Wykaz kierunków, na które prowadzona jest rekrutacja na semestr

advertisement
Wykaz kierunków, na które prowadzona jest rekrutacja na semestr zimowy roku
akademickiego 2017/2018
STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA
WYDZIAŁ
KIERUNEK STUDIÓW
Architektury
ARCHITEKTURA
Automatyki,
Elektroniki i
Informatyki
Budownictwa
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
INFORMATYKA
BUDOWNICTWO
Elektryczny
ELEKTROTECHNIKA
Inżynierii
Środowiska i
Energetyki
Matematyki
Stosowanej
ENERGETYKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
MATEMATYKA
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Mechaniczny
Technologiczny
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
NANOTECHNOLOGIA I TECHNOLOGIE PROCESÓW MATERIAŁOWYCH
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
SOCJOLOGIA
Organizacji i
Zarządzania
ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Transportu
Kolegium Nauk
Społecznych i
Filologii Obcych
TRANSPORT
PEDAGOGIKA *
* Rekrutacja na studia zostanie uruchomiona po uzyskaniu uprawnienia na podstawie decyzji Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Rekrutacja prowadzona jest od 4 maja do 28 września 2017 r., zgodnie ze szczegółowym
harmonogramem dostępnym na stronie http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Harmonogram.aspx
Studia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 rozpoczynają się 1 października
2017 r.
Download