Szkolenie: Nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych

advertisement
www.training.allerhand.pl
Szkolenie: Nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych
- obowiązki Kancelarii Adwokackich i Radcowskich
Data: 26 czerwca 2017 (poniedziałek), godz. 9:00 - 16:00
Miejsce: Instytut Allerhanda, Kraków
9:00 – 11:00
I. Wprowadzenie do prawa ochrony danych osobowych
Reforma ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej – geneza i cele zmian
System przepisów o ochronie danych osobowych wprowadzony w wyniku reformie (przepisy
prawa Unii Europejskiej oraz uzupełniające przepisy krajowe). Ogólne rozporządzenie o ochronie
danych jako podstawowy element systemu
Aspekty normatywne i regulacyjne wdrożenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych
Przepisy prawa dotyczące wykonywania zawodu radcy prawnego i adwokata a przepisy
o ochronie danych osobowych
II.Stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych przez osoby wykonujące zawód
adwokata i radcy prawnego
Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
Administrator danych i podmiot przetwarzający jako adresaci obowiązków ochrony danych
osobowych
Status adwokat i radcy prawnego w związku z przetwarzaniem danych osobowych
11:00 – 13:00
I. Obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych w Kancelariach Adwokackich
i Radcowskich
Jakie kategorie danych osobowych są przetwarzane w kancelarii?
Kiedy adwokat lub radca prawny mogą przetwarzać dane osobowe?
Obowiązki informacyjne przy gromadzeniu danych osobowych
Obowiązki informacyjne w czasie przetwarzania danych osobowych
Zabezpieczenie danych osobowych
Dokumentacja ochrony danych osobowych
II. Kontrola GIODO w kancelarii prawnej
Zasady przeprowadzania kontroli
Uprawnienia inspektorów
Typowy przebieg kontroli
Postępowanie administracyjne w przedmiocie naruszenia zasad ochrony danych osobowych
III. Wzory dokumentów
Przedstawienie typowej dokumentacji ochrony danych osobowych w kancelarii prawnej
13:00 – 14:00
Lunch (Restauracja „Mięta” przy ul. Krupniczej)
14:00 – 16:00
I. Zabezpieczenie danych osobowych w Kancelariach Adwokackich i Radcowskich
Bezpieczeństwo informacji vs bezpieczeństwo informatyczne
Ocena ryzyka i adekwatność zabezpieczeń
Procesy, ludzie, dane i systemy w kancelarii
Nadzór nad podmiotami zewnętrznymi
Typowe zagrożenia i zabezpieczenia
Download