Zakażenia HIV na terenie województwa warmińsko

advertisement
Zakażenia HIV na terenie województwa warmińsko-mazurskiego od 1989
do 30.06. 2011 r
(zarejestrowane przez WSSE Dział Epidemiologii)
 liczba osób żyjących z wirusem HIV (dodatnich, potwierdzonych):
485 w tym:
 liczba chorych na AIDS: 70
 liczba zgonów z powodu AIDS: 19 zakażeni:
 w wyniku brania narkotyków dożylnych: 155 osób
 wg płci: mężczyźni – 382
 kobiety – 103,
 wg miejsca zamieszkania: miasto – 334 osób, wieś – 25 osób, brak
adresu – 126 osób.
 dynamika zakażeń: od stycznia do czerwca 2011 wykryto 27 nowych
zakażeń HIV, zarejestrowano 3 zachorowania na AIDS jeden zgon na
AIDS.
DANE DLA POLSKI
Jak wynika z danych przedstawionych przez Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego w
2010 roku, w Polsce odnotowano 1207 zarażeń wirusem HIV i 127 przypadków zachorowań
na AIDS. Dla 39. osób choroba zakończyła się śmiercią.
JAK podaje PIZP, od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 stycznia 2011 r. (przy uwzględnieniu
korekt i uaktualnień danych) stwierdzono zakażenie HIV u 14.234 obywateli Polski, wśród
których było co najmniej 5.713 zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 768
poprzez kontakt heteroseksualny oraz 932 poprzez kontakt seksualny pomiędzy
mężczyznami. Ogółem odnotowano 2.446 zachorowań na AIDS; 1.056 chorych zmarło.
Download