Program konferencji - Bezpieczeństwo danych w sektorze publicznym

advertisement
Program konferencji
„Bezpieczeństwo Danych w Sektorze Publicznym 2017”
17.05.2017 r.
Warszawa
(godz. 10:10-16:16)
(ul. Solec 38 lok. 103)
https://www.bdwsp.pl
L.p.
1
Start
10:10
Stop
10:20
Prelekcja
Powitanie i otwarcie konferencji
2
10:20
10:50
3
10:55
11:25
4
5
11:25
11:40
11:40
12:10
Specyfika przetwarzania danych
osobowych przez administrację publiczną
w świetle przepisów ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych
Wdrożenie RODO w administracji
publicznej – wyzwania i pierwsze
doświadczenia
Przerwa
Przeprowadzanie oceny skutków dla
ochrony danych w sektorze publicznym
6
12:15
13:00
Kontrola przetwarzania danych
osobowych
(Dyskusja z ekspertem)
7
13:05
13:45
Lunch
8
13:45
14:30
9
10
14:30
14:45
14:45
15:15
11
15:20
15:50
Przygotowanie do wdrożenia unijnego
rozporządzenia o ochronie danych
osobowych
(World Cafe)
Przerwa
Odpowiedzialność za naruszenie
ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych
Wystąpienia przedstawicieli
sektora publicznego
(Ignite Talk)
12
15:55
16:16
Podsumowanie i zamknięcie konferencji
Prowadzący
Marian Noga
Adrian Kapczyński
(PTI)
Maciej Kawecki
(Ministerstwo Cyfryzacji)
Xawery Konarski
(Kancelaria Traple Konarski
Podrecki i Wspólnicy)
Paweł Litwiński
(Barta Litwiński Kancelaria Radców
Prawnych i Adwokatów)
Tomasz Soczyński
(GIODO)
Sławomir Smugowski
(PTI)
Roman Bieda
(Maruta Wachta Kancelaria
Radców Prawnych)
Jarosław Żabówka
Emil Stępniak
Adrian Kapczyński
(i inni)
Krystyna Kamińska
Adrian Kapczyński
(PTI)
Internetowa prekonferencja
Internetowa postkonferencja
15.05.2017 r.
19.05.2017 r.
(godz. 18:18-19:19)
(godz. 18:18-19:19)
Download