Zagadnienia ramowe do egzaminu z praktyk – Kierunek

advertisement
Zagadnienia ramowe do egzaminu z praktyk – Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
1. Opis realizowanych zadao i nabytych umiejętności
2. Umiejętnośd powiązania wykonywanych zadao i obowiązków zawodowych z wybraną
specjalnością (inżynier jakości, logistyka i transport w zarządzaniu produkcją, zarządzanie i
inżynieria procesów chemicznych)
3. Funkcje zarządzania
4. Cykl życia produktu
5. Zadania, obowiązki, cechy lidera w pracy
6. Wypadek przy pracy, definicja, rodzaje, postępowanie powypadkowe
7. Jakośd produktu, jakośd usług
8. Prawa i obowiązki pracowników wg Kodeksu Pracy
9. Prawa i obowiązki pracodawcy wg Kodeksu Pracy
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards