Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

advertisement
Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
zaprasza do udziału w konferencji:
„Zasady współpracy z sieciami detalicznymi – umowy, reguły prawa konkurencji”
08.11.2012 r., Hotel Marriott, Warszawa
20% rabatu przy rejestracji do 25 października 2012 r.
Konferencja poświęcona będzie następującym zagadnieniom:
Jak szacować koszty Jak szacować koszty współpracy z sieciami
Opłaty pozamarżowe
Prezentacja Programu „ Poznaj Dobrą Żywność”
Najczęściej występujące sprawy sporne pomiędzy dostawcą a sieciami
Praktyczne aspekty umów dystrybucyjnych
Gwarantujemy najlepszych wykładowców, między innymi: Marcin Tomasik(Kancelaria SALANS),
Paweł Wanasz ( Kancelaria SALANS), Marlena Żarnecka (Kancelaria SALANS), Andrzej
Wojciechowicz (FMCG Bussiness Consulting), Tadeusz Rysiukiewicz (Piotr i Paweł), Marzena
Wieczorek (Stars Shop)oraz najbardziej aktualne informację z zakresu zasad współpracy z sieciami
detalicznymi.
Kto powinien wziąć udział w konferencji:
Konferencja dotyczy aktualnych problemów, z którymi stykają się przedsiębiorcy przemysłu
spożywczego
w relacjach handlowych z sieciami sprzedaży detalicznej. Udział w niej umożliwi zapoznanie się
z bieżącym stanem prac nad rozwiązaniami legislacyjnymi z tego zakresu, a także z obowiązującymi
wymaganiami prawnymi i praktycznym podejściem do kwestii zawierania umów, opłat i reklamacji.
Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym łańcuchu
żywnościowym, a szczególnie dla pracowników firm produkcyjnych z działów, jakości i rozwoju,
produkcji, badań i rozwoju, technologów oraz działów prawnych.
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: www.pfpz.pl
W przypadku pytań proszę o kontakt: Monika Jonczak, Dyrektor ds. Marketingu
tel.: +48 22 830 70 55, e-mail: [email protected]
Download