program i pomorskiej konferencji ochrony danych osobowych

advertisement
PROGRAM
I POMORSKIEJ KONFERENCJI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH –
SŁUŻBA ZDROWIA
Hotel SCANDIC, Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie 9
20 kwietnia 2017 r. czwartek
GODZINA
TEMAT
PROWADZĄCY
10:00 – 10:30 Powitanie, przedstawienie programu dnia
10:30 – 11:15
11:15 – 11:40
11:40 – 12:00
12:00 – 12:45
12:45 – 13:10
13:10 – 13:55
13:55 – 14:30
14:30 – 15:15
15:15 – 16:00
16:00– 16:30
Organizatorzy, GIODO
Monika Krasińska
Podstawy prawne przetwarzania dokumentacji
Dyrektor Departamentu Orzecznictwa,
medycznej
Legislacji i Skarg GIODO
Monika Krasińska
Udostępnianie danych medycznych
Dyrektor Departamentu Orzecznictwa,
Legislacji i Skarg GIODO
Przerwa kawowa
Paweł Litwiński
Zasady ochrony tzw. danych osobowych
Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych
medycznych w RODO
i Adwokatów Spółka Partnerska
Paweł Litwiński
Powierzenie danych medycznych
Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych
i Adwokatów Spółka Partnerska
dr Marlena Sakowska-Baryła
Ochrona danych osobowych w indywidualnej
redaktor naczelna kwartalnika „ABI EXPERT”
praktyce lekarskiej
Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria
Radców Prawnych Sp.p.
Przerwa obiadowa
Polityka bezpieczeństwa informacji a rejestr
Piotr Kawczyński
czynności przetwarzania w jednostkach medycznych
FORSAFE Sp. z o.o.
System ochrony danych osobowych w świetle
wymagań ISO 9001:2015 i kontroli zarządczej
Artur Szwoch
z uwzględnieniem obowiązkowego dla podmiotów
Prezes PIHZ Certyfikacja
publicznych audytu bezpieczeństwa informacji (KRI)
Panel dyskusyjny
21 kwietnia 2017 r. piątek
GODZINA
10:30 – 10:55
10:55 – 11:40
11:40 – 12:00
12:00 – 12:00
12:25 – 13:10
13:10 – 13:30
13:30 – 13:45
TEMAT
PROWADZĄCY
Powitanie, przedstawienie programu dnia
Organizatorzy, GIODO
Magdalena Czaplińska
Problematyka oprogramowania, praw autorskich,
Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria
licencji, sieci
Radców Prawnych Sp.p.
Przerwa kawowa
Elektroniczna dokumentacja medyczna stan prawny,
Iwona Kaczorowska-Kossowska
wymogi, wymagania dotyczące systemu
Kancelaria Prawa Medycznego
informatycznego przetwarzającego dane medyczne
i Farmaceutycznego
Iwona Kaczorowska-Kossowska
Praktyczne aspekty ochrony danych w placówkach
Kancelaria Prawa Medycznego
służby zdrowia
i Farmaceutycznego
Panel dyskusyjny
Podsumowanie Konferencji
1/1
Download