Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS na terenie Polski z

advertisement
Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS na terenie Polski
z uwzględnieniem województwa śląskiego
za miesiąc GRUDZIEŃ 2011
Tabela 1. Liczba przypadków zarejestrowanych w okresie
1-31.12.2011 r. wg województw
Województwo
HIV
AIDS
Zgony
chorych
na AIDS
POLSKA
165
15
7
17
-
-
1.
Dolnośląskie
2.
Kujawsko-Pomorskie
2
-
1
3.
Lubelskie
9
1
-
4.
Lubuskie
6
2
2
5.
Łódzkie
9
7
-
6.
Małopolskie
6
-
-
7.
Mazowieckie
31
-
-
8.
Opolskie
3
1
-
9.
Podkarpackie
2
1
1
10.
Podlaskie
4
-
1
11.
Pomorskie
-
-
-
12.
Śląskie
61
-
-
13.
Świętokrzyskie
-
1
-
14.
Warmińsko-Mazurskie
6
1
-
15.
Wielkopolskie
6
1
1
16.
Zachodniopomorskie
3
-
1
-
-
-
Brak danych
W grudniu 2011 r. zarejestrowano 165 nowo wykrytych zakażeń HIV u obywateli
Polski, 15 zachorowań na AIDS oraz 7 zgonów osób chorych na AIDS. Dodatkowo
odnotowano 2 przypadki zakażenia u osób innego obywatelstwa, przebywających na
terenie Polski (przypadki nie ujęte w tabelach). Z wyjątkiem jednego przypadku
rozpoznanego w roku 2010, pozostałe 164 zarejestrowane w grudniu zakażenia HIV
były rozpoznane w roku 2011.
Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 grudnia 2011 r. (przy uwzględnieniu korekt i
uaktualnień danych, w tym eliminacji podwójnie zarejestrowanych zgłoszeń)
stwierdzono zakażenie HIV u 15.196 obywateli Polski, wśród których było co
najmniej 5.875 zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 996 poprzez
kontakt heteroseksualny oraz 1.281 poprzez kontakt seksualny pomiędzy
mężczyznami. Ogółem odnotowano 2.704 zachorowania na AIDS; 1.136 chorych
zmarło.
Źródło:
Zakład Epidemiologii Pracownia Analizy Epidemiologicznej Skażeń Biologicznych - dane o
zachorowaniach i zakażeniach pochodzą ze skorygowanych w Zakładzie Epidemiologii NIZP-PZH
zgłoszeń poszczególnych przypadków.
Download