Zakażenia HIV i choroba AIDS i inne zakażenia

advertisement
Zakażenia HIV i choroba AIDS i inne zakażenia
Charakterystyka: Kurs przeznaczony jest dla absolwentów I/II° kierunku Fizjoterapia,
Pielęgniarstwo, Medycyna oraz kierunków pokrewnych i pomaturalnych szkół kształcących
w tym zakresie.
W ramach zajęć proponujemy między innymi: Epidemiologię. Drogi przenoszenia HIV.
Praca z pacjentem zakażonym. Zasady postępowania psychoterapeutycznego z osobami
chorymi na AIDS. Zaburzenia neuropsychologiczne najczęściej dotykające osoby zakażone
HIV: problemy z koncentracją uwagi, pamięcią i uczeniem się nowych informacji,
spowolnienie procesów umysłowych, trudności w myśleniu, organizacji i planowaniu
własnego
zachowania,
zmniejszenie
płynności
wysławiania
się.
Problemy natury
emocjonalnej (rozdrażnienie, apatia, zaburzenia nastroju, brak kontroli nad własnymi
reakcjami). Profilaktyka HIV/AIDS. Diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna w infekcji
HIV. Leczenie typu HAART.
Rodzaj kursu – dokształcający/kierunkowy. Absolwenci otrzymują certyfikat ukończenia
kursu
Czas trwania: Zajęcia prowadzone w systemie weekendowym (piątek i/lub sobota i/lub
niedziela). Liczba godzin 21
Zasady naboru: dostarczenie podania – zgłoszenia, kwestionariusza osobowego (do pobrania
ze strony internetowej AWF), odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych. Przyjęcie
odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń, w
Śląskim Centrum Kształcenia w Zakresie Fizjoterapii i Aktywności Zdrowotnej, AWF w
Katowicach, Budynek Nowej Hali, pok. 219, II piętro, (Akademickie Centrum Kształcenia).
Download