spr5_wersjaB(1)

advertisement
spr5_wersjaB(1).doc
(136 KB) Pobierz
Sprawdzian b
Imię i nazwisko
Klasa
Liczba punktów
Ocena
Test podsumowujący dział V
Odporność
Masz przed sobą test składający się z 10 zadań.
Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwych do uzyskania.
Na rozwiązanie testu masz 35 minut.
1. Zaznacz punkt, w którym najbardziej precyzyjnie określono funkcję układu
odpornościowego.
(0–1)
A) Rozpoznawanie komórek własnego
organizmu.
B) Odróżnianie elementów pochodzących z zewnątrz organizmu od komórek własnego
organizmu i unieszkodliwianie elementów pochodzących z zewnątrz.
C) Rozpoznawanie szkodliwych bodźców docierających do organizmu z



otoczenia.
D) Neutralizowanie szkodliwych substancji i usuwanie ich z
organizmu.

2.Uzupełnij schemat przedstawiający budowę układu odpornościowego.
2)
3. Wśród podanych niżej rodzajów antygenów zaznacz obce antygeny.
antygeny grzybów
antygeny grup krwi
antygeny zgodności tkankowej
(0–
(0–1)
jady zwierząt
4. Porównaj odporność swoistą z odpornością nieswoistą, wpisując w odpowiednie miejsca tabeli
poniższe określenia.
cecha nabyta, cecha wrodzona, nie następuje „zapamiętanie" cech czynnika
chorobotwórczego, następuje „zapamiętanie" cech czynnika chorobotwórczego
Odporność nieswoista
(0–2)
Odporność swoista
5. Wśród podanych niżej elementów zaznacz te, które zapewniają odporność nieswoistą.
(0–2)
limfocyty B
granulocyty
kaszel
łzy błona
śluzowa dróg oddechowych
przeciwciała znajdujące się w mleku matki
surowica odpornościowa
przebycie choroby
nieuszkodzona skóra
makrofagi
1b
6. Zaznacz punkt, w którym zamieszczono nazwy rodzajów leukocytów
1)
w kolejności odpowiadającej ich opisom.
Wytwarzają przeciwciała.
A)
B)
C)
(0–
1. A – makrofagi, B – limfocyty T, C – limfocyty B
Pochłaniają i trawią elementy obce.
2. A – limfocyty T, B – limfocyty B, C – makrofagi
Wytwarzają substancje niszczące antygeny.
3. A – limfocyty B, B – makrofagi, C – limfocyty T
4. A – limfocyty B, B – limfocyty T, C – makrofagi
7. Przyporządkuj rodzajom odporności swoistej ich opisy.
A)
1. wytworzona w wyniku przebycia określonej
choroby
bierna sztuczna
B)
(0–2)
2. wytworzona w wyniku otrzymania przeciwciał
zawartych w mleku matki
bierna naturalna
C)
czynna naturalna
3. wytworzona w wyniku otrzymania szczepionki
D)
czynna sztuczna
4. wytworzona w wyniku otrzymania przeciwciał
zawartych w surowicy odpornościowej
A)
, B)
, C)
, D)
8. Wpisz rodzaj przeszczepu, przy którym ryzyko odrzucenia jest największe i ten, przy którym jest
ono najmniejsze.
Rodzaje przeszczepów:
•
•
od osobnika innego gatunku
od osobnika tego samego gatunku, nieidentycznego genetycznie
(0–2)
•
od osobnika identycznego genetycznie (bliźniak jednojajowy)
•
w obrębie tego samego organizmu
Rodzaj przeszczepu przy którym ryzyko odrzucenia jest najmniejsze:
...................................................................................................................................................................................
Rodzaj przeszczepu przy którym ryzyko odrzucenia jest największe:
..................................................................................................................................... ..............................................
9. Zaznacz działania umożliwiające zachowanie układu odpornościowego w dobrej kondycji.
Przyjmowanie antybiotyków przy lekkich infekcjach
A)

wirusowych.
B)
Utrzymywanie organizmu w dobrej kondycji

psychofizycznej.
C)
(0–2)
Unikanie zachowań hartujących ciało, takich jak spanie przy otwartym

oknie.
D)
Poddawanie się wszystkim obowiązkowym

szczepieniom.
2b
10. Zadanie na ocenę celującą
(0–3)
Przed przeprowadzeniem transfuzji zawsze bada się krew biorcy i dawcy, aby rozpoznać ich grupy krwi.
Na podstawie poniższego opisu doświadczenia wykonaj polecenia.
Problem badawczy: Wykrywanie grup krwi.
Hipoteza: W surowicy zawierającej dane przeciwciała zlepią się tylko te erytrocyty, które na błonach
komórkowych mają antygeny odpowiadające tym przeciwciałom.
Przebieg doświadczenia: Przeprowadzono 4 próby.
Do surowicy uzyskanej z krwi grupy A i do surowicy uzyskanej z krwi grupy B
dolano próbki różnych grup krwi.
Obserwacja:
Grupa krwi
Antygen na erytrocycie
Przeciwciała w osoczu
A
A
anty-B
B
B
anty-A
AB
AB
brak
0
brak
anty-A i anty-B
a) Sformułuj wniosek dotyczący przeprowadzonego doświadczenia, pamiętając, że surowica uzyskana z krwi to frakcja
krwi pozbawiona krwinek, płytek krwi i fibrynogenu.
W próbie 1 krwinki zlepiły się w obu surowicach – wlano tam krew grupy ........................
W próbie 2 krwinki zlepiły się w surowicy zawierającej przeciwciała anty-B – wlano tam krew
grupy
W próbie 3 krwinki zlepiły się w surowicy zawierającej przeciwciała anty-A – wlano tam krew
grupy
...
Plik z chomika:
patryk-b123
Inne pliki z tego folderu:

Pro Evolution Soccer 2013.msi (2622 KB)
 autorun.exe (339 KB)
 Setup.exe (179 KB)
 spr5_wersjaB(1).doc (136 KB)
 spr5_karta_odpowiedzi(1).doc (28 KB)
Inne foldery tego chomika:
Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download