Tkanka łaczna płynna

advertisement
Tkanka łaczna płynna
mgr Ilona Marciniak
tkanka łączna
płynna
krew
elementy
morfotyczne krwi
limfa
osocze
przesącz
międzykomórkowy
limfocyty i
granulocyty
krew
erytrocyty
elementy
morfotyczne
osocze
trombocyty
leukocyty
Osocze
• Stanowi 50% objętości krwi
• Skład:
– Woda 92%
– Związki nieorganiczne 1%
• jony sodu, potasu, magnezu, wapnia- krzepnięcie krwi,
regulacja przepuszczalności błon komórkowych
– Związki organiczne 9%
• Albuminy- stałe ciśnienie i pH krwi, transport jonów
wapniowych, kwasów tłuszczowych i barwników
żółciowych
• Globuliny- reakcje odpornościowe, wytwarzają
przeciwciała
• Fibrynogen- krzepnięcie krwi
• Protrombina- krzepnięcie krwi
Elementy morfotyczne krwi
• Erytrocyty
• Trombocyty
• Leukocyty
Erytrocyty
• Kształt dwuwklęsłego krążka
(u ssaków)
• Brak jądra komórkowego i innych
organelli (cecha ssaków)
• W cytoplazmie obecna hemoglobina
• Stanowią 38-48 % całkowitej objętości
krwi
• Powstają w czerwonym szpiku kostnym
• Degenerują w śledzionie, wątrobie,
węzłach chłonnych
• Funkcja:
– transport tlenu
– częściowy transport CO₂
• Ilość
– 4,5 mln/mm³ u kobiet
– 5,4 mln/mm³ u mężczyzn
– 7,2 mln/mm³ u noworodków
Trombocyty
• Bezbarwne, różnokształtne fragmenty
komórek,
• Bezjądrzaste
• Powstają w szpiku kostnym
• Degenerują w wątrobie
• Funkcje- krzepnięcie krwi
• Ilość 200-400 tys./mm³
Leukocyty
• Zawierają jądro komórkowe i liczne
lizosomy,
• Różne kształty,
• Zdolność pełzakowatego ruchu
• Powstają w szpiku kostnym
• Degenerują w komórkach śródbłonka
• Funkcja- obrona ustroju
• Ilość 5-10 tys./mm³
Podział leukocytów
• Granulocyty- posiadają ziarnistości w
cytoplazmie
– Neutrofile
– Bazofile
– Eozynofile
• Agranulocyty nie posiadają ziernistości
w cytoplazmie
– Limfocyty
– Monocyty
Neutrofile- obojętnochłonne
• Stanowią 60% leukocytów
• Zdolność do opuszczania naczyń
krwionośnych
• Wykrywanie i fagocytoza czynników
chorobotwórczych
Bazofile- zasadochłonne
• Stanowią 0,5% leukocytów
• Znikome właściwości poruszania się
ruchem pełzakowatym
• Uczestniczą w reakcjach alergicznych
• Wytwarzają histaminę (mediator
procesów zapalnych) i heparynę
(zapobiega krzepnięciu)
Eozynofile- kwasochłonne
• Stanowią 2-4% leukocytów
• Poruszają się ruchem pełzakowatym
• Poprzez fagocytozę niszczą obce
białka oraz sterują reakcjami
alergicznymi
• Biorą udział w walce z pasożytami
jelitowymi
Agranulocyty
• Limfocyty
• Monocyty
Limfocyty
• Stanowią 25-35% leukocytów
• Posiadają duże kuliste jądro i mało
cytoplazmy
• Dzielimy je na:
– Limfocyty T
– Limfocyty B
Limfocyty T
• Dojrzewają w grasicy
• Odpowiedź immunologiczna typu
komórkowego
• Na ich powierzchni znajdują się
przeciwciała wiążące antygeny
• Różnicują się na limfocyty
cytotoksyczne i limfpcyty T pamięci
Limfocyty B
• Dojrzewają w szpiku kostnym i węzłach
chłonnych
• Są prekursorami plazmocytów
wytwarzających przeciwciała
• Różnicują się na limfocyty B
plazmatyczne (produkcja przeciwciał)
i limfocyty B pamięci
Monocyty
• Stanowią 4-6% leukocytów
• Największe komórki krwi
• Jądro komórkowe duże, kształtu
nerkowatego
• Zdolność do fagocytozy i ruchu
pełazkowatego
• Uczestniczą w reakcjach
odpornościowych wraz z limf. T
• Hamują wzrost nowotworów
• Hamują namnażanie się wirusów
• Prezentują limfocytom T obce
antygeny
• Po ok. 2 dniach przebywania we krwi
przedostają się do tkanek i
pochłaniają bakterie, wirusy, grzyby i
martwe komórki.
Limfa
• Przesącz komórkowy- składem zbliżony
do osocza krwi (mniej białek, więcej
tłuszczów)
• Zawiera:
– Liczne limfocyty
– Mniej liczne granulocyty
• Krąży we własnych naczyniach
krwionośnych
• Funkcja:
– ochroni przed drobnoustrojami
chorobotwórczymi
– Wymiana składników między krwią a
tkankami
Funkcje krwi
• Transportuje:
– Tlen
– Związki odżywcze
– Zbędne i szkodliwe produkty przemiany
materii
• Immunologiczna
• Termoregulacyjna
Koniec
Download