Rodzina na plus

advertisement
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze informuje, że Fundacja Studio
Psychologii Zdrowia realizuje projekt „Rodzina na plus”. Celem projektu jest
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin z dziećmi zakażonymi HIV przez
prowadzenie poradnictwa i innych form wsparcia. Projekt powstał na podstawie diagnozy
potrzeb dzieci z HIV i ich rodzin, wypracowanej przez psychologów doświadczonych w
pracy z rodzinami będącymi pod opieką Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego w
Warszawie.
Jednym z zadań projektu było stworzenie portalu internetowego www.rodzina-na-plus.pl
Portal, oprócz dostarczenia profesjonalnej wiedzy, pełni funkcję poradni on-line. Składa się z
dwóch sfer.
Pierwsza część, ogólnodostępna, pełni funkcję edukacyjną. Zamieszczono tam artykuły za
zakresu problematyki HIV/AIDS. Ta część portalu skierowana jest do ogólnej populacji,
dzięki czemu przyczynia się do poszerzenia wiedzy na temat HIV/AIDS oraz demitologizacji
wyobrażeń społecznych na temat zakażenia i choroby.
Druga część portalu skierowana została do osób młodych zakażonych wirusem oraz do ich
rodzin.
Ta strefa portalu umożliwia udzielenie wsparcia przez:
- konsultacje psychologiczne on-line;
- porady prawne on-line;
- dostarczenie innych potrzebnych informacji.
W ramach tej strefy funkcjonują dwa moduły:
- dla nastolatków borykających się z własnym zakażeniem;
- dla rodzica lub rodziców, których dotyczy problem zakażenia.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: www.studio-psychologii.pl
Download