Zawodowe zakażenia patogenami krwiopochodnymi

advertisement
Adam Szczeniowski – lekarz, specjalista anestezjologii i reanimacji. Kierownik oddziału
anestezjologii w Jaworskim Centrum Medycznym w Jaworze (woj. dolnośląskie). Pracuje
także w poradni leczenia bólu Ośrodka Medycyny Pracy w Lubinie, a we współpracy
z Ośrodkiem Terapii Oddechowej Ventamed w Zielonej Górze sprawuje opiekę nad
pacjentami objętymi wentylacją mechaniczną w domu na terenie woj. dolnośląskiego.
Współtwórca opracowania polskiej wersji programu EPINet do rejestracji ekspozycji
na patogeny krwiopochodne. Autor i współautor publikacji z zakresu anestezjologii
i intensywnej terapii, bezpieczeństwa terapii infuzyjnej i zapobiegania zakłuciom oraz
zakażeń patogenami krwiopochodnymi.
Wydawnictwo Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie  2015
ISBN 978-83‑64906‑02‑2
Zawodowe zakażenia patogenami krwiopochodnymi
Maria Gańczak – dr hab. n. med., prof. nadzw. PUM, specjalista chorób zakaźnych
i epidemiologii. Pracuje w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Prowadzi wykłady w ramach współpracy
z polskimi towarzystwami naukowymi oraz Państwowym Zakładem Higieny. Autorka
123 publikacji w czasopismach krajowych i w recenzowanych czasopismach zagranicznych,
a także autorka lub współautorka rozdziałów w trzech monografiach, w tym dotyczącego
narażenia zawodowego położnych na zakażenie HIV w podręczniku The Scientific Basis
of Nursing (Science Publishers, 2011). Stażystka w Department of Community Medicine
United Arab Emirates University oraz w School of Population and Public Health University
of British Columbia. Od 2009 r. współpracuje z International Healthcare Worker Safety
Center w University of Virginia (USA) nad wprowadzeniem polskiej wersji komputerowego
programu rejestracji ekspozycji zawodowych EPINet, którego jest współtwórcą, a od 2015 r.
z Komisją Europejską w zakresie upowszechniania szczepień przeciw grypie. Recenzent
rekomendacji WHO dotyczących bezpiecznego sprzętu WHO guideline on the use of
safety­‍‑engineered syringes for intramuscular, intradermal and subcutaneous injections
in health­‍‑care settings. W 2014 r. została wybrana do Core Group of the Infectious
Diseases Control Section European Public Health Association (EUPHA).
Maria Gańczak
Adam Szczeniowski
„Zawodowe zakażenia patogenami krwiopochodnymi” powstały w oparciu o wiedzę
i ponad trzydziestoletnie doświadczenie lekarzy, nauczycieli akademickich, specjalistów
z zakresu epidemiologii, chorób zakaźnych i intensywnej terapii. Są próbą kompleksowego
przedstawienia zagadnień epidemiologii ekspozycji zawodowych na krew oraz możliwych
konsekwencji tego rodzaju incydentów w postaci zakażeń patogenami krwiopochodnymi
i transmisji zakażeń z personelu medycznego na pacjentów. Omówiono najnowsze
wytyczne dotyczące postępowania po ekspozycji na krew. Czytelnik ma również
możliwość zapoznania się z nowoczesnymi metodami prewencji tych ekspozycji, w tym –
wprowadzanym coraz powszechniej w Polsce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z 2013 r. – sprzętem medycznym z techniczną ochroną przed zranieniem. Opisano
proces wprowadzania tego rodzaju sprzętu, uwzględniono jego klasyfikację, pożądane
cechy oraz dokonano przeglądu artykułów dostępnych na polskim rynku.
Książka może stanowić przydatny materiał źródłowy oraz edukacyjny dla lekarzy,
pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, specjalistów w zakresie zdrowia
publicznego oraz innych profesjonalistów pracujących w systemie ochrony zdrowia.
Zawodowe
zakażenia
patogenami
krwiopochodnymi
Maria Gańczak
Adam Szczeniowski
HIV HCV HBV HIV HCV HBV
HIV
HIV
HIV
HIV
HC V HBV HIV
V IV
HC V HB H
BV H I V
HC V H
HIV
V HB
HC
HIV
HC V HBV HIV HC V
HC V
V HIV
HC
HC
V
V HB
HI
H
V
HC V
HC V
HBV
H BV
H BV
V
HB
HIV
V
V
HC
HB
CV
HB
VH
H
V
H
IV
HC
IV
HB
CV
V H
V
HI
BV
H
V
HB
CV
V
HIV
HIV
V
V
HB
V
C
H
H
V
V
HI
I
V
V
B
H
HB
VH
V
HC
C
H
V
HI
V
V HI
V
B
VH
HB
HC
V
C
H
V
HI
V HIV
V HB
HC
H BV
HIV
HC V
BV H I V
HC V H
H BV
HIV
HC V
V
I
V
HC V HB H
HIV
H BV
HC V
HC V HBV HIV
H
CV
H BV
H
V
HB
CV
HC V HBV HIV HC V
HIV HCV HBV HIV HCV HBV
HBV
HI
BV
Download