bachalski_garaz_odpowiedz_nr3

advertisement
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Gorzów Wlkp., dnia 30 maja 2016 roku
Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Konarski
Ul. Młyńska 13/10
61-730 Poznań
Dot: Bachalski Developent sp. Z.o.o. s.k. / faktury VAT nr…………. Stanowisko postojowe nr ……….
Jako właściciel miejsca postojowego nr ….. w garażu wielostanowiskowym nr 1/2, w odpowiedzi na
wykonany w Pańskim imieniu i z Pańskiej Kancelarii w dniu ……………………………. telefon z zapytaniem,
czy zamierzam zapłacić kwotę na rzecz Spółki Bachalski Development sp. Z o.o. s.k. albo, czy
zamierzam zostać pozwaną przez Państwa Kancelarię, uprzejmie proszę o wyjaśnienie charakteru
tego telefonu.
Na moją kilkukrotną prośbę ( pismem z dnia ………………………………………………….) o wykazanie, skąd
wzięła się obciążająca mnie kwota, czy rzeczywiście Spółka poniosła deklarowane koszty i wobec
stwierdzenia, że na terenie garażu wielostanowiskowego nie było podejmowanych żadnych czynności
administracyjnych, zarówno Pański Mandant, jak i Pańska Kancelaria nie udzieliliście żadnej
odpowiedzi.
Oświadczam Panu Mecenasowi, że nie mam żadnych możliwości zweryfikowania, czy kwota
obciążenia rozliczona na moje miejsce parkingowe jest adekwatna do kosztów Spółki czy nie. Zatem
przed takimi telefonami, zwłaszcza z powołaniem się na Kancelarię Prawną oczekuję, że koszty te
zostaną rzeczywiście przez Państwa w trybie przesądowym wykazane.
Pańska asystentka, zapytana, czy Kancelaria zamierza uczynić zadość prośbom współwłaścicieli o
wykazanie czy kwoty ujęte w notach obciążeniowych a następnie w fakturach VAT zostały
rzeczywiście poniesione oświadczyła, że nie takie polecenie otrzymała z Kancelarii. Informuję, że jako
współwłaściciel czuję się niekomfortowo w sytuacji, gdy korzystająca z domniemania zaufania
publicznego kancelaria prawna zapytuje mnie czy albo płacę albo będę podmiotem pozwanym. Nie
mam bowiem żadnych miarodajnych czynników, aby na w ten sposób sformułowane pytanie
odpowiedzieć. Pomijam ewentualny stan obawy, który taka formuła rozmowy telefonicznej mogłaby
w pozostałych współwłaścicielach wywołać. Zakładam jednak że nie taki skutek jest zamiarem
Pańskiej Kancelarii.
Wobec treści art. 187 § 1 pkt 3 kpc wskazuję, że jeżeli zdecydują się Państwo na dochodzenie
należności na drodze sądowej podniosę zarzut pozorności prób pozasądowego zakończenia sporu
przez reprezentowaną przez Pana Spółkę.
………………………………..
Download