Wykaz kierunków, na które prowadzona jest rekrutacja na semestr

advertisement
Wykaz kierunków, na które prowadzona jest rekrutacja na semestr zimowy roku
akademickiego 2017/2018
STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
WYDZIAŁ
Architektury
Budownictwa
Matematyki
Stosowanej
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
ARCHITEKTURA WNĘTRZ
BUDOWNICTWO
BUDOWNICTWO (w języku angielskim)
MATEMATYKA
SOCJOLOGIA
Organizacji i
Zarządzania
ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Kolegium Nauk
Społecznych i
Filologii Obcych
PEDAGOGIKA *
* Rekrutacja na studia zostanie uruchomiona po uzyskaniu uprawnienia na podstawie decyzji Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Rekrutacja prowadzona jest od 4 maja do 28 września 2017 r., zgodnie ze szczegółowym
harmonogramem dostępnym na stronie http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Harmonogram.aspx
Studia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 rozpoczynają się 1 października
2017 r.
Download