SZKO*A PROMUJ*CA ZDROWIE

advertisement
W roku szkolnym 2011/2012 Gimnazjum
im. Jana Pawła II weszło w okres
przygotowawczy w celu wstąpienia do
Regionalnej Sieci
Szkół Promujących Zdrowie.
Na podstawie obserwacji
nauczycieli,
wychowawców oraz
pracowników szkoły
stwierdzono, że w naszym
gimnazjum istnieje
problem używania tytoniu
przez członków
społeczności szkolnej.
Potwierdzeniem
zaistniałego problemu
były wyniki
przeprowadzonej
diagnozy środowiska
szkolnego w październiku
2011 r.
Przeprowadzona, anonimowa ankieta wskazuje,
że liczba młodzieży podejmującej próby
i palącej tytoń z różną częstotliwością w naszym
gimnazjum wynosi około 40 % .
Uczniowie najczęściej palą papierosy za namową
i w towarzystwie kolegów, poza budynkiem
szkoły. Zdarzają się jednak przypadki palenia w
toaletach szkolnych.
ZDJĘCIE ANKIETY, JEŚLI
BĘDZIE TO ZDJĘCIE, TO
TRZEBA ZROBIĆ
ANIMACJĘ
NIESTANDARDOWĄ !
Uczniowie w ramach konkursu
przygotowywali się według zakresu
podanego przez nauczyciela. Warunkiem
przystąpienia do konkursu było rozwiązanie
testu.
„Nakręć
się na
zdrowie”
„Związki
chemiczne
występujące
w
pożywieniu”
„Jak bawić
się bez
używek ?”
„Rozwój
zainteresowań
uczniów
gimnazjum
drogą do
kariery”
„Z nauką
ścisłą za
pan
brat”
Co wiem o paleniu
papierosów.
Wpływ nikotyny na nasze ciało.
Metody radzenia sobie ze
stresem.
Być asertywnym.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards