pobierz

advertisement

„HIV/AIDS – jestem świadomy, nie
ryzykuję!

RYZYKO

ZAGROŻENIE

SZANSA
CZYLI JAK ROZUMIEMY ŚWIAT?
Rozumienie :
- bliskości
- zabawy
- przyszłości

MŁODYM BYĆ
POZYTYWNIE ŻYĆ
Jeśli twarz jest zwierciadłem stosunku
emocjonalnego do otoczenia, to ręka
odzwierciedla stosunek wolicjonalny

Antoni Kępiński
Duszę mają tylko ludzie, więc tylko oni
mają wolną wolę
Antoni Kępiński
Dążenie do wolności jest wielką siłą
człowieka
Antoni Kępiński

Drogi zakażenia HIV
Możesz zakazić się HIV w
następujących sytuacjach:
- niezabezpieczony prezerwatywą
kontakt seksualny z osobą zakażoną
HIV,
- używanie igieł, strzykawek i
narkotyku zanieczyszczonego krwią
(lub innej substancji) wspólne z
osobami zakażonymi HIV,
- zakażenie dziecka od matki podczas
ciąży, porodu lub karmienia piersią,

Materiałem zakaźnym są:
- krew,
- sperma,
- płyn preejakulacyjny,
- wydzielina z pochwy,
- płyny ustrojowe (płyn mózgowo-rdzeniowy,
z jamy opłucnowej, otrzewnowej, maziowy,
osierdziowy, owodniowy),oraz każdy materiał
biologiczny zawierający widoczną ilość krwi.

Drogi zakażenia to:
- otwarta rana
- błona śluzowa


Pamiętaj, że nie zakazisz się HIV drogą
kropelkową, wodną i spożywając
zanieczyszczone pokarmy, przez podanie
ręki, całowanie w policzek, od osoby
kaszlącej, z powodu przypadkowego
zakłucia igłą znajdującą się np. na ławce
w parku.
Nie istnieje ryzyko przeniesienia HIV
poprzez wspólne mieszkanie,
stosowanie tych samych sztućców,
talerzy, kubków oraz korzystanie ze
wspólnej łazienki i ubikacji.
Mitologia
Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne
Krajowego Centrum ds. AIDS
 PKD przy Górnośląskim Stowarzyszeniu
„Wspólnota”
ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów
tel. (32) 34-63-619,
pn 14.00–17.00,
wt 14.00–17.00,
śr 15.00–17.00,
cz 14.00–17.00,
pt 15.00–17.00

Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards