Przyczyny chorób zaka*nych

advertisement
Przyczyny chorób zakaźnych
Spis treści
• Grupa chorób ludzi, zwierząt i roślin, będących
następstwem zakażenia ustroju czynnikiem
zakaźnym i złamania sił odpornościowych
organizmu (lub w odwrotnej kolejności) lub
obecności w organizmie bioaktywnych toksyn
(jadów) drobnoustrojów.
• Do niedawna mianem choroby zakaźnej
określano choroby wywoływane także przez
robaki (np. owsica), pierwotniaki (np. malaria) i
małe stawonogi (np. wszawica). Obecnie te
choroby nazywane są chorobami pasożytniczymi.
Zaburzenia immunologiczne
• Zaburzenia jego czynności, polegające na nieprawidłowej niedostatecznej lub nadmiernej - reakcji obronnej,
prowadzą do rozmaitych chorób i przypadłości.
• Choroby zakaźne są to choroby, które towarzysza głównie
spadkowi aktywności układu odpornościowego. Wówczas
mamy do czynienia z licznymi infekcjami mikroorganizmów
takich jak bakterie, wirusy oraz innymi patogenami. Układ
immunologiczny nie jest w stanie poradzić sobie z własnymi
komórkami zmienionymi w nowotworowe. Przykład takich
chorób to:
• - AIDS
• - mięsak Kaposiego
• - chłoniaki.
• Pojedynczą cząsteczkę wirusa nazywamy
wirionem. Wirion składa się z kwasu
nukleinowego (DNA lub RNA), stanowiącego
genom wirusa, oraz z białkowej osłony,
nazywanej kapsydem. Kapsyd zbudowany jest
z podjednostek nazywanych kapsomerami.
Niektóre wirusy posiadają dodatkowe osłonki
np. HIV jest otoczony błoną białkowo lipidową zabraną z komórki gospodarza.
• (ang. prion, od proteinaceous infectious particle) –
zakaźne białka, występujące powszechnie w każdym
organizmie i całkowicie niegroźne. Dopiero w
sytuacji, gdy zmieniają one swoją naturalną
konformację, stają się białkiem prionowym
infekcyjnym.
•
(łac. Bacteria, od gr. bakterion – "pałeczka") – grupa
mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo. Są to
jednokomórkowce lub zespoły komórek o budowie
prokariotycznej. Badaniem bakterii zajmuje się bakteriologia,
gałąź mikrobiologii.
• Cechą charakterystyczną budowy komórek bakteryjnych jest
brak otoczonych błoną organelli, takich jak jądro komórkowe
czy mitochondrium, które występują u wszystkich innych
organizmów żywych – grzybów, roślin, protistów i zwierząt.
• Rodzaj Gram-ujemnych bakterii o kształcie pałeczkowatym z
rzędu Rickettsiales.
• Nazwa pochodzi od nazwiska Howarda Taylora Rickettsa[1].
• Są to pasożyty wewnętrzne, zwykle obligatoryjnie
wewnątrzkomórkowe, występujące u człowieka i ssaków,
owadów (np. pcheł, wszy), niekiedy innych stawonogów
(kleszczy), przenoszone przez owady na ludzi i zwierzęta i
wywołujące w ich organizmach „riketsjozy”.
Komórka riketsji
Riketsje stanowią grupę organizmów
mniejszych od bakterii, a większych od
wirusów. Nie są one przesączalne i zaledwie
dają się zaobserwować w mikroskopie
świetlnym. Mają kształt kulisty lub
pałeczkowaty, przy czym ich rozmiary wahają
się w granicach 300-—2000 nm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odra
Świnka
Ospa wietrzna
Różyczka
Grypa
Katar
Polio (choroba Heine-Medina)
Wirusowe zapalenie wątroby (żółtaczka zakaźna)
AIDS
SARS
Gorączka krwotoczna Ebola
Opryszczka,(zajad)
Żółta febra
Denga
•
•
•
•
•
Angina
Zapolenie płuc
Tężec
Trądzik
Czerwonka bakteryjna.
• Człowiek, który wydala chorobotwórcze
drobnoustroje po przebytej chorobie lub po
zakażeniu
• Od dawna naukowcy bacznie obserwują przypadki osób, które mając
kontakt z wirusem HIV nie zarażają się nim lub pomimo
obecności wirusa w organizmie nie rozwija się AIDS.
W wyniku mutacji genetycznej u co 10 osoby nie występuje białko CCR-5.
U osób "normalnych" białko to znajduje się na powierzchni białych
krwinek i do tego właśnie białka "przyczepia" się HIV. Nie ma białka CCR-5 nie ma się do czego przyczepić.
Jeżeli szczęśliwą mutację genów odziedziczyliśmy po obojgu rodzicach,
nigdy nie zarazimy się HIV. Jeżeli tylko po jednym rodzicu, HIV wprawdzie
nasz zainfekuje, ale choroba będzie się rozwijała bardzo powoli.
Szanse na zarażenie się HIV podczas stosunku z chorym partnerem są jak
1:600 a nawet 1:1000 w zależności od płci. Kobiety znajdują się bliżej
górnej granicy zagrożenia.
Download