HIV i choroba AIDS i inne zakażenia
Charakterystyka: Kurs specjalizacyjny przeznaczony dla osób posiadających tytuł
zawodowy magistra, specjalizujących się w fizjoterapii.
W ramach zajęć proponujemy między innymi: Epidemiologię. Choroby zakaźne. Drogi
przenoszenia chorób zakaźnych w tym HIV. Praca z pacjentem zakażonym. Zasady
postępowania
psychoterapeutycznego
z
osobami
chorymi
na
AIDS.
Zaburzenia
neuropsychologiczne najczęściej dotykające osoby zakażone HIV: problemy z koncentracją
uwagi, pamięcią i uczeniem się nowych informacji, spowolnienie procesów umysłowych,
trudności w myśleniu, organizacji i planowaniu własnego zachowania, zmniejszenie
płynności wysławiania się. Problemy natury emocjonalnej (rozdrażnienie, apatia, zaburzenia
nastroju, brak kontroli nad własnymi reakcjami). Profilaktyka HIV/AIDS. Diagnoza i
rehabilitacja neuropsychologiczna w infekcji HIV. Leczenie typu HAART.
Rodzaj kursu – Kierunkowy/specjalizacyjny. Absolwenci otrzymują certyfikat ukończenia
kursu.
Czas trwania: Zajęcia prowadzone w systemie weekendowym (piątek i/lub sobota i/lub
niedziela). Liczba godzin 7.
Zasady naboru: dostarczenie podania – zgłoszenia, kwestionariusza osobowego (do pobrania
ze strony internetowej AWF), odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych. Przyjęcie
odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń, w
Śląskim Centrum Kształcenia w Zakresie Fizjoterapii i Aktywności Zdrowotnej, AWF w
Katowicach, Budynek Nowej Hali, pok. 219, II piętro, (Akademickie Centrum Kształcenia).
Download