Praktyka zawodowa w Niemczech Magdalena Bartulewicz

advertisement
Praktyka zawodowa w Niemczech
Magdalena Bartulewicz
Siedziba firmy w Stuhr – miejsce
praktyk.
Firma: straschu Elektro-Vertriebs
GmbH
Informacje o firmie:
- 350 pracowników,
- Rodzaj prowadzonej działalności: handlowa,
- Przedmiotem sprzedaży są elementy
przemysłu elektrycznego – okablowanie i
oświetlenie gospodarstw domowych,
- Oddział w Polsce, dokładniej w Gdańsku (ul.
Chodowieckiego 7)
Pierwsze 3 tygodnie byłam w dziale sprzedaży z Polską i za granicą. Zdjęcie
przedstawia pracowników tego działu.
Ostatnie dwa tygodnie spędziłam w różnych
działach. Zdjęcie z panią z działu marketingu.
Zdjęcie z szefem działu księgowości.
Zdjęcie z osobami z działu księgowości.
Zadania wykonywane w czasie praktyk:
• Tłumaczenie dokumentacji między oddziałem
niemieckim a polskim.
• Poznanie obiegu dokumentów między
działami firmy.
• Pomoc przy uzupełnianiu dokumentów.
• Poznanie i stosowanie zasad archiwizacji
dokumentów.
Korzyści z praktyk:
• Uważam, że największą korzyścią jest zdobycie
umiejętności językowych i zawodowych.
• Kolejną korzyścią jest zwiększenie się
możliwości zdobycia pracy w kraju i za granicą.
• Rozwinięcie się cech takich jak:
komunikatywność, odpowiedzialność za swoje
środki i nie tylko oraz otwarcie się na nową
kulturę uważam również za korzyść.
Download