KONSULTANT KRAJOWY

advertisement
KONSULTANT KRAJOWY
w dziedzinie chorób zakaźnych
prof. zw. dr hab. Andrzej Gładysz
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej we Wrocławiu
ul. Koszarowa 5 , 51-149 Wrocław
tel/fax + 48 71 325 52 42, tel + 48 71 326 13 25 wew. 249
e-mail: [email protected]
KAMPANIA MEDIALNA
Stale rośnie liczba osób żyjących z HIV. Obserwuje się jednocześnie
wzrost odsetka zakażonych drogą kontaktów heteroseksualnych. Przyczyną tego
zjawiska jest przekonanie, że problem HIV / AIDS związany jest wyłącznie
z takimi zachowaniami ryzykownymi jak stosowanie dożylnie środków
odurzających, kontakty homoseksualne, prostytucja.
Tymczasem zwłaszcza wśród tych osób, u których rozpoznanie zostało
postawione późno, to znaczy w momencie zachorowania na AIDS, przeważają
pacjenci, którzy zakazili się wiele lat wcześniej wskutek kontaktów
heteroseksualnych z zakażonym HIV partnerem. Często w takich sytuacjach
okazuje się, że zakażone HIV są również dzieci tych rodziców.
Dlatego niezwykle ważne jest aby osoby, które miały w przeszłości
ryzykowne zachowania seksualne, wykonały badania serologiczne na obecność
przeciwciał anty – HIV.
W odpowiedzialnym, dojrzałym związku dwojga ludzi, rozmowa na temat
przyszłości nie może stanowić tabu. Wiedza o statusie serologicznym własnym
oraz partnera seksualnego zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz przyjemność
wspólnej intymności, a co najważniejsze – możliwość uniknięcia zakażenia
HIV.
prof. zw. dr hab. Andrzej Gładysz
Konsultant Krajowy
w dziedzinie chorób zakaźnych
Download