Główne Wyzwania HIV/AIDS w Polsce

advertisement
Główne Wyzwania HIV/AIDS w Polsce
PROGRAM KONFERENCJI
10 kwietnia 2017 r., Sala konferencyjna Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, ul. Matejki 6, Wrocław
11.30 – Rejestracja uczestników – zapraszamy na kawę i networking
12.00 – Otwarcie konferencji
Prowadzący:
Anna Kaczmarek
Wystąpienia:
prof. Andrzej Gładysz
prof. Elwira Marszałkowska-Krześ
prof. Andrzej Wojnar
Magdalena Piasecka
dr n m. Paweł Wróblewski
prof. dr hab. Karol Kiczka
mgr Anna Szafran Anna Knotz 12.20–14.00 – Wykłady wprowadzające:
Zakażenia HIV / AIDS w Europie
na tle pandemii światowej
Główne problemy HIV / AIDS w Polsce
przełomu 2016 i 2017 r.
Psychospołeczna sytuacja osób żyjących
z HIV w Polsce
Najważniejsze aspekty prawne dotyczące
zakażenia HIV i AID
Ochrona prywatności nosiciela HIV
Prawo islamu wobec nosicieli HIV
– Przewodnicząca Rady Fundacji Egida, Wiceprezes Polskiego Innowacyjnego Klastra
Medycznego PIKMED
– Kierownik naukowy konferencji
– Kierownik naukowy konferencji
– Przewodniczący Komisji Kształcenia DIL
– Wiceprezydent Wrocławia
– Prezes DIL
– Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
– Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu
– Dyrektor Oddziału Interpolska SA we Wrocławiu
– mgr Łukasz Jarzyna (Alexion Pharma GmbH, Zurich, Szwajcaria)
– dr n. m. Bartosz Szetela (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
– Dr n. społ. Magdalena Ankiersztejn-Bartczak (Uniwersytet Warszawski)
– prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ (Uniwersytet Wrocławski)
– dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska (Uniwersytet Szczeciński, Pomorski Uniwersytet
Medyczny)
– dr hab. Mirosław Sadowski (Uniwersytet Wrocławski)
14.00–14.30 – Przerwa, lunch
14.30–16.30 – Panel dyskusyjny:
moderatorzy: prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ (Dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego UW), Prof. dr hab. Andrzej Gładysz
(członek honorowy PTN AIDS i Prezes Fundacji Egida), Maciej Sas (redaktor Gazety Wrocławskiej)
słowo wprowadzające:
Aspekty medyczne
– prof. dr hab. Andrzej Gładysz
Aspekty prawne
– mec. Sławomir Krześ
Aspekty społeczne
– przedstawiciel UM Wrocławia
Aspekty etyczne
– ks. dr płk Jerzy Rasiak
Aspekty ubezpieczeniowe
– Anna Knotz
Uczestnicy dyskusji: Wykładowcy oraz dr Aleksandra Budniak-Rogala, lek. Marzena Dawiec, prof. Marzena Dominiak,
dr Katarzyna Julia Furman, prof. dr hab. Marian Gabryś, dr Grzegorz Głąb, ks. Ojciec Paweł Gużyński,
dr hab. Tomasz Jurek, Anna Knotz, ks. Brat Ksawery Knoz, mec. Sławomir Krześ, prof. dr hab. Tomasz
Konopka, dr Dariusz Lewera, Tomasz Leśniak, przedstawiciel Krajowego Centrum ds. AIDS w Polsce,
dr Jarosław Pająk, ks. dr płk Jerzy Rasiak, dr Marta Rorat, mgr Anna Szafran, dr hab. Leszek Szenborn.
14.30–16.30 – Podsumowanie konferencji
Download