Biologia komórki BIOLOGIA III rok, prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak

advertisement
Biologia komórki
BIOLOGIA III rok,
prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak, prof. zw.
Tematy wykładów:
1. Wprowadzenie
2. Metody stosowane w badaniach komórki
3. Budowa i funkcja błony
4. Transport przezbłonowy
5. Organelle błonowe i import białek
6. Ubikwitynizacja i proteosomy
7. Receptory
8. Energetyki komórki 1
9. Energetyka komórki 2
10. Cytoszkielet
11. Cykl komórkowy 1
12. Cykl komórkowy 2
13. Starzenie się komórek i apoptoza
14. Transformacja nowotworowa
15. Różnicowanie komórek
dr inż. Tatiana Wojciechowicz, dr inż. Dawid Szczepankiewicz, dr Przemysław Karczmarek
Tematy Ćwiczeń:
1. Wprowadzenie i organizacja zajęć analitycznych
2. Frakcjonowanie komórki
3. Izolacja i oczyszczanie białek
4. Elektroforeza PAGE i elektrotransfer preparatów białkowych
5. Immunodetekcja specyficznego białka
6. Symulacje komputerowe
7. Hodowla komórek warstwy ziarnistej pęcherzyka jajnikowego
8. Hodowla komórek warstwy ziarnistej pęcherzyka jajnikowego
9. Kolokwium zaliczeniowe
Download