Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

advertisement
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn
tel. 89-537-38-11, fax 89-537-38-10
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
do zapytania ofertowego nr SAP.225-31.2017
Opis przedmiotu zamówienia
I. Przedmiot zamówienia:
Profilaktyczna opieka medyczna nad pracownikami Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie,
którzy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych lub pracy zleconej ulegli ekspozycji na zakażenie HIV,
wirusowe zapalenie wątroby typu B (HBV) oraz typu C (HCV).
1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wykonywanie całodobowych czynności medycznych po
ekspozycji na zakażenie, które wystąpiło u pracowników Zamawiającego w związku z wykonywaniem przez nich
obowiązków służbowych.
1.2. Czynności medyczne wobec osoby eksponowanej na zakażenie oraz osoby będącej potencjalnym źródłem
zakażenia wykonywane będą według procedur obejmujących:
a) badanie lekarskie,
b) pobranie krwi dla przeprowadzenia badań analitycznych,
c) podanie leku antyretrowirusowego w przypadku ekspozycji na HIV,
d) szczepienia ochronne, jeżeli konieczność taka wynika z postępowania medycznego.
1.3. W przypadku ekspozycji zawodowej na zakażenie HIV, HBV, HCV u Zamawiającego zostaną wdrożone zasady
postępowanie poekspozycyjnego obejmujące następujące elementy:
1) konsultację lekarską,
2) wykonanie badan laboratoryjnych,
3) podanie leków antyretrowirusowych,
4) wykonanie niezbędnych szczepień.
2. Miejsce świadczenia usługi: na terenie miasta Olsztyna.
3. Termin realizacji usługi: Usługa będzie realizowana całodobowo, na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Download