28 października w Zespole Szkół Specjalnych

advertisement
Powiat Tczewski
28 października w Zespole Szkół Specjalnych Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna w Tczewie obchodziła swój
jubileusz
28 października 2016 roku w Zespole Placówek Specjalnych, dzięki gościnności jej dyrektora, miała
miejsce niecodzienna uroczystość. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tczewie uroczyście
świętowała swoje 50-lecie.
Dla pracowników był to czas wzruszeń, ale też i ważnych podsumowań. Placówka powstała w 1966 roku na
mocy decyzji Prezydium Powiatowej Rady w Tczewie. Jej założycielem i pierwszym dyrektorem była pani Irena
Markowska. Niezwykła osobowość. Placówka pod jej rządami szybko zyskała status wysoce profesjonalnej.
Podczas jubileuszowej gali podzieliła się ona swoimi wspomnieniami. Była to opowieść o tym, jak tworzyły się
zręby nowoczesnego poradnictwa. Przez lata zmieniała się formuła działalności poradni. Pierwotną ideę jej
funkcjonowania zawartą w początkowej nazwie „Poradnia Wychowawczo-Zawodowa” znacznie rozszerzono w
1991 roku.
Nastąpiła nie tylko zmiana nazwy na aktualnie obowiązującą Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ale
przybyło jej też statutowych zadań związanych z: diagnostyką, profilaktyką, wspomaganiem szkół i placówek w
organizacji procesów edukacyjno-wychowawczych oraz udzielaniem bezpośredniej pomocy psychologicznopedagogicznej w różnorodnych formach. Realizacją tych zadań zajmuje się niewielki zespół pracowników
poradni - psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych. Dla każdego dyrektora, zważywszy że
obszarem działania tczewskiej poradni jest cały powiat, największym wyzwaniem było i jest takie kierowanie
pracą niewielkiego zespołu, aby podołać realizacji tych wszystkich zadań.
Bez oddania i kreatywności jej pracowników nie byłoby to jednak możliwe. Podczas jubileuszu zaprezentowali
oni swój dorobek zawodowy. Skupiono się jednak na określonym kontekście podejmowanych działań. Motywem
przewodnim prezentacji było hasło „W profilaktyce siła”. Kolejni prelegenci: pedagog –Brygida Giełdon,logopeda
Barbara Sawicka,logopeda JoannaJatkowska, psycholog Agnieszka Szwarc, pedagogKatarzyna
Kulasprzedstawiali dorobek poradni w tym obszarze. Prowadzone od wielu lat przesiewowe badania
pedagogiczne i logopedyczne stały się już ugruntowanym standardem wypracowanym przez pracowników
poradni. Ciągle poszukuje się jednak nowych rozwiązań, czego przykładem są stosunkowo niedawno
wprowadzone przesiewowe badania psychologiczne.
Podczas prezentacji zwrócono uwagę na ogromne znaczenie sprawności słuchowej dzieci przygotowujących się
do nauki szkolnej. Obchody jubileuszowe zostały więc wykorzystane przez pracowników poradni do realizacji
kolejnego społecznie ważnego projektu - organizacji specjalistycznego gabinetu badania słuchu. Pomysł spotkał
się z wielką aprobatą Starostwa Powiatowego w Tczewie. Tak więc przyszła pracowania do badań
przesiewowych słuchu u dzieci rozpoczynających naukę szkolną będzie wielkim otwarciem nowego
pięćdziesięciolecia działalności poradni. To świetny prezent dla wszystkich, całej naszej powiatowej
społeczności.
Załączniki
Logopeda Joanna Jatkowska.JPG [zdjęcie - pobierz]
Duże zainteresowanie wśród gości.JPG [zdjęcie - pobierz]
Zebranych przywitała Dyrektor PPP Magdalena Golińska.JPG [zdjęcie - pobierz]
Władze powiatowe w trakcie uroczystości.JPG [zdjęcie - pobierz]
Wiele osób przybyło na obchody 50-lecia PPP.JPG [zdjęcie - pobierz]
W pierwszym rzędzie władze powiatowe i pierwsza dyrektor poradni Irena Markowska.JPG [zdjęcie -
Powiat Tczewski
pobierz]
Uczestnicy uroczystości.JPG [zdjęcie - pobierz]
Starosta Tczewski Tadeusz Dzwonkowski.JPG [zdjęcie - pobierz]
Psycholog Agnieszka Szwarc.JPG [zdjęcie - pobierz]
Irena Markowska.JPG [zdjęcie - pobierz]
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download